Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija,  vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo  2021-10-01) 11.2. punktu.:
11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

Informacija apie planuojamus vykdyti mokymus socialiniams darbuotojams

 

Nuotoliniai mokymai „Įgalinantis vadovavimas“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. balandžio 22d.
Laikas: 9:00 – 15:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR.

 

Seminarų dalyviams išduodami pažymėjimai (SD-19/24).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Turi ilgametę dirbant ir vadovaujant žmonių komandoms.

Apie seminarą: Seminaro metu kalbama apie darbuotojų psichologinį įgalinimą, aptariama, kuo skiriasi darbuotojų motyvvimas nuo įgalinimo. Seminaro metu pateikiami įvairūs pavyzdžiai ir konkrečios priemonės, padedančios įgalinti darbuotojus ir/ar bendradarbius, sudaroma galimybė seminaro dalyviams dalintis patirtimi.

Nuotoliniai mokymai „Smurto prevencija ir intervencija“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. balandžio 4 d.
Laikas: 9:00 – 15:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminarų dalyviams išduodami pažymėjimai (SD-19/31).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiimanti jau daugiau nei 10 metų. Kolpingo kolegijoje psichologijos srities dalykus dėstanti jau 5-metį. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė. Viena iš VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ įkūrėjų.

Apie seminarą: Socialiniai darbuotojai labai dažnai savo darbe susiduria su klientų smurtu. Smurtas gali būti nukreiptas į save, į kitus klientus arba patį socialinį darbuotoją. Pavojingiems darbams priskiriamos tokios socialinį darbą dirbančiųjų pareigybės: savivaldybių seniūnijų, vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyrių darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Todėl socialinis darbuotojas turi gebėti pažinti situacijas, kurios klientams gali sukelti pyktį ar agresiją, gebėti tinkamai reaguoti į tokias emocijas ar reakcijas ir padėti klientams susitvarkyti su savo negatyviomis emocijomis.

Nuotoliniai mokymai „Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. kovo 25 d.
Laikas: 9:00 – 15:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminarų dalyviams išduodami pažymėjimai (SD-19/32).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

Seminaro tikslas –  ugdyti kūrybinį mąstymą, naudingą socialinio darbo profesinėje veikloje. Ugdomi gebėjimai tinkamai valdyti kūrybinio mąstymo procesą, taikyti kūrybinį mąstymą skatinančias technikas. Pateikiama daug praktinių užduočių, leidžiančių geriau suvokti kūrybinio mąstymo naudą bei paties proceso esmę.

Nuotoliniai mokymai „Laiko planavimas socialiniame darbe“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. kovo 23 d.
Laikas: 10:00 – 16:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminarų dalyviams išduodami pažymėjimai (SD-20/37).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – dr. R. Meištė, Kolpingo kolegijos Ekonomikos ir verslo centro vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė.

Seminaro tikslas –  įgyti praktinių įgūdžių, kaip planuoti savo darbus, kaip efektyviai panaudoti laiką, skirtą pasiruošimui darbui, planuoti ir derinti veiklą skirtingose pareigose, peržiūrėti savo darbo dienos planą ir tinkamai jį susidėlioti.

Dalyviai įgaus praktinių įgūdžių, kaip efektyviai planuoti savo laiką, taikant ABC metodą, kaip nustatyti ir valdyti „laiko vagis“, kaip mandagiai pasakyti „NE“.

Nuotoliniai mokymai „Neigiamos vaikystės patirtys: kaip suprasti ir padėti“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. vasario 11 d.
Laikas: 9:00 – 15:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-19/28).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

Mokymų metu kalbama apie neigiamų vaikystės patirčių sindromą. Neigiamos vaikystės patirtys – tai stresiniai ar trauminiai įvykiai vaikystėje, įskaitant piktnaudžiavimą tėvų valdžia bei vaiko apleistumą. Tai visos neigiamos vaikystės patirtys, kurios kenkia vaiko besivystančioms smegenims ir lemia, kaip vaikas geba reaguoti į stresą; šios neigiamos patirtys stipriai pažeidžia vaiko imuninę sistemą, neigiamos pasekmės jaučiamos kelis dešimtmečius, o nesuteikus reikiamos pagalbos – gali justi ir visą gyvenimą.

Nuotoliniai mokymai „Senyvo amžiaus asmenų psichologija“ (8 ak. val.)

Mokymų data: 2022 m. vasario 4 d.
Laikas: 9:00 val.
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-18/16).

Registracija
Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiimanti jau daugiau nei 10 metų. Kolpingo kolegijoje psichologijos srities dalykus dėstanti jau 5-metį. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė. Viena iš VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro“ įkūrėjų.

Mokymų metu socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir socialinio darbo organizatoriai pagilins žinias apie  psichologinius ir socialinius senatvės aspektus, sužinos pagyvenusių ir senų žmonių konsultavimo ypatumus. Sprendžiant skirtingas ir jautrias vyresnio amžiaus žmonių problemas būtina išmanyti šiems klientams tinkamus konsultavimo metodus ir technikas. Taigi, bus pristatomi senatvės psichologiniai ir socialiniai ypatumai bei bus orientuojamasi į pagyvenusių ir senyvų asmenų konsultavimo įgūdžių gerinimą.

 

EnglishGerman