Transporto logistika

Studijų programa skirta parengti transporto logistikos specialistus, gebančius planuoti, rengti, organizuoti ir koordinuoti efektyvų tarptautinių krovinių pervežimo, sandėliavimo ir paskirstymo procesus, klientų aptarnavimą, vadovaujantis transporto ir logistikos veiklą reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, profesine etika ir socialinės atsakomybės principais.

Baigus šią programą, suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Valstybinis kodas: 6531LX121
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija:Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba Programa registruota: 2020 m. vasario 20 d.
Studijų kryptis: Verslas
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.


TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Įsidarbinimo galimybės:

Transporto logistika – tai studijų programa, kurios metu įgytos kompetencijos sudarys galimybę šios studijų programos absolventams dirbti transporto logistikos vadybininku / vadovu, ekspedicijos, importo ir eksporto vadybininku / vadovu, tiekimo grandinės ir logistikos vadovu, transporto / ekspedicijos / logistikos sandėlio vadovu, transporto ir distribucijos vadovu. Įgiję patirties bei papildomų kompetencijų, absolventai galės siekti profesinės karjeros ir dirbti logistikos padalinio ar logistikos įmonės projektų vadovu, be to, galės kurti nuosavą verslą.

 • Tarptautinėse logistikos įmonėse
 • Krovinių vežimo įmonėse
 • Keleivių vežimo įmonėse
 • Transporto ekspedicinėse įmonėse
 • Importo ir eksporto įmonėse
 • Gamybos ir prekybos įmonėse
 • Kelių transporto įmonėse
 • Geležinkelio, jūrų, oro transporto paslaugas teikiančiose verslo įmonėse
 • Kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vadybiniai logistikos sprendimai
 • Savo įkurtose verslo įmonėse

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijuodami Transporto logistikos programoje, Kolpingo kolegijos studentai įgauna platų teorinių ir praktinių žinių bagažą. Studijų metu atliekamos penkios skirtingos praktikos, kurių metu net 90 % studentų yra kviečiami likti dirbti! Pirmoji praktika – pažintinė. Praktikos metu susipažįstama su transporto logistikos įmonėmis, jose dirbančių specialistų veikla, išmoksta praktiškai analizuoti ir aprašyti produktus ir paslaugas, vertinti ekonominę įmonės aplinką ir nustatyti jos daromą poveikį įmonės veiklai. Antroji praktika – verslumo ugdymo praktika, kurioje studentai mokosi pritaikyti įgytas teorines žinias praktikos vietoje (įmonėje), susipažįsta su transporto logistikos įmonės veiklomis ir vykdomais procesais, išmoksta vertinti įmonės vidinę ir išorinę aplinkas, organizacinį klimatą, analizuoti vidaus konfliktines situacijas bei įvertinti konkurencinį įmonės pranašumą. Trečioji – logistinių įgūdžių lavinimo praktika. Jos metu studentai pritaiko įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius logistikos įmonėje, analizuoja logistikos įmonės veiklą, atlieka marketingo, produkto ir rizikos analizę, apžvelgia įmonės valdymo struktūrą ir personalo funkcijas bei vertina ir prognozuoja įmonės veiklai vykdyti reikalingus finansinius išteklius. Ketvirtoji praktika – logistinių procesų praktika verslo įmonėje. Studentai pasirenka įmonę ir atlieka individualią praktiką joje, dirbdami pavestus darbus, analizuoja įmonės veiklą, sprendžia įvairias situacijas ir priima sprendimus.  Galiausiai – baigiamosios praktikos metu studentai įtvirtina ir pritaiko praktikoje įgytas teorines žinias ir įgūdžius, analizuoja logistikos įmonės veiklą, įgyja praktinių gebėjimų spręsti problemas, pateikiant konkrečius pasiūlymus veiklos tobulinimui.

Pasirinkę studijuoti Transporto logistiką, studentai dažnai atranda savo tikrąjį pašaukimą – darbą transporto logistikos įmonėse, teikiančiose transporto, pervežimo, logistikos, sandėliavimo paslaugas ar savo verslo kūrimą transporto logistikos srityje.

Studijų krypties dalykai: Informacinės technologijos; Taikomoji matematika; Vadyba; Ekonomikos pagrindai; Verslumo pagrindai; Tarptautinio verslo statistika; Logistikos pagrindai; Transporto sistemos ir priemonės; Teisė; Marketingas ir paskirstymas; Finansinės veiklos apskaita ir analizė; Informacinės sistemos logistikoje; Vidinės grandies logistika ir valdymas; Strateginis logistikos įmonių valdymas; Transporto ir krovinių logistika; Transporto veiklos teisinis reguliavimas; Projektų valdymas; Sandėliai ir terminalai; Visuotinės kokybės vadyba; Rinkos tyrimai ir analizė; Transporto ekonomika; ES transporto politika.

Bendrieji dalykai: I-oji užsienio kalba (anglų k.); Kalbos kultūra; Krikščioniškas socialinis mokymas; Filosofija; II-oji užsienio kalba (rusų k.)

Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Transporto logistika matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
[email protected]
+370 37 201528 arba +370 620 30636

Baigę šią programą studentai gebės:

 • taikyti bendrąsias ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos, informacijos valdymo teorines žinias bei verslo kūrimo ir vystymo principus, atsižvelgiant į transporto sektoriaus ypatumus.
 • suprasti transporto sektoriaus infrastruktūrą ir logistikos procesus, keleivių ir krovinių srautų logistines grandines, transportavimo technologinius  procesus.
 • analizuoti ir vertinti logistikos verslo aplinką, rinkos tendencijas, atlikti krovinių/ keleivių  srautų analizę bei tyrimo rezultatus taikyti realizuojant transporto logistikos veiklas, užtikrinant jų kokybę ir kontrolę.
 • analizuoti ir spręsti krovinių sandėliavimo ir saugojimo problemas, taikant informacines transporto sistemas, planuojant efektyvų transporto priemonių darbą.
 • planuoti, organizuoti ir vykdyti tiekimo grandinės bei logistikos veiklas, valdant tarptautinius krovinių/ keleivių pervežimo procesus, naudojant modernias technologijas bei vadovaujantis  krovinių/ keleivių vežimą įvairiomis transporto rūšimis reglamentuojančiais tarptautiniais reikalavimais bei profesine etika.
 • naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, dirbti komandoje, komunikuoti su klientais, kolegomis bei partneriais, bendradarbiauti su savo srities ir kitų profesijų atstovais lietuvių ir užsienio kalba, pasirenkant tinkamas tarpkultūrinio bendravimo formas.

Įgis būtinus mokymosi bei praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, gebės konstruktyviai ir kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą

transporto logistika
transporto logistika