Steigėjo stipendija studijoms

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai Kolpingo kolegijos steigėjo kasmet skiriama stipendija studijoms valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo studijų stipendiją, sąrašą.

Į steigėjo studijų stipendiją gavimą pretenduoti gali studentai nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos (nuolatinės/ištęstinės).

Asmenims, pretenduojantiems studijuoti Kolpingo kolegijoje, stipendija gali būti skiriama atsižvelgiant į:

 • stojančiojo motyvaciją studijuoti;
 • stojančiojo įsipareigojimą tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
 • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
 • stojančiojo konkursinį balą.

Studentams, studijuojantiems Kolpingo kolegijoje, stipendija skiriama atsižvelgiant į:

 • studento profesinę motyvaciją;
 • studento pažangumą;
 • studento aktyvų dalyvavimą socialinėje, kultūrinėje, sportinėje bei visuomeninėje veikloje reprezentuojant kolegiją.

 

Į 1 kursą stojantys asmenys, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos bei formos, iki rugsėjo mėn. 14 d. (imtinai) Studijų skyriui pateikę:

 • užpildytą prašymo formą (Priedas Nr. 1);
 • motyvacinį laišką;
 • papildomus dokumentus (pagal poreikį).

Stojantieji į 1 kursą apie jiems paskirtą Steigėjo stipendiją studijoms informuojami telefonu.

Steigėjo stipendiją gaunantys bei pageidaujantys ją gauti 2- 3 kurso nuolatinių studijų ir 2,3,4 kurso ištęstinių studijų studentai, kiekvienais metais, iki birželio mėn. 15 d. (imtinai) Studentų paslaugų centro koordinatorei el. paštu [email protected]  pateikia:

 • užpildytą prašymo formą (Priedas Nr. 1).;
 • užpildytą Steigėjo stipendijos studijoms kriterijų atitikimo formą (Priedas Nr. 2).

Studentai apie jiems paskirtą Steigėjo stipendiją studijoms informuojami elektroniniu paštu.

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMO FORMA (PRIEDAS NR. 1)

STIPENDIJOS KRITERIJŲ ATITIKIMO FORMA (PRIEDAS NR. 2)

IMG_0221
IMG_0226
diplomu iteikimai
EnglishGerman