Dėstytojai

Ramune Bagdonaite Stelmokiene

DR. RAMUNĖ BAGDONAITĖ – STELMOKIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorė, socialinių mokslų daktarė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

DR. RŪTA MEIŠTĖ


Ekonomikos ir verslo centro vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų Vadybos krypties daktarė, docentė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonių vadyba, personalo valdymas, verslininkystė, verslo tyrimai.
Krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.
Profesinė anglų kalba, Verslo anglų kalba

Evelina Daruliene

EVELINA DARULIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Socialinis darbas su įvairiomis klientų grupėmis; vaiko teisių apsauga; socialinių paslaugų administravimas; profesinės socialinio darbo vertybės ir etinės normos; mokomąją praktiką atliekančių studentų/socialinių darbuotojų profesinės veiklos patirtys.

Regina Navickiene

DR. REGINA NAVICKIENĖ


Ekoturizmo studijų programos vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Turizmo vadyba, turizmo-verslo organizavimas, alternatyvios turizmo formos, ekoturizmas.
Viešbučių vadyba, turizmo teisė.

gintare trakelyte

GINTARĖ MILČĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Ugdymo mokslų magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Mokymasis visą gyvenimą, neformalus švietimas.  Kartų teorija. Inovacijos, skaitmeninės mokymo(si) priemonės.

Kristina Karoseviciene-001

KRISTINA KAROSEVIČIENĖ


Lektorė

Išsilavinimas:

Aplinkosaugos teisės magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

rusų ir anglų filologija, teisė šeimos, baudžiamoji, administracinė

juozas stočkus

JUOZAS STOČKUS


Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo informacijos sistemų vadybos magistras

Mokslinės veiklos kryptys:
Kibernetinis saugumas.

AUŠRA LIORANČAITĖ

AUŠRA LIORANČAITĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Švietimo kokybės vadybos magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Darni turizmo plėtra, nišinis turizmas.
Mokymosi kultūra asmens, organizacijos ir visuomenės paradigmose.
Netradicinės  mokymo(-si) formos.

Ingrida Gailiene

INGRIDA GAILIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Visuomenės sveikatos magistrė

DR. VIDA LUKAMSKIENĖ


Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė, supervizorė (profesinių santykių konsultantė)

Mokslinių interesų kryptys:
Bendruomeninių paslaugų vystymas, pokyčiai socialinių paslaugų srityje.

Vitalija Mikutaitiene

VITALIJA MIKUTAITIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė

Moteris

DR. IVETA VARNAGIRYTĖ – KABAŠINSKIENĖ


Biomedicinos srities mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.

violeta urbaite

VIOLETA URBAITĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Edukologijos magistrė

Mokslinės veiklos kryptys:
Ekskursijų vedimo metodika, kelionių organizavimas, Lietuvos turizmo ištekliai.

jurgita dambrauskienė

JURGITA DAMBRAUSKIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė,  psichoterapijos bazinis išsilavinimas.

Mokslinių interesų kryptys:
Vaiko psichologija; organizacinė psichologija, psichodiagnostinės metodikos.

ricardas

DOC. DR. RIČARDAS KLIMINSKAS


Docentas

Išsilavinimas:

Socialinių mokslų daktaras

Mokslinių interesų kryptys:

Konstruktyvistinis požiūris į mokymąsi, baigiamųjų darbų tinkamumas ir patikimumas, ekoturizmo ir aplinkosauginio ugdymo sąsajos, socialinis verslas ir verslo etikos problemos, socialinis darbas ugdymo įstaigoje.

Daiva Berzinskiene-Juozainiene

PROF. DR. DAIVA BERŽINSKIENĖ-JUOZAINIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorės pavaduotoja akademinei veiklai, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė, profesorė.

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų (Ekonomikos) mokslų daktarė, profesorė

Mokslinių interesų kryptys:
Darbo rinka ir socialinė gerovė. Socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese.

Diana Šatienė

DIANA ŠATIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė.

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų teikimas, organizavimas ir administravimas, atvejo vadyba.

Ojaras Purvinis

DOC. DR. OJARAS PURVINIS


Matematikos mokslų daktaras, docentas

Išsilavinimas:
Matematikos daktaras docentas

Mokslinių interesų kryptys:
Inžinerijos ir ekonomikos problemų matematinis modeliavimas, dirbtinis intelektas, neraiškiosios logikos taikymai, agentinis
modeliavimas.

mokymai

INGA BAGDANOVĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Taikomosios lietuvių kalbotyros magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Vaikų kalbos tyrimai, lietuvių kaip antrosios kalbos mokymas, reklamos kalba.

E. R.

EGLĖ RUŠINSKAITĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Viešojo administravimo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Migracija, socialinė įtrauktis, etninis identitetas, tautinės mažumos, tarpkultūrinė komunikacija.

unnamed

KAMILĖ GUDIŠAUSKIENĖ


Socialinės gerovės centro vadovė, lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo bakalaurė, Edukologijos magistrė, edukologijos doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

Darbas su socialinės rizikos šeimomis, senėjimas, įtrauktis, organizacinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, neformalus ugdymas.