Mokslinių straipsnių rinkinys

Kolpingo kolegija leidžia mokslinių straipsnių rinkinį „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, kuris indeksuojamas EBSCO duomenų bazėje.

Leidinyje sudaromos sąlygos publikuoti įvairių mokslo sričių straipsnius. Visi straipsniai yra recenzuojami atitinkamos mokslo srities mokslininkų, siekiant aukštos publikuojamų straipsnių kokybės užtikrinimo.

Reikalavimai straipsniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Studentų konferencijų straipsnių leidiniai

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos” 2022

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2021

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2020

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2019

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2018

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2017

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2016

Studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ 2015