Etika

Kolegijoje veikia Akademinės etikos kodeksas (rasite čia), kurio paskirtis yra kurti Kolegijoje demokratišką, saugią, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą, įtvirtinti pagrindinius Kolegijos bendruomenės narių akademinės veiklos principus bei juos atsakingai taikyti, skatinti Kolegijos bendruomenės narių etišką elgesį ne tik atliekant savo funkcijas, bet ir vykdant kitą veiklą, kai yra atstovaujama Kolegija.

Daugiau informacijos:

Akademinio sąžiningumo politiką Kolegijoje reglamentuoja:

  • VšĮ Kolpingo kolegijos Akademinės etikos kodeksas;
  • VšĮ Kolpingo kolegijos Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai;
  • VšĮ Kolpingo kolegijos studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Įgyvendinant akademinį sąžiningumą Kolegijoje, vadovaujamasi rekomendacijomis:

  • LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos rekomendacijomis;
  • Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos rekomendacijomis.

https://etikostarnyba.lt/