Užsakomieji tyrimai

Kolpingo kolegijos Strateginiame veiklos plane 2021-2023 metams numatyta, atsižvelgiant į studijų tikslus, darbo rinkos poreikius ir Kauno regiono plėtros strategiją, plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, pagal poreikį konsultuoti vietos valdžios, nevyriausybines organizacijas ir kitus subjektus. Taikomieji moksliniai tyrimai atliekami įvairiomis socialinių bei verslo, turizmo ir poilsio  mokslo krypčių temomis, siekiama analizuoti aktualias socialines, verslo, aplinkos apsaugos, turizmo ir kt. problemas bei rasti jų sprendimus. Atliekant tyrimus, tyrėjai derina savo akademines žinias su inovatyviais tyrimų metodais.

 

Reikšmingiausių užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų sąrašas:

Užsakomasis tyrimas Užsakovas
Konfliktų sprendimas tarptautinėje įmonėje UAB „Linėja transport“
Turizmo paslaugų vertinimas Dzūkijos nacionaliniame parke Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Švietėjiškos veiklos formos ir būdai plėtojant darnųjį turizmą Turistinė stovyklavietė „Šeimos Vila“
Gamtos ir kultūros objektų pritaikymo galimybės Kupiškio rajone VšĮ Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras
Krizių centre gyvenančių vienišų mamų patirtys SBĮ Kauno r. Socialinių paslaugų centras
Neįgaliųjų socialinės atskirties įveika: užimtumo vaidmuo Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“
Socialinio darbuotojo veikla formuojant sutrikusio intelekto asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžius VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“
Socialinių darbuotojų bendravimo su kompleksinę negalią turinčiais jaunuoliais ypatumai Panevėžio jaunuolių dienos centras
Senyvo amžiaus asmenų orumo patyrimas socialinės pagalbos procese Jonavos r. Socialinių paslaugų centras
Motinų patirtys auginant vaiką su protine negalia Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras