Darbui su senyvo amžiaus asmenimis

Įžanginė socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos programa „Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis“

Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Zoom

Mokymų kaina – 100 eur

Registracija el. paštu [email protected] arba telefonu 8 613 82601

Programos tikslas – suteikti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklai būtinų žinių, ugdyti bendruosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus teikiant socialinę pagalbą pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms.

Programos uždaviniai:

  1. Suteikti socialinio darbo pagrindų teorinių ir praktinių žinių.
  2. Suteikti žinių apie socialinio darbo su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis ypatumus.
  3. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo žinių įgūdžius, dirbant su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis.

Po mokymų programos dalyviai įgytas kompetencijas panaudos:

teikdami pagalbą pagyvenusiems ir senyvo amžiaus žmonėms, veikdami kartu su kitais specialistais – socialiniu darbuotoju, sveikatos priežiūros specialistu ir t. t. – dirbdami bendruomenines ir institucines paslaugas teikiančiose socialinių paslaugų organizacijose. Įgytos žinios apie socialinio darbo procesą, socialinio darbuotojo padėjėjo vaidmenis leis tinkamai reaguoti į poreikius ir teikti reikiamą socialinę pagalbą, vadovaujantis socialinio darbo profesinėmis vertybėmis, veikti etiškai, kurti bendradarbiavimu grįstą santykį. Įgytos žinios apie socialinio darbo su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis leis socialinio darbuotojo padėjėjams tinkamai atpažinti pagalbos poreikį, teikti reikalingą pagalbą. Žinios apie efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, psichologinį konsultavimą, konfliktines situacijas ir jų sprendimus padės socialinių darbuotojų padėjėjams kurti ir palaikyti orumą užtikrinantį, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstą santykį su pagyvenusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis bei pagalbą teikiančiais kitais specialistais, gebant dirbti komandoje.

Programa suderinta su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymų trukmė – 40 ak. val.

Visiems dalyviams išduodami kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai.