Bendra informacija

PATIRTINIO MOKYMOSI CENTRAS

 

Patirtinio mokymosi centras (PMC), būdamas Kolpingo kolegijos dalis, siūlo neformaliojo suaugusiųjų švietimo (mokymosi visą gyvenimą) programas bei kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimo programas, skirtas profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams plėtoti.

Patirtinio mokymosi centro tikslas – užtikrinti veiklų tęstinumą sudarant sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.

PMC veikia plėtodamas bendrąsias ir profesines asmenų kompetencijas: organizuojami kalbų bei skaitmeninio raštingumo kursai pradedantiesiems ir pažengusiems. Bendradarbiaujant su organizacijomis vedami mokymai apie laiko valdymą, verslo organizavimą, komandos formavimą, karjeros planavimą, persikvalifikavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į socialinių partnerių poreikius, organizuojami mokymai priklausomybių, ekomąstymo ir ekologijos, įgalinimo, pozityvios tėvystės, streso ir nerimo prevencijos, kartų ypatumų ir kitomis tematikos. Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo mokymai socialiniams darbuotojams ir įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai.

Informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus, rasti galite čia:

MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

MOKYMAI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAMS