Sėkmės istorijos

Simona Gerlinskaitė

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė

Nors tiksliai nežinojau, kokią profesiją pasirinkti, tačiau savo ateitį norėjau sieti su pagalba kitiems, vadovavimu bei vaikais. Tad renkantis prisiminiau, jog pažįstama studijuoja Kolpingo kolegijoje. Atsidariusi internetinę svetainę perskaičiau apie Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programą. Tada supratau, kad tai būtent tai, kas man tikrai patiktų ir ką norėčiau veikti ateityje. Ši sritis, susijusi su vaikų apsauga labai sudomino, kadangi apie socialinį darbą mažai ką žinojau ir tuomet šį darbą siejau tik su senelių priežiūra.

Studijų metu labiausiai patiko tai, kad kolegija nėra labai didelė, todėl kiekvienam studentui, kuris to norėjo, buvo skiriama daug asmeninio dėmesio iš dėstytojų ir darbuotojų. Pačios studijos buvo labai lanksčios, nors didžioji dalis jų vyko nuotoliu dėl pandemijos (Covid-19). Nepaisant to, visada pavyko detaliai bei tiksliai gauti reikiamą informaciją bei profesines žinias. Be teorinių paskaitų turėjome ir nemažai praktinių, grupinių bei kūrybinių veiklų, kurios suteikė galimybę parodyti save kaip asmenybę bei atskleisti savo žinių bagažą. Jeigu kildavo sunkumų dėstytojai mielai skirdavo laiko pokalbiui ir viską pavykdavo įveikti.

Dėstytojai visuomet nuoširdžiai dalindavosi savo darbine patirtimi, neslėpdavo net ir sunkiosios socialinio darbo pusės, taip pat daug žinių perteikdavo praktinių užsiėmimų metu. Per teorines paskaitas būdavo aiškiai ir nuosekliai dėstoma su darbu susijusi informacija. Mano pačios santykis su dėstytojais buvo puikus. Su kai kuriais iš jų palaikau ryšį ir baigusi studijas. Kolegijos dėstytojai buvo labai lankstūs, visada atsižvelgdavo į prašymus bei suteikdavo galimybę individualiai suderinti reikiamus atsiskaitymus ar darbus. Studijų metu atlikau praktiką Kauno kartų namuose, Pagalbos šeimai padalinyje. Dar nebaigusi mokslų buvau ten įdarbinta, tad tikrai neatitrūkau nuo socialinio darbo sferos ir įgytas žinias toliau stengiuosi taikyti darbo su klientais metu.

Studijas Kolpingo kolegijoje rekomenduočiau dėl jų kokybės, didelio asmeninio bei individualaus darbo su dėstytojais, dėl įdomių ir lanksčių paskaitų. Taip pat skatinčiau dalyvauti Studentų atstovybės veikloje, kurios metu yra suteikiama puiki proga išlaisvinti savo kūrybiškumą, taip prisidedant prie Kolpingo bendruomenės veiklų gerinimo.

Dženeta Lukošienė

Socialinio darbo vadybos programos absolventė

Žvalgantis ir renkantis kur mokytis, pirmiausia mano žvilgsnis stabtelėjo ties Kolpingo kolegija. Sudomino, jog tai katalikiška ir palyginus mažesnė kolegija, nei kitos didžiosios  Lietuvoje. Man tai reiškė ir didesnį dėstytojų dėmesį studentui, ir artimesnę aplinką asmeniui. Perskaičius kolegijos internetinę svetainę, jos istoriją, buvau tikra, jog tai vieta, kurioje noriu studijuoti.

Kadangi į kolegiją įstojau jau dirbdama socialinių paslaugų srityje, tai ir buvo pagrindinis svertas lėmęs mano pasirinkimą studijuoti Socialinio darbo vadybą.  Šioje studijų programoje esi paruošiamas ir įgalinamas tapti savo srities specialistu, kuris išeina į visuomenę su aiškiu suvokimu, kokios yra kertinės bendruomenės problemos, kaip bendrauti su socialiai silpnomis visuomenės grupėmis, kokią metodiką taikyti sprendžiant įvairias individų, šeimų ir tam tikrų visuomenės grandžių problemas. Studijos mane dar labiau sustiprino ir leido suprasti, jog esu ten, kur ir noriu būti, kadangi suteikė tvirtus pamatus, įgalino priimant svarbius sprendimus, suteikė žinių bei reikiamų įgūdžių dirbant ir sprendžiant socialines problemas. Džiaugiuosi, jog studijų krypties dalykus ir dabar pritaikau praktikoje: jie man padeda dirbti efektyviau planuojant bei organizuojant socialines paslaugas darbe.

Kolegija išpildė visus turėtus lūkesčius – gavau didžiulį dėmesį ir pagarbą, turėjau galimybę augti bei puoselėti bendruomeniškumą, ugdyti etinius, moralinius principus ir gyvenimiškas vertybes. Studijos padėjo man tapti savo srities specialistu-profesionalu, kuris vadovaujasi krikščioniškosiomis vertybėmis ir bendruomeniškumo principais, gerbia žmogaus garbę bei orumą. Mokymosi programa buvo įdomi, ryšys su dėstytojais artimas ir stiprus, teorinė medžiaga naudinga ir lengvai pritaikoma praktikoje – visi šie elementai prikausto, traukia ir vis norisi dar. Dėstytojai kolegijoje savo srities žinovai, puikūs specialistai, aukštos kompetencijos su išskirtiniu vadovu priešaky, pačiu nuostabiausiu mano sutiktu žmogumi. Bendraujant su dėstytojais perimi jų žinias ir gebėjimus, esi skatinamas ir motyvuojamas tobulėti. Nuo pat pirmos studijų dienos iki paskutinės prisimenu šiltą, artimą ir labai empatišką bendravimą. Sužavėjo tai, jog su bet kokia problema gali kreiptis ne tik į juos, bet ir į administraciją, kur visada gausi greitą ir reikalingą pagalbą. Man studijų metai pralėkė akimirksniu ir atsisveikinti buvo be galo sunku. Išsinešiau didžiulį žinių bagažą, vidinę brandą, aiškų suvokimą kur esu ir kur noriu būti.

Baigusi studijas toliau sėkmingai dirbu socialinių paslaugų įstaigoje tik jau esu socialinė darbuotoja. Noras tapti kvalifikuotu, turinčių geras žinias ir išmanančiu savo darbą specialistu buvo motoriukas visiems keturiems studijų metams. Žinoma studijos pakeitė ne tik mane kaip asmenybę, bet ir mano požiūrį į aplinką, visuomenė ir joje kylančias problemas. Jaučiuosi užtikrinta, stipri ir motyvuota, turiu aiškią viziją, užsibrėžtus tikslus ir uždavinius kuriuos palaipsniui įgyvendinsiu. Turiu svajonę įgyti socialinio darbo magistrą, tad po bakalauro studijų įstojau į Klaipėdos universitetą ir pasibaigiau papildomas studijas, kurios suteikia teisę stoti į magistrą.

Visiems, kurie dar neapsisprendę linkiu rinktis Kolpingo kolegiją, nes čia aukštos kokybės mokslas, kompetentingi dėstytojai. Tai kolegija, kuri ne tik paruošia stiprius, kvalifikuotus, turinčius geras žinias ir išmanančius savo darbą specialistus, bet ir suteikia galimybę mokytis mainų programose užsienyje ir ten atlikti praktiką.

Egidija Petrauskienė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė

Besidomint studijų programomis internete, akys sustojo ties Kolpingo kolegijoje siūloma Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programa. Nedvejodama pasirinkau šias studijas, kadangi Kolpingo kolegija – vienintelė Lietuvoje, kuri dėstomų programų sąraše galėjo pasiūlyti būtent šią studijų kryptį.

Studijos manęs nė karto nenuvylė, nors pirmaisiais studijų metais susidūrėme su pandemija (Covid-19 virusu), tačiau kolegijos administracija puikiai susitvarkė su iškilusiais iššūkiais. Ketveri studijų metai prabėgo labai greitai, o puikus dėstytojų komunikavimas ir bendradarbiavimas nė karto nesukėlė papildomų rūpesčių, nors studijos ir vyko nuotoliniu būdu. Labiausiai žavėjo dėstytojų gebėjimas įdomiai vesti paskaitas, pateikti pavyzdžius iš asmeninės darbo patirties. Dėstytojų bendravimas su studentais siekė aukštą bendradarbiavimo lygį. Galiu drąsiai sakyti, kad studijos Kolpingo kolegijoje yra aukšto lygio: dėstytojai visuomet kėlė aukštą kartelę, neleido nuleisti rankų, skatino siekti maksimumo.

Trečiais studijų metais įsidarbinau Jonavos rajono Socialinių Paslaugų Centre, kur pradėjau dirbti socialine darbuotoja darbui su šeimomis ir kitataučiais. Tik pabaigusi bakalauro studijas įstojau į Vytauto Didžiojo Universitetą, kur šiuo metu studijuoju Šiuolaikinės Europos politikos studijas ir taip siekiu socialinių mokslų magistro laipsnio. Baigtos bakalauro studijos suteikė galimybę įgyti papildomą kvalifikaciją ir Valstybinėje Darbo Inspekcijoje Prie LR Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos, kadangi baigiau darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymų programą. Studijos buvo naudingos ir tuo, jog turėjau galimybę papildomai tobulėti ir toliau ieškoti savęs, o įgytas išsilavinimas atvėrė duris tolimesnei karjerai. Tad šiuo metu dirbu Lietuvos kariuomenėje, darbų saugos ir sveikatos organizatore.

Kiekvienam esamam ir būsimam studentui linkiu niekada nenuleisti rankų, siekti savo svajonių, išsikelti uždavinius ir įgyvendinti tikslus! Visuomet eiti į priekį, pavargus – pailsėti, tačiau niekada neprarasti tikėjimo ir vilties.  „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“, –  Pal. Adolfas Kolpingas.

Ruslanas Nazenovas
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventas
Karys

Kolpingo kolegijoje studijavo mano vaikystės draugas, todėl pirmą kartą apie kolegiją iš jo ir išgirdau. Man pačiam labai patiko, jog kolegija yra įsikūrusi Kauno senamiestyje ir turi modernių erdvių. Džiugino ir malonus dėstytojų, įstaigos direktorės bendravimas bei kokybiškos studijos.

Studijų metu turėjau galimybę atlikti praktiką savo darbovietėje, Lietuvos kariuomenėje. Praktikos metu ne tik pavyko pritaikyti studijų metu įgytas žinias, bet ir iš arčiau susipažinti su kariuomenės socialinio darbo specifika. Turbūt kaip vieną iš svarbiausių socialinio darbuotojo užduočių laikyčiau savo darbovietės darbo lauko žinojimą, kuris atveria duris į stiprų ir teigiamą darbą su klientais. Džiaugiuosi, jog studijų metu Kolpingo kolegijoje įgytos žinios leido taikyti bendrąsias socialines paslaugas, tokias kaip konsultavimas, tarpininkavimas, administravimas. Kolegija savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis, taip pat nuolat akcentuojamas socialinis įsipareigojimas ir atsakomybė. Manau, jog tinkamo požiūrio ir stipraus vertybinio pamato suformavimas leido pažvelgti į socialinį darbą kitaip ir suvokti, jog centre turi būti žmogus.

Leda Norgialienė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Mano istorija vedanti į studijas Kolpingo Kolegijoje prasidėjo su ankstyvąja motinyste. Gimus sūnui, stebint aplinkinį pasaulį, pajaučiau norą „išgelbėti” kiekvieną vaiką, kiekvieną šeimą, suteikdama jiems reikiamas žinias kaip pagalbos formą. Šiam tikslui pasiekti pirmiausia turėjau tas žinias įgyti pati. Kaip šiandien prisimenu pirmąją paskaitą, kuomet mums garsiai pranešė, lyg skaitant mano mintis: „Viso pasaulio neišgelbėsit, bet gerą pradžią darote atėję čia mokytis”. Taip prasidėjo mano kelias ne tik į žinių pasaulį, bet kelias mano norimos specialybės link.

Džiaugiuosi pasirinkusi studijas Kolpingo kolegijoje. Dėstytojai čia ne tik aukštos kompetencijos, bet ir perduoda savo nuolatos atnaujinamas žinias,  suteikia jausmą, jog esame lygūs ir bendruomeniški.  Dėstytojų atsidavimas studentams padėjo sunkiausiose akimirkose, ne tik studijų klausimais, bet ir asmeninio gyvenimo suderinamume. Dėstytojai, be teorinių žinių, visuomet pasitelkdavo praktinius pavyzdžius ir tai suteikdavo žinioms „veidą”. Labai gerai atsimenu, kuomet po paskaitos apie S. Freud bėgau į biblioteką pasiimti jo parašytos knygos, bet skaitant nusivyliau, nes mūsų dėstytojos jo mintis gebėjo perteikti įdomiau ir įsimintiniau. Šis įvykis tik įrodė dėstytojų atsidavimą studentams, kad žinios pasiektų kiekvieną jam priimtinu būdu!

Gyvenant Norvegijoje, pasirinkus ištęstines studijas Lietuvoje, labai pergyvenau dėl praktikos. Dėstytojai siūlė pagalbos priemones atlikti praktiką Lietuvoje, taip pat palaikė ieškant praktikos vietos Norvegijoje. Atsiskaitant praktikos ataskaitą džiaugiausi, kad praktikos vadovė savarankiškai domėjosi mano praktikos vieta ir šalies sistema tam, kad mano atsiskaitymas būtų tikrai vertingas ir duotų kuo daugiau naudos. Dėstytojai visada leisdavosi į diskusijas lyginant sistemų skirtumus, žvelgiant kur galima būti geresniems, taip lavindami mano kritišką mąstymą, kuris man atnešė didelių pasiekimų mokslo ir darbo srityje.

Kad ir kokie, su studijomis susiję, sunkumai iškildavo visada žinojau, kad galiu kreiptis į Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centro koordinatorę ir ji suteiks visą įmanomą pagalbą. Visada galėjau jaustis priimta ir suprasta. Studijų metu sulaukiau daug paskatinimo dėl studijų tęsimo kitose pakopose, tad po studijų Kolpingo kolegijoje galėjau didžiuotis savo įgytomis žiniomis, kurios padėjo įstoti mokytis į magistrantūros studijas. Kolegijos bendruomeniškumas toks stiprus, kad ryšį palaikome ir baigus studijas. Kolegijos iniciatyva rengiami absolventų susitikimai, kas palengvina ir suburia kurso draugus.

Šiuo metu, šių mokslų dėka, dirbu socialine darbuotoja institucijoje su vaikais Norvegijoje. Tai sritis, kurioje jaučiuosi laiminga ir prasminga. Praktinės žinios įgytos kolegijoje labai palengvino įsiliejimą į darbo rinką, suteikė daugiau pasitikėjimo savimi kaip darbuotoja. Taip pat matomi teigiami ir naudingi rezultatai dirbant su klientais. Džiaugiuosi, kad teikiamos žinios buvo realios, su pavyzdžiais kada teorija veikia praktikoje, o kada ne. Taip pat užduotys, kuriomis buvome skatinami ruoštis situacijoms su klientais, išmokė greito kritinio mąstymo, kuris ir dabar padeda dirbant.

Gytis Jakštas
Socialinio darbo vadybos programos absolventas
Direktorės pavaduotojas socialiniams reikalams įmonėje MB „Socmeda“

Kolpingo kolegiją atradau per pažįstamos moters rekomendaciją. Rinkdamasis specialybę atsižvelgiau į savo turimą patirtį altruizme ir suvokiau, kad pagalba kitam man neša neapčiuopiamą naudą, todėl norėjau būti naudingu ir padėti visuomenei, taip pasirinkdamas studijuoti socialinio darbo vadybą.

Studijų metu taip pat žavėjausi dėstytojų kompetencija ir žmogiškumu. Džiugino tai, jog  studijų programa buvo pateikiama ne tik iš teorinės, bet ir iš praktinės pusės.  Turėjau galimybę atlikti praktiką ir bendruomeniniuose savarankiškumo namuose „Kelkis“, kur užmezgiau stiprų ryšį su ten gyvenančiais žmonėmis. Su kai kuriais dar ir šiandien palaikome artimą ryšį. Džiaugiuosi, jog  studijuojant turėjau galimybę atlikti praktiką ir užsienyje, kadangi per mainų programą buvau išvykęs į Graikiją, kur lankėme įvairias socialines įstaigas. Tai padėjo užmegzti ryšius ne tik su užsieniečiais, bet ir su darbuotojais, studentais. Praktika buvo naudinga, kadangi sustiprėjo mano žmogiškos vertybės, atėjo aiškesnis suvokimas apie socialines problemas ir jų sprendimo būdus.

Baigus studijas dirbau visai kitose srityse, taip pat savanoriavau. Neilgai trukus nusprendžiau, jog reikia įgytas žinias ir kompetenciją pritaikyti praktikoje, todėl su kursioke Simona Astasevičiūte  nusprendėme įsteigti įmonę „Socmeda“. Sunkiausia buvo suvaldyti finansinius procesus (licencija, paraiškos, įstatai, klientai). Dabar džiaugiamės, jog turime laisvę kurti ir realizuoti savo patirtį bei idėjas, galime spręsti svarbias socialines problemas. Tikimės sėkmingai dirbti ir šypsotis kartu su klientais.

Džiaugiuosi, jog pasirinkau studijas Kolpingo kolegijoje. Tai buvo vienas iš įsimintiniausių mano gyvenimo etapų, kadangi čia sutikau daug bendraminčių, su kuriais bendraujame ir dabar. Būtent čia jaučiau, kad dėstytojas man yra daugiau nei žinių perdavėjas. Tai buvo ir gyvenimo mokytojas, ir puikus pavyzdys. Ačiū už galimybę tapti geresne savo paties versija.

Simona Astasevičiūtė
Socialinio darbo vadybos programos absolventė
Direktorė įmonėje MB „Socmeda“

Tvirtai nusprendusi, ko noriu siekti ateityje ir kokiu keliu eiti, ieškojau įdomios studijų programos, susijusios su socialiniu darbu ir ją radau Kolpingo kolegijoje. Socialinio darbo vadybos studijų programa visiškai atitiko mano lūkesčius. Taip pat šią kolegiją pasirinkau dėl jos vertybių, kurios atitiko manąsias, tad nekilo jokių abejonių ir pirmu numeriu pasirinkau Kolpingo kolegiją ir niekada nepasigailėjau. Visi studijų metai buvo didžiulė dovana. Per šį laikotarpį sutikau tyrų širdžių, gražių ir nuostabių žmonių. Įstojusi į Kolpingo kolegiją aktyviai įsitraukiau į mokslinę ir bendruomenės organizuojamą veiklą. Paskaitos, seminarai ir kita organizuojama veikla ugdė ne tik profesinius, bet ir kitus labai svarbius įgūdžius – viešojo kalbėjimo, organizavimo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo, lyderystės. Antrame kurse tapau studentų atstovybės prezidente. Veikla studentų atstovybėje ugdė kūrybiškumą, iniciatyvumą, sąmoningumą bei suteikė progą realizuoti, atrasti save bei sutikti šaunių draugų. Ši patirtis man buvo naudinga ne tik studijuojant, bet ir dirbant bei siekiant asmeninio tobulėjimo. Kolpingo kolegija man suteikė šansą būti tokiu žmogumi, kokiu visada norėjau būti. Esu už tai dėkinga.

Kolpingo kolegijoje dirba draugiški, aukštą kompetenciją turintys dėstytojai, kurie aiškiai išdėsto paskaitas, o teorinę medžiagą pateikia per praktinę prizmę. Čia studentai skatinami nebijoti priimti sprendimus, išbandyti naujus dalykus, įveikti savo baimes ir nuolat tobulėti. Dėstytojai savo dėmesį skiria kiekvienam studentui, atsižvelgdami į kiekvieno stipriąsias puses, o jei ir susiduriama su nesėkme, jie visada būna šalia ir tave palaiko. Mano santykis su Kolpingo kolegijos dėstytojais buvo itin artimas, paremtas pasitikėjimu ir pagarba. Jie visada mane palaikė, motyvavo ir skatino kurti nebijant nesėkmių. Šių nuostabių žmonių palaikymo sulaukiu ir šiandien. Studijuodama Kolpingo kolegijoje taip pat pasinaudojau tarptautinio mobilumo galimybėmis: atlikau profesinės veiklos praktiką Graikijoje „Remark International“ animacijos ir pramogų paslaugų skyriuje pagal Erasmus+ programą.  Praktika Graikijoje leido susipažinti su visiškai nauja šalimi, papročiais bei veikla, suteikė galimybę aplankyti naujas vietoves. Ši praktika pagerino ne tik mano užsienio kalbos, bet ir tarpasmeninio bei tarpkultūrinio komandinio darbo įgūdžius. Siūlau studentams nepabijoti vykti praktikai į kitą šalį ir patirti neįkainojamų akimirkų! Baigiamąją praktiką pasirinkau atlikti globos namuose su pagyvenusio amžiaus asmenimis. Tai buvo puiki galimybė integruoti savo teorines žinias, vertybes ir gebėjimus dirbant su vyresnio amžiaus asmenimis. Praktikos metu išryškėjo stipriosios mano pusės, patubulėjo profesinei veiklai reikalingi įgūdžiai. Džiaugiuosi, jog ši praktika leido atsiskleisti mano gerosioms savybėms, būti savimi, dalintis meile ir rūpesčiu su globos namų gyventojais bei pakloti tvirtus pagrindus tolimesniame profesiniame kelyje.

Po studijų baigimo neilgai trukus susiradau norimą darbą. Globos namuose dirbau direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams. Kadangi praktiką atlikau tokio pat pobūdžio įstaigoje, tad darbo specifika jau buvo truputį žinoma. Tiesa, buvo ir daug naujų dalykų: reikėjo nuolat tobulinti gebėjimą dirbti efektyviai, naudoti naujausius metodus, pritaikant naujoves profesinėje veikloje ir nuolat papildant žinių bagažą. Kuriant savo verslą yra labai svarbu, kad šalia būtų žmogus, kuris drąsintų, tikėtų ir visame kame palaikytų. Mes su Gyčiu Jakštu esame geriausi draugai nuo pat studijų pradžios. Visur ir visada vienas kitą palaikėme ir skatinome siekti vis didesnių tikslų. Atėjo laikas, jog savo tikslus, svajones bei kitus siekius sudėjome į vieną ir įkūrėme mažąją bendriją „Socmeda“. Šiuo metu yra keičiamas juridinis įmonės statusas į viešąją įstaigą. Svajonę turėti savo įmonę / įstaigą turėjau nuo seno, tad ką galima pastebėti, jog labai kryptingai ėjau šio tikslo link ir vis dar einu. Neabejotinai reikia sukaupti patirtį, kuri reikalinga, jog sužinotumėte, kokių paslaugų šiuo metu reikia, kas yra rinkoje, kuriai kliento grupei šiuo metu paslaugų trūksta ir ką gali pasiūlyti Tu. Viską įvertinus gali galvoti apie savo verslo kūrimą. Šiuo metu teikiame dienos socialinę globą asmens namuose. Mūsų klientai yra senyvo amžiaus asmenys bei suaugę asmenys su negalia. Ateityje sieksime teikti platesnį socialinių paslaugų spektrą sprendžiant visuomenei reikšmingas problemas, bet dabar žingsnelis po žingsnelio stengiamės įsitvirtinti rinkoje. Labai lauksime Kolpingos kolegijos studentų, kurie norės atlikti praktiką ar ateiti išbandyti savo gebėjimus savanorystėje, o galbūt prisijungti ir į mūsų komandą. Niekada neribokite savo tikslų, nes tuomet ribojamas ir visas gyvenimas.

Viena iš svarbiausių pamokų, kurias išmokau Kolpingo kolegijoje, jog nėra neįmanomų dalykų, jei to iš visos širdies nori. Nors gali susidurti su nesėkme ar daugybę kartų išgirsti „ne“, kad ir kas benutiktų, bet reikia visada klausyti savo širdies ir nenuleisti rankų. Tuomet neįmanoma tampa įmanoma. Jei esate tas žmogus, kuris laimingiausias jaučiasi tuomet, kai padeda kitiems, turite gebėjimą pajusti kitą žmogų, suprasti jo jausmus, pažiūrėti į pasaulį jo akimis ir turite tvirtas žmogiškąsias vertybes bei norite siekti socialinių pokyčių visuomenėje, tai ši profesija yra kaip tik Jums. Labai svarbu atrasti tikslinę žmonių grupę su kuria norite ir gebate dirbti, tuomet  darbas teiks didžiulį pasitenkinimą ir tapsite geriausiais savo srities specialistais. Pasinaudokite visomis Kolpingo kolegijos studijų suteiktomis galimybėmis, nes čia Jums suteikiami nuostabiausi įrankiai, kuriais atrakinsite savyje pačias geriausias savybes bei gebėjimus, kurių galbūt neįsivaizdavote turintys. Kolpingo kolegija –  daugiau nei tiesiog aukštoji mokykla. Čia laukia dar viena šeima, kuri pasirengusi būti šalia ir padėti Tau šioje kelionėje. Linkiu kiekvienam, pasirinkusiam šios profesijos kelią, su džiaugsmu priimti visus laukiančius iššūkius, į nesėkmes ir klaidas pažvelgti kaip į pamokas ir galimybes, darančias Jus vis stipresnius. Ir svarbiausia, nepamirškite, kad nuo šiol Jūs būsite vedliai, kurie nešite šviesą tiems, kuriems ji reikalinga, kad būtų išgirsti ir matomi!

Rekomenduoju rinktis studijas Kolpingo kolegijoje! Galiu patikinti, jog darbo rinka laukia Kolpingo kolegijos absolventų, kadangi tai gerai paruošti specialistai, turintys daug praktinių įgūdžių. Baigus studijas Kolpingo kolegijoje yra sudarytos sąlygos vėliau tęsti savo kelionę universitete, siekiant įgyti magistro laipsnį. Visuomet dideliu privalumu laikiau tai, jog kolegija yra nedidelė, tad niekada neliksi nepastebėtas, visada būsi svarbus ir ypatingas Kolpingo kolegijos šeimos narys.

Eglė Jasulevičiūtė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Nusprendusi pradėti studijuoti, internete atradau Kolpingo kolegiją, mano dėmesį patraukė kolegijos moto, kuris sutapo su mano gyvenimo šūkiu – ,,Jeigu norite geresnės ateities, privalote ją patys susikurti‘‘  (Kun. Adolfas Kolpingas).  Atvykusi į tiesioginį priėmimą Kolpingo kolegijoje iš karto pajutau nedidelės ir bendruomeniškos kolegijos dvasią.

Didžiausiu atradimu laikau begalinį dėstytojų palaikymą ir nepamatuojamą skatinimą siekti ir tobulėti. Iš dėstytojų visą studijų laikotarpį sulaukiau nuolatinės paramos ir pagalbos. Net ir po studijų mūsų bendradarbiavimas nenutrūko. Galiu drąsiai teigti, kad Kolpingo kolegija man, kaip žmogui, kaip socialinei darbuotojai, suteikė tvirtą pagrindą – tolerantiškesnį, empatiškesnį požiūrį į socialinį darbą ir asmenis su negalia.

Dar studijuodama II kurse su dėstytojais apsilankiau neįgaliųjų centre, kuriame netrukus pradėjau savanoriauti, o vėliau ir dirbti. Kolpingo kolegijos dėstytojų dėka atradau darbą, kurį myliu. Tik Kolpingo kolegijos dėstytojų nuolatinis padrąsinimas padėjo apsispręsti stoti į socialinio darbo magistrantūros studijas ir tęsti savo kelią toliau.

Stojantiesiems ir studentams palinkėčiau pasiimti viską, ką siūlo ir suteikia studijos Kolpingo kolegijoje. Būkite smalsūs ir drąsūs. Už tai, kuo esu dabar, už savo kaip žmogaus ir socialinės darbuotojos požiūrį esu dėkinga Kolpingo kolegijai!

EGLE JASULEVICIUTE

Agnė Aputytė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė

Studijuojant Kolpingo kolegijoje labai patiko bendra kolegijos atmosfera, vieningumas. Palaikymą iš dėstytojų, pagalbą, skatinimą įsitraukti į įvairias veiklas – jutau visą studijų laikotarpį. Didžioji dalis dėstytojų yra praktikai, todėl buvo galima pajusti jų užsidegimą ir aistrą darbui bei specialybei ir tai mane begalo motyvavo.

Studijų metu atlikau praktiką moterų krizių centre ten ir įsidarbinau baigus studijas. Kolegija man davė tvirtą žinių pagrindą ir motyvaciją eiti pirmyn, todėl toliau tęsiu mokslus magistratūros studijose.

Būsimiems studentams palinkėčiau pasiimti visą jiems dėstytojų perduodamą informaciją ir patirtį. Dalyvauti ir stengtis įsitraukti į kolegijos bendruomenės gyvenimą, nes patirtis kurią gausite bus neįkainuojama. Tad jeigu norite kokybiškų studijų, motyvuojančių dėstytojų ir nuostabaus studijų laiko – kviečiu rinktis Kolpingo kolegiją. Sėkmės!

agne aputyte

Angerda Pranckevičiūtė
Ekoturizmo programos absolventė

Studijuodama buvau labai patenkinta studijų kokybe, nes paskaitas dėstę dėstytojai yra tikri savo srities profesionalai, turintys sukaupę didelę praktinę patirtį, kurią perduodavo paskaitų metu. Kolpingo kolegijoje buvo suteikta galimybė dalyvauti tarptautinėse studentų konferencijose, kuriuose skaičiau pranešimus auditorijai taip gilindama viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Itin naudinga laikau galimybę atlikti praktiką įmonėse net kelis kartus. Antrame kurse praktiką atlikau viešbutyje „Apple Economy Hotel“ kuriame gilinau komunikacijos bei užsienio kalbos įgūdžius, praplėčiau pažinčių ratą. Baigiamosios praktikos metu savo teorinius įgūdžius gilinau savo praktikos vietoje – Kauno oro uoste, kuriame įsidarbinau ir sėkmingai dirbu iki šiol.

Angerda Pranckevičiūtė

Giedrius Jonys
Socialinio darbo vadybos programos absolventas
Vyr. socialinis darbuotojas

Studijos Kolpingo kolegijoje – tai viena iš geriausių patirčių mano gyvenime: įgaunant naujų žinių, įgūdžių ir vertybių formavimo, suteikiančių tvirtumo ne tik profesiniame kelyje, bet ir asmeniniame gyvenime. Kolpingo kolegijai esu dėkingas už tai, kad ji man padėjo atrasti ir geriau pažinti save, sudėti tvirtus gyvenimo pamatus bei pastūmėjo tinkama profesine linkme.

Studijuodamas Kolpingo kolegijoje labiausiai vertinau kolegijos bendruomeniškumą, teigiamą požiūrį į studentą ir jo asmenybę. Studijų laikotarpiu iš kolegijos dėstytojų jautėsi nuolatinė pagalba, pagarba ir noras išugdyti socialiai atsakingus žmones bei gerus savo srities specialistus, kas iš tiesų labai įtakoja jaunų žmonių asmenybės ir vertybių formavimuisi. Kolegijoje taip pat didelis dėmesys yra skiriamas praktinei veiklai o tai, mano manymu, yra labai svarbu, kadangi studentas studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius gali geriau pritaikyti bei toliau juos tobulinti savo pasirinktoje profesinėje praktinėje veikloje. Džiugino ir tai, kad kolegijos dėstytojai buvo ne tik teoretikai, bet ir praktikai, puikūs savo srities specialistai, kurie kartu su studentais dalijosi savo gyvais pavyzdžiais, patirtimi ir įžvalgomis. Manau, visi šie aspektai labai praturtino visą studijų procesą.

Dar studijuodamas trečiame kurse baigiamosios praktikos metu įsidarbinau savo praktikos vietoje – Kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“, ten dirbau socialinio darbuotojo pareigose. Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“ nuo 2017 m. buvo reorganizuoti ir prijungti prie Kauno savivaldybės vaikų globos namų, nuo tada šioje įstaigoje einu vyr. socialinio darbuotojo pareigas.

Noriu pasidžiaugti, kad po kolegijos baigimo mano ryšiai su ja nenutrūko. Džiaugiuosi, kad su kolegijos bendruomene ir toliau yra palaikomas glaudus ryšys, dalyvauju įvairiose veiklose, socialinių partnerių susitikimuose, esu įtrauktas į Kolpingo kolegijos socialinio darbo studijų programų komitetą. Džiaugiuosi kiekvienu kolegijos pasiekimu ir jos naujovėmis.

Giedrius Jonys

Laura Petrauskaitė
Ekoturizmo programos absolventė
Viešbučio administratorė

Kolpingo kolegijoje ne tik studijavau, bet ir aktyviai dalyvavau organizuojamoje veikloje. Prisijungiau prie studentų atstovybės, o vėliau tapau ir jos prezidente. Kolpingo kolegija man suteikė galimybę atlikti ne tik praktiką viešbutyje „Apple Economy hotel“, bet ir išvykti su programa „Erasmus+“ atlikti praktiką Graikijoje, viešbutyje.

Atlikusi praktiką, gavau galimybę įsidarbinti viešbučio administratore „Apple Economy hotel“. Po kolegijos baigimo toliau gilinau žinias „Mūsų odisėja“ organizuojamuose gidų ir kelionių vadovų kursuose, kuriuos pabaigus man buvo suteikta galimybė vesti ekskursijas ir jas organizuoti.

Labai džiaugiuosi Kolpingo kolegijos suteiktomis galimybėmis studijuoti bei tobulėti ir linkiu kitiems studentams siekti savo užsibrėžtų tikslų!

Laura Petrauskaitė

Evelina Gečaitė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Šią specialybę atradau visiškai netikėtai, dar mokyklos bibliotekoje per laisvą pamoką žiūrinėdama širdžiai mielas studijų programas. Kuomet pamačiau šią kolegijoje siūlomą studijų programą, iš karto supratau, kad tai yra tai, ko noriu. Buvau visiškai užtikrinta, tad, baigus mokyklą, nelaukdama bendro priėmimo, ėjau į tiesioginį priėmimą kolegijoje.

Galiu įvardinti, kad tai buvo bene geriausi trys mano gyvenimo metai. Kadangi Kolpingo kolegijoje paskaitos vykdavo iki ketvirtadienio, tad penktadienį galėdavau skirti savanorystei ir savo teorines žinias pritaikyti praktikoje. Tai padėjo daug geriau ir lengviau įsisavinti teorinę medžiagą. Taip pat man patiko tai, jog gavome daug praktikos, daug praktinių pavyzdžių ir atvejų analizių. Paskaitų metu buvo orientuojamasi, jog studentai įsisavintų informaciją per patirtį.

Labiausiai kolegijoje vertinu šiltą atmosferą, kurios dėka kolegija tapo lyg namais, į kuriuos iki dabar smagu sugrįžti. Visada palaikantys dėstytojai, administracija, atsižvelgianti į kiekvieno studento problemas, poreikius, džiaugsmus. Net baigus studijas ir toliau sulaukiu pagalbos, klausimo „kaip sekasi?“ bei kvietimų tiesiog užsukti pasilabinti, nes Kolpingo šeimai rūpi jos vaikai.

Bene geriausia patirtis studijų metu –  praktika Graikijoje pagal Erasmus+ mainų programą.  Baigusi antrą kursą, praleidau savo šiltą vasarą praktikuodamasi su vaikais. Turbūt be Kolpingo bendruomenės pagalbos ir palaikymo nebūčiau to išdrįsusi. Apie praktiką užsienyje nebuvau nė pasvajojusi, ir tikrai visiems studentams rekomenduoju išnaudoti šią galimybę. Praktika kitoje valstybėje suteikė man drąsos keliauti toliau bei pažinti pasaulį.

Tik baigusi kolegiją, kelių dienų bėgyje įsidarbinau Kauno savivaldybės vaikų globos namuose socialine darbuotoja. O dar po metų gavau kvietimą dirbti ir Kauno Arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų reintegracijos programoje, kurioje nuo pat pirmo kurso dalyvavau kaip savanorė.

Kolegija sudarė sąlygas po studijų siekti magistro laipsnio kitoje aukštojoje mokykloje, gavau valstybės finansuojamą vietą! O po magistro studijų padariau pertrauką ir išvykau pažinti tolimąjį kraštą – Australiją. Šiuo metu čia tobulinu savo anglų kalbos žinias bei planuoju tolimesnius kursus, susijusius su socialiniu darbu. Tad siunčiu saulėtus linkėjimus iš Sidnėjaus!

Evelina Gečaitė

Monika Daunoravičiūtė
Ekoturizmo programos absolventė
Turizmo vadybininkė

Kolpingo kolegijoje baigiau, vienintelę Lietuvoje, Ekoturizmo studijų programą. Baigta programa man davė pradžią karjeros link. Šiuo metu dirbu turizmo vadybininke UAB „Mūsų odisėja“. Joje įsidarbinau po puikiai atliktos praktikos šioje įmonėje.

Kolpingo kolegijoje man buvo sudaryta galimybė praplėsti pažinčių ratą, įsitraukti į organizuojamas veiklas, konferencijas, gilinti komunikacinius įgūdžius, kuriuos šiandien pritaikau savo darbo vietoje.

Monika Daunoravičiūtė

Neringa Pečiulytė-Valuckienė
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Kolpingo kolegija man suteikė galimybę tapti kvalifikuota socialinio darbo specialiste Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityje. Būsimiems studentams rekomenduoju pasirinkti studijas būtent Kolpingo kolegijoje, nes drąsiai galiu teigti, jog dėstytojai, dirbantys čia, yra savo srities specialistai. Labai džiaugiuosi, kad  kolegijoje dirba nuostabūs žmonės, kurie prireikus ištiesia pagalbos ranką ir nuolatos motyvuoja siekti svajonių ir užsibrėžtų tikslų. Paskaitos buvo labai įdomios ir pačios studijos tikrai neprailgo. Studijuojant kolegijoje nuolat jaučiau, kad esu bendruomenės nare.

Šiuo metu dirbu atvejo vadybininke Jonavos rajono socialinių paslaugų centre. Pagal specialybę įsidarbinau tik baigusi studijas Kolpingo kolegijoje.

Kolegijos suteiktas diplomas man suteikė galimybę studijuoti magistrantūros studijose, užskaitė nemažai dalykų.

Neringa Pečiulytė-Valuckienė

Dovilė Totulytė
Socialinio darbo vadybos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Studijuoti socialinį darbą pasirinkau, nes nuo mažens norėjau padėti kitiems. Todėl nedvejodama pasirinkau socialinio darbo vadybos studijas. Studijų metu Kolpingo kolegijoje įgavau daug naujų žinių bei praktinių patarimų, kuriuos šiuo metu galiu taikyti profesinėje veikloje. Kolegijos dėstytojų nuoširdus bendravimas, bendradarbiavimas bei jų perduotos žinios padėjo formuoti ne tik profesines, bet ir asmenines vertybes, ugdyti suvokimą kaip tikslingai padėti sau ir kitiems.

Baigusi studijas greitai įsitvirtinau darbo rinkoje, radau darbą atitinkantį mano išsilavinimą ir poreikius. Socialinės darbuotojos darbas, kurį dirbu, man labai patinka. Dabar galiu drąsiai teigti, kad dirbu iš pašaukimo.
Būsimiems studentams palinkėčiau nedvejoti savo pasirinkimu ir rinktis Socialinio darbo vadybos studijas.
dovile totulyte

Simona Baronienė
Socialinio darbo vadybos programos absolventė
Socialinė darbuotoja

Kolpingo kolegijoje ypatingai vertinu savo žiniomis besidalinančius dėstytojus ir studentams suteikiamas galimybes siekti asmeninio profesinio tobulėjimo. Šioje kolegijoje dirba savo srities ekspertai, kurie puoselėja aukštas moralines vertybes, jas perduoda studentams ir taip kuria tarpusavio pasitikėjimu grįstą ryšį. Kolpingo kolegija skatina studentus vykdyti mokslinę veiklą, kurti ryšius ir gilinti savo profesines žinias. Kolegijoje turėjau galimybes vykdyti tyrimus, rengti ir pristatyti mokslinius darbus konferencijose, o taip pat, gautas žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Šios patirtys puikiai įprasmina visas studijų metu įgytas žinias.

Kolpingo kolegija man tapo puikia profesinio kelio pradžia – socialinio darbo studijas kolegijoje baigiau su pagyrimu, pradėjau dirbti socialine darbuotoja ir šiuo metu profesines žinias gilinu Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo magistrantūros studijų programoje. Džiugu, kad Kolpingo kolegija tam padėjo tvirtus pamatus.

Kolpingo kolegijoje įgijau tarpdisciplininių žinių bei vertybių, kurios man padeda siekti užsibrėžtų tikslų. Siekiantiems atrasti save, įgyti kokybiškų teorinių ir praktinių žinių bei norintiems tapti nuostabios bendruomenės dalimi, linkiu pradėti savo profesinį kelią Kolpingo kolegijoje.

Deividas Kalinauskas
Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos absolventas
Socialinis darbuotojas

Galiu drąsiai teigti, kad studijuodamas Kolpingo kolegijoje įgijau ne tik reikalingų žinių tęsti savo profesinį kelią, bet ir atradau vertybes, kurios padėjo tvirtą pamatą profesinėje veikloje. Baiginėdamas 12 klasę, kaip ir kiekvienas absolventas kėliau klausimus: „Kuo noriu būti?“, „Kokias studijas pasirinkti?“. Naršydamas internete atradau Kolpingo kolegiją ir susidomėjau Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos programos studijomis. Pradėjęs studijuoti pastebėjau, kad kolegija nėra didelė ir tai pliusas visiems studentams: dėstomi dalykai yra išaiškinami aiškiai, kokybiškai, suprantamai, dėstytojų laikas skiriamas kiekvienam studentui individualiai.

Studijų metais įsitraukiau į Kolpingo kolegijos gyvenimą: priklausiau Studentų atstovybei ir pirmais studijų metais buvau Studentų atstovybės socialinių ir akademinių reikalų komiteto narys, antrais metais tapau Studentų atstovybės laisvalaikio komiteto koordinatorius, aktyviai įsitraukiau į organizuojamus renginius ir kitas Kolpingo kolegijos veiklas. Ši patirtis išmokė komunikacijos, organizuotumo ir atsakomybių prisiėmimo. Kolpingo kolegijoje kiekvienas atranda sau vietą, kiekvienas gali būti savimi.

Studijuodamas kolegijoje labiausiai vertinau dėstytojų teigiamą požiūrį į studentą ir jo asmenybę, skatinimą studentui augti ne tik profesinėje, bet ir asmeninėje srityje, taip pat bendruomeniškumą ir, svarbiausia, studijų kokybę. Studijose labiausiai patiko praktiniai užsiėmimai, ne tik teoriniai. Praktika leido plačiau suvokti ir susipažinti su specialybe, įvairiais savo srities profesionalais. Studijuodamas galėjau pasirinkti ne vieną praktikos atlikimo vietą. Trečiame kurse susidomėjau socialiniu darbu su šeimomis, todėl mano baigiamoji praktika buvo atlikta šioje srityje.

Studijų laikotarpiu susipažinau ne tik su darbui reikalinga teorija, socialinio darbo etika, bet ir išmokau bendruomeniškumo, komandinio darbo, siekti asmeninio tobulėjimo. Po studijų tęsiu savo veiklą socialinio darbo srityje ir dirbu socialiniu darbuotoju su šeimomis. Džiaugiuosi, kad ryšys su Kolpingo kolegijos bendruomene nenutrūko ir kartu galime glaudžiai bendradarbiauti padedant kiekvienam atrasi savo kelią. Kolpingo kolegijai linkiu sėkmės ir toliau ruošiant puikius savo srities profesionalus!

Petras ir Povilas Krapikai
Socialinio darbo vadybos absolventai

Kolpingo kolegijai sakome didelį ačiū už šiltą priėmimą ir už darbą su studentais turinčiais regėjimo negalią. Nors kolegija iki tol neturėjo didelės patirties su asmenimis turinčiais regėjimo negalią, tačiau išreiškus norą studijuoti, jie nedvejodami sutiko kartu bendradarbiauti. Šioje kolegijoje galėjome jaustis maloniai ir komfortiškai, ko dažniausiai pasigesdavome kitoje aplinkoje – buvome lygūs kartu su kursiokais, gavome ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių kaip ir studentai.

Studijų metu mums buvo suteiktos paslaugos ir reikalingos priemonės, kurios padėjo lengviau mokytis ir tobulėti. Turėdami tinkamas sąlygas ir didžiulį norą, atstovavome kolegiją ne tik mokslinėje srityje, bet ir tarptautiniuose bei pasauliniuose sporto renginiuose.

EnglishGerman