PRIĖMIMAS 2022

PRIĖMIMAS

Kolpingo kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos pirmosios pakopos studijų programos, suteikiančios profesinio bakalauro laipsnį.

Stojančiųjų priėmimas vykdomas konkurso būdu per Tiesioginį priėmimą iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Tiesioginis priėmimas vykdomas ir internetu

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJĄ 2021 METAIS TAISYKLĖS


Vykdomas Tiesioginis priėmimas į studijų programas:


Papildoma informacija

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.,
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

Kontaktai:
Tel. +370 620 30636,
el. p. studijos@kolpingokolegija.lt


STEIGĖJO STIPENDIJA

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai steigėjo skiriama parama studijų kainos kompensavimui.

Į steigėjo studijų stipendiją gavimą pretenduoti gali asmenys stojantys į 1 kursą, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos (nuolatinės/ištęstinės).

Stipendija skiriama, atsižvelgiant į:

  • stojančiojo motyvaciją;
  • įsipareigojimą stropiai mokytis;
  • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
  • įsipareigojus tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
  • konkursinį balą.

Prašymai steigėjo stipendijai studijoms gauti priimami iki rugsėjo 14 d. (imtinai), Studijų skyriuje (Raguvos g. 7, 2 aukštas), pateikiant:

  • užpildytą prašymo formą;
  • motyvacinį laišką;
  • papildomus dokumentus.

Skiriamas stipendijos dydis skiriamas atsižvelgiant į steigėjo stipendijai gauti reikalingų kriterijų atitikimą. Stipendijos dydžiai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

priemimas
kolpingo kolegija 20
diplomu iteikimai KOK