Dėstytojai

Ramune Bagdonaite Stelmokiene

DR. RAMUNĖ BAGDONAITĖ – STELMOKIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorė, socialinių mokslų daktarė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

DR. RŪTA MEIŠTĖ


Ekonomikos ir verslo centro vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų Vadybos krypties daktarė, docentė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonių vadyba, personalo valdymas, verslininkystė, verslo tyrimai.
Krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.
Profesinė anglų kalba, Verslo anglų kalba

Evelina Daruliene

EVELINA DARULIENĖ


Socialinės gerovės centro vadovė, lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Socialinis darbas su įvairiomis klientų grupėmis; vaiko teisių apsauga; socialinių paslaugų administravimas; profesinės socialinio darbo vertybės ir etinės normos; mokomąją praktiką atliekančių studentų/socialinių darbuotojų profesinės veiklos patirtys.

Regina Navickiene

DR. REGINA NAVICKIENĖ


Ekoturizmo studijų programos vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Turizmo vadyba, turizmo-verslo organizavimas, alternatyvios turizmo formos, ekoturizmas.
Viešbučių vadyba, turizmo teisė.

Rokas Jankauskas

ROKAS JANKAUSKAS


Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teisės magistras

gintare trakelyte

GINTARĖ MILČĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Ugdymo mokslų magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Mokymasis visą gyvenimą, neformalus švietimas.  Kartų teorija. Inovacijos, skaitmeninės mokymo(si) priemonės.

juozas stočkus

JUOZAS STOČKUS


Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo informacijos sistemų vadybos magistras

Mokslinės veiklos kryptys:
Kibernetinis saugumas.

AUŠRA LIORANČAITĖ

AUŠRA LIORANČAITĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Švietimo kokybės vadybos magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Darni turizmo plėtra, nišinis turizmas.
Mokymosi kultūra asmens, organizacijos ir visuomenės paradigmose.
Netradicinės  mokymo(-si) formos.

Ingrida Gailiene

INGRIDA GAILIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Visuomenės sveikatos magistrė

lukamskiene

DR. VIDA LUKAMSKIENĖ


Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų modernizavimas, rinkos modelio taikymas socialinių paslaugų sektoriuje viešojo valdymo kaitos kontekste.

Vitalija Mikutaitiene

VITALIJA MIKUTAITIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė

Moteris

DR. IVETA VARNAGIRYTĖ – KABAŠINSKIENĖ


Biomedicinos srities mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.

gintare sirbikyte

GINTARĖ SIRBIKYTĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Vadybos ir verslo administravimo bei Teisės magistrė

Mokslinės veiklos kryptys:
Civilinės teisės kryptys (šeimos teisė; komercinė teisė; deliktai); Technologijų teisė (naujųjų technologijų ir dirbtinio intelekto teisinio subjektiškumo problematika) ir teisės technologijos (dirbtinio intelekto sistemų bei kitų naujųjų technologijų pritaikomumas teisėje).

violeta urbaite

VIOLETA URBAITĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Edukologijos magistrė

Mokslinės veiklos kryptys:
Ekskursijų vedimo metodika, kelionių organizavimas, Lietuvos turizmo ištekliai.

jurgita dambrauskienė

JURGITA DAMBRAUSKIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė,  psichoterapijos bazinis išsilavinimas.

Mokslinių interesų kryptys:
Vaiko psichologija; organizacinė psichologija, psichodiagnostinės metodikos.

Daiva Berzinskiene-Juozainiene

PROF. DR. DAIVA BERŽINSKIENĖ-JUOZAINIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorės pavaduotoja akademinei veiklai, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė, profesorė.

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų (Ekonomikos) mokslų daktarė, profesorė

Mokslinių interesų kryptys:
Darbo rinka ir socialinė gerovė. Socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese.

Diana Šatienė

DIANA ŠATIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė.

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų teikimas, organizavimas ir administravimas, atvejo vadyba.

Gerda Didžklapytė

GERDA LAURINAVIČIENĖ


Laplandijos universiteto socialinių mokslų doktorantė, lektorė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Mokslinių interesų kryptys: 
ACE syndrome (Adverse childhood experiences syndrome), vaikų globos sistema Lietuvoje,  deinstitucionalizacijos procesas.

IMG_3404 (2)

LUKAS ALSYS


Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teatrologijos ir vadybos magistras

Mokslinių interesų kryptys:

Kultūros istorija ir komunikacija; vaidybos teorijos ir pedagogika; projektų marketingo strategijos; projektų ir įstaigų vadyba.

Ojaras Purvinis

DOC. DR. OJARAS PURVINIS


Matematikos mokslų daktaras, docentas

Išsilavinimas:
Matematikos daktaras docentas

Mokslinių interesų kryptys:
Inžinerijos ir ekonomikos problemų matematinis modeliavimas, dirbtinis intelektas, neraiškiosios logikos taikymai, agentinis
modeliavimas.

Zeta Bazariene

ŽETA BAZARIENĖ


Lektorė

Romanų-germanų kalbų ir literatūros specialybė, filologė, vokiečių kalbos dėstytoja

Išsilavinimas:

Romanų-germanų kalbos ir literatūra

Mokslinių interesų kryptys:

Humanitariniai mokslai.