Vienkartinė Steigėjo stipendija

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA – tai Kolpingo kolegijos steigėjo kasmet skiriama stipendija valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo stipendiją, sąrašą. Į steigėjo skiriamą stipendiją pretenduoti gali valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, nepriklausomai nuo Valstybinio studijų fondo teikiamos socialinės stipendijos ir valstybės remiamų paskolų (studijų kainai ar gyvenimo išlaidoms sumokėti), gaunamos tikslinės ar kitų išmokų.

Stipendija skiriama vieną kartą per metus už praėjusių mokslo metų rudens ir pavasario semestrą, atsižvelgiant į:

  • studento studijų rezultatus ir akademinius laimėjimus;
  • studento aktyvų dalyvavimą socialinėje, kultūrinėje, sportinėje bei studentiškoje visuomeninėje veikloje reprezentuojant kolegiją;
  • studento socialinės paramos poreikį.

Į stipendiją gali pretenduoti studentai, kurie iki kovo mėn. 1 dienos pateikia prašymą stipendijai gauti (prašymus registruoja Studentų paslaugų centro koordinatorė [email protected]) bei užpildytą Stipendijos kriterijų atitikimo formą.

Stipendija gali būti skiriama studentui, atitinkančiam ne mažiau nei du Stipendijos teikimo kriterijus.

Stipendija studentams teikiama kasmetinės Kolpingo kolegijos organizuojamos Kolpingo savaitės metu.

Gavę Steigėjo stipendiją studijoms, privalo pateikti prašymą vyr. buhalterei pervesti stipendiją į banko kortelės sąskaitą iki einamųjų metų balandžio 1 d. (prašymus vyr. buhalterei administruoja Studentų paslaugų centro koordinatorė).

Stipendijos dydžiai ir mokėjimo terminai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA

STIPENDIJOS TEIKIMO KRITERIJAI

IMG_0221
IMG_0226
diplomu iteikimai