Lietuvos mokslo tarybos projektai

Lietuvos mokslo tarybos projektas „Geocaching"

Projekto pavadinimas – „Geocaching“

ES fondas

Tyrimo tikslas – nustatyti „Geocaching“ kuriamą vertę skirtingo amžiaus grupių turistams.

Projekto tikslas – tobulinti studentų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Projekto pradžia – 2021-09-01

Projekto pabaiga – 2022-03-31

Projekto vykdytojas – VšĮ Kolpingo kolegija

ES fonas, iš kurio finansuojama – ES struktūrinis fondas

 

Nuoroda į Europos Sąjungą: https://europa.eu/european-union/index_lt