Konferencijos

 

2024 m. kovo 14 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Tvaraus vystymosi iššūkiai ir perspektyvos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2023 m. lapkričio 16 d.

12-oji tarptautinė studentų konferencija

TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2023 m. kovo 16 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Tvaraus vystymosi iššūkiai ir perspektyvos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2022 m. lapkričio 17 d.

11-oji tarptautinė studentų konferencija

TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2022 m. kovo 17 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Bendruomeniškumo skatinimas darnaus vystymosi kontekste“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

 

2021 m. lapkričio 25 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2021 m. kovo 18 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Eko mąstymo svarba šiuolaikinėje visuomenėje“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2020 m. lapkričio 19 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2020

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2019 m. lapkričio 14 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2019

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2019 m. lapkričio 8 d.

Konferencija

„Namai: fiziniai ir psichologiniai aspektai“

Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija

Kolpingo kolegija

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2019 m. kovo 21 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Socialinio verslumo ugdymas kintančioje visuomenėje“

Kolpingo kolegija

Verslo technologijų ir kultūros aukštoji mokykla (Vokietija)

Lietuvos socialinio verslo asociacija

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2018 m. lapkričio 15 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2018

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2018 m. spalio 26 d.

Konferencija

„Gyvenimo pusiaukelė: pokyčiai ir išgyvenimai“

Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija

Kolpingo kolegija

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2017 m. kovo 23 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Darni visuomenė: iššūkiai ir perspektyvos“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2017 m. lapkričio 16 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2017

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija

Baltic Management Development Association (BMDA)

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2017 m. spalio 27 d.

Konferencija

„Nesuprasta paauglystė: kaip išgirsti, įtraukti padėti“

Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija

Kolpingo kolegija

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2017 m. spalio 15 d.

Tarptautinis simpoziumas

„Socialinės  įtraukties iššūkiai: tarpkultūrinio socialinio darbo perspektyva“

Kolpingo kolegija

Antiokijos universitetas (Kolumbija)

Katalikiškas Eichšteto-Ingolštato universitetas (Vokietija)

Daugiau apie simpoziumą

Kvietimas į simpoziumą

Simpoziumo programa

2016 m. kovo 24 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Socialinė atsakomybė profesinėje veikloje“

Kolpingo kolegija Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2016 m. lapkričio 17 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2016

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

Kolpingo kolegija

Baltic Management Development Association (BMDA)

Daugiau apie konferenciją

Kvietimas į konferenciją

Konferencijos programa

2016 m. spalio 28 d.

Konferencija

„Netektys ir kriziniai išgyvenimai: kas padeda išsaugoti drąsą gyventi?“

Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija

Kolpingo kolegija

 

Daugiau apie konferenciją

Konferencijos programa

Kvietimas į konferenciją

2016 m. spalio 22-24 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė fenomenologijos konferencija

„Phenomenology of Practice in Practice. International Interdisciplinary Conference  of  Phenomenological Research in Human Sciences“

Kolpingo kolegija

Klaipėdos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Daugiau apie konferenciją

Konferencijos straipsnių rinkinys

 

2015 m. lapkričio 19 d.

Tarptautinė studentų konferencija 2015

„Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“

 

Kolpingo kolegija

Baltic Management Development Association (BMDA)

Daugiau apie konferenciją