Dėstytojai

Ramune Bagdonaite Stelmokiene

DR. RAMUNĖ BAGDONAITĖ – STELMOKIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorė, socialinių mokslų daktarė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

DR. RŪTA MEIŠTĖ


Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų Vadybos krypties daktarė, docentė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonių vadyba, personalo valdymas, verslininkystė, verslo tyrimai.
Krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.
Profesinė anglų kalba, Verslo anglų kalba

Evelina Daruliene

EVELINA DARULIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Socialinis darbas su įvairiomis klientų grupėmis; vaiko teisių apsauga; socialinių paslaugų administravimas; profesinės socialinio darbo vertybės ir etinės normos; mokomąją praktiką atliekančių studentų/socialinių darbuotojų profesinės veiklos patirtys.

Regina Navickiene

DR. REGINA NAVICKIENĖ


Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Turizmo vadyba, turizmo-verslo organizavimas, alternatyvios turizmo formos, ekoturizmas.
Viešbučių vadyba, turizmo teisė.

VYTAUTAS KIRKA


Socialinės gerovės centro vadovas

Išsilavinimas:
Socialinės politikos bakalauras, religijos mokslų magistras, viešojo administravimo doktorantas.

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinė politika, šeimos politika, vaiko gerovės politika, vaiko teisių apsauga, vaiko dalyvavimas, artimieji biurokratai ir jų diskrecija.

Kristina Karoseviciene-001

KRISTINA KAROSEVIČIENĖ


Ekonomikos ir verslo centro vadovė, lektorė

Išsilavinimas:

Aplinkosaugos teisės magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

rusų ir anglų filologija, teisė šeimos, baudžiamoji, administracinė

VITALIJA KAZRAGIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinė integracija

GINTARĖ MILČĖ


Lektorė

Išsilavinimas:
Ugdymo mokslų magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Mokymasis visą gyvenimą, neformalus švietimas.  Kartų teorija. Inovacijos, skaitmeninės mokymo(si) priemonės.

E. R.

EGLĖ RUŠINSKAITĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:

Viešojo administravimo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Migracija, socialinė įtrauktis, etninis identitetas, tautinės mažumos, tarpkultūrinė komunikacija.

PROF. DR. DAIVA BERŽINSKIENĖ-JUOZAINIENĖ


Kolpingo kolegijos direktorės pavaduotoja akademinei veiklai, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė, profesorė.

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų (Ekonomikos) mokslų daktarė, profesorė

Mokslinių interesų kryptys:
Darbo rinka ir socialinė gerovė. Socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese.

juozas stočkus

JUOZAS STOČKUS


Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo informacijos sistemų vadybos magistras

Mokslinių interesų kryptys:
Kibernetinis saugumas.

AUŠRA LIORANČAITĖ

AUŠRA LIORANČAITĖ


Lektorė

Išsilavinimas:

Švietimo kokybės vadybos magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Darni turizmo plėtra, nišinis turizmas.

Mokymosi kultūra asmens, organizacijos ir visuomenės paradigmose.

Netradicinės  mokymo(-si) formos.

DR. VIDA LUKAMSKIENĖ


Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė, supervizorė (profesinių santykių konsultantė)

Mokslinių interesų kryptys:
Bendruomeninių paslaugų vystymas, pokyčiai socialinių paslaugų srityje.

Vitalija Mikutaitiene

VITALIJA MIKUTAITIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė

Moteris

DR. IVETA VARNAGIRYTĖ – KABAŠINSKIENĖ


Biomedicinos srities mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.

violeta urbaite

VIOLETA URBAITĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Edukologijos magistrė

Mokslinės veiklos kryptys:
Ekskursijų vedimo metodika, kelionių organizavimas, Lietuvos turizmo ištekliai.

jurgita dambrauskienė

JURGITA DAMBRAUSKIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Sveikatos psichologijos magistrė,  psichoterapijos bazinis išsilavinimas.

Mokslinių interesų kryptys:
Vaiko psichologija; organizacinė psichologija, psichodiagnostinės metodikos.

ricardas

DOC. DR. RIČARDAS KLIMINSKAS


Docentas

Išsilavinimas:

Socialinių mokslų daktaras

Mokslinių interesų kryptys:

Konstruktyvistinis požiūris į mokymąsi, baigiamųjų darbų tinkamumas ir patikimumas, ekoturizmo ir aplinkosauginio ugdymo sąsajos, socialinis verslas ir verslo etikos problemos, socialinis darbas ugdymo įstaigoje.

DR. REMIGIJUS SKIRKUS


Technologijos mokslų daktaras

Išsilavinimas:
Technologijos mokslų daktaras

Mokslinės veiklos kryptys:
Transportas, logistika, transporto infrastruktūra ir jos valdymas, korporatyvinis valdymas.

DR. DAIVA ŠILEIKIENĖ


Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties daktarė, docentė.

Išsilavinimas:

Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties daktarė, docentė.

Mokslinių interesų kryptys:

Žmogaus ekologija, aplinkos kokybė, ekologinis žemės ūkis ir ekologiški maisto produktai, Žaliojo kurso įgyvendinimas transporto sektoriuje, studentų praktinės veiklos patirtys.

LIUTAURAS VALAITIS


Lektorius

Išsilavinimas:
Inžinerijos bakalauras

Mokslinės veiklos kryptys:

Matematika, loginės užduotys, duomenų analitika.

LINA PALIULIENĖ


Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:

Vadybos ir verslo administravimo magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų vertinimas, įmonės turto įkainojimas, įmonės vertės ir veiklos vertinimas.

Aira Zurauskiene

AIRA ŽURAUSKIENĖ


Lektorė

Išsilavinimas:

Edukologijos magistrė

Mokslinių interesų kryptys:

Socialinis darbas, socialinės paslaugos, suaugusiųjų švietimas, neformalus švietimas.