Pirmakursio atmintinė

Po rugsėjo 1 d.  nepamiršk susigeneruoti savo prisijungimo duomenų Kolpingo kolegijos informacinėje sistemoje: http://is.kolpingokolegija.lt/. 

Su savo prisijungimo duomenimis galėsi prisijungti prie:

 • Informacinių sistemos.
 • Moodle sistemos.

Jei nepavyko susigeneruoti savo prisijungimo duomenų ar prisijungti prie reikiamos paslaugos – kreipkis el. paštu: [email protected]

Kolpingo kolegijoje visa su studijomis susijusi medžiaga ir kita aktuali informacija yra skelbiama e. mokymosi sistemoje Moodle.

Prisijungimo prie Moodle ir įsirašymo į studijuojamo dalyko virtualią klasę etapai:

 1. Atidaryk Moodle tinklapį adresu https://online.kolpingokolegija.lt/login/index.php
 2. Laukelyje „Prisijunk“ įvesk prisijungimo vardą, slaptažodį ir spausk mygtuką „Prisijunk“.
 3. Studijų dalykų sąraše (kairėje) susirask savo studijų programą ir studijuojamą dalyką.
 4. Pirmą kartą jungiantis į dalyko virtualią klasę reikės įvesti dėstytojo duotą raktą.
 5. Studijuojamų dalykų, į kuriuos įsirašei, sąrašas matomas viršutiniame meniu „Mano dalykai“.

SVARBU: tam, kad galėtumėte prisijungti prie Moodle sistemos, privalote bent vieną kartą prisijungti prie KoK informacinės sistemos.

Kilus  klausimams ar pamiršus slaptažodį galite kreiptis į kompiuterių tinklo administratorių el. paštu [email protected]

Tvarkaraščiai prieinami kolegijos svetainėje https://www.kolpingokolegija.lt/tvarkarasciai/

Dėl kitų susijusių su tvarkaraščiu klausimų kreiptis į studijų administratorę:

Audronė Taparauskaitė
El. p. [email protected]
Tel. (8-37) 20 15 28
Mob. 8 620 306 36

Informaciją apie dėstytojų konsultacijas galite rasti paspaudus čia.

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – dokumentas, įrodantis studento statusą. Jis suteikia teisę naudotis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius ir jungiantis prie aukštosios mokyklos vidinės informacinės sistemos.

LSP taip pat suteikia teisę studentui naudotis šalies viešojo transporto lengvatomis bei įvairiomis tik studentams skirtomis nuolaidomis visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse. Dokumentą užsisakyti galima interneto svetainėje, adresu www.lsp.lt.

Kontaktai:
El. p. [email protected]
Mob. +370 664 45 050

Bendrabučių klausimais konsultuoja Studentų paslaugų centras:

Rima Masionienė
El. p. [email protected]
Tel. (8-37) 20 15 28
Mob. 8 616 37 151

Kolpingo kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus – užtikrinti kolegijos prioritetinių studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, padaryti prieinamais vidinius ir išorinius mokymo ir mokymosi išteklius bei teikti paslaugas, atitinkančias studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.

Biblioteka teikia šias paslaugas:

 • konsultacijos literatūros šaltinių paieškos ir naudojimo klausimais;
 • konsultacijos duomenų bazių klausimais;
 • konsultacijos apie tinkamą šaltinių citavimą;
 • konsultacijos studentams ruošiant kokybiškas akademines prezentacijas;
 • pagalba dirbant su MS Office programomis;
 • nespalvoto spausdinimo paslaugos, interneto prieiga.

Kolpingo kolegijos studentai gali naudotis KoK Virtualia biblioteka.

KoK Virtualios bibliotekos paieškos laukelis: vb.kolpingokolegija.lt

Dėl slaptažodžio kreiptis į bibliotekos administratorę.

Kontaktai:

Greta Vaitaitytė
El. p. [email protected]

Studijų skyrius kuruoja veiklą, susijusią su akademiniais studijų reikalavimais.

Kokiais klausimais galite kreiptis:

 • studentų priėmimas;
 • studentų akademinių dokumentų tvirtinimas;
 • mokomųjų dalykų, išklausytų kitose aukštosiose mokyklose, įskaitymas;
 • nuolatinių ir ištęstinių studijų formos studentų iškvietimas į sesijas;
 • studijų tvarkaraščiai;
 • akademiniai įsiskolinimai, egzaminai;
 • perlaikymai;
 • studijų kokybė.

Kontaktai:
Audronė Taparauskaitė
El. p. [email protected]
Tel. (8-37) 20 15 28
Mob. 8 620 306 36

Studentų paslaugų centras kuruoja veiklą, susijusią su paslaugų studentams organizavimu ir valdymu.

Kokiais klausimais galite kreiptis:

 • finansinė parama našlaičiams ir socialiai remtiniems studentams;
 • valstybės skiriamų socialinių stipendijų sąlygos;
 • valstybės remiamos paskolos;
 • informacija ir pagalba studentams, turintiems negalią;
 • konsultacijos studentams, turintiems mokymosi sunkumų;
 • studentų mokslinės – praktinės konferencijos ir seminarų organizavimas, bendradarbiaujant su studentų atstovybės nariais;
 • konsultacijos studentams rengiant viešas prezentacijas;
 • tęstinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose;
 • konsultacijos profesinės  karjeros klausimais;
 • renginių organizavimas susijęs su karjera bei įsidarbinimu;
 • individualios konsultacijos darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Kontaktai:
Rima Masionienė
El. p. [email protected]
Tel. (8-37) 20 15 28
Mob.  8 616 37 151

Centras atsakingas už Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studijų programas.

Centro vadovas:
Vytautas Kirka

Mob. +370 664 84113
El. p. [email protected]

Centras atsakingas už Transporto logistikos, Ekoturizmo, Tvaraus verslo vadybos studijų programas.

Centro vadovė:
Kristina Karosevičienė

Tel. (+370 -37) 22 00 30
El. p. [email protected] 

Tarptautinių ryšių koordinatorė kuruoja veiklą, susijusią su užsienio partneriais, praktika  ar studijomis užsienyje.

Kokiais klausimais galite kreiptis:

Kontaktai:
Dalia Gineitienė
El. p. [email protected]
Tel. +370 686 64899

Studentai turintys finansinių klausimų gali kreiptis į buhalteriją.  Buhalterė konsultuoja šiais klausimais:

 • mokestis už studijas;
 • finansinių įsiskolinimų klausimai;
 • mokestis už skolos lapelius;
 • sąskaitų išrašymas.

Kontaktai:
El. p. [email protected]

Kolpingo kolegijos studentų atstovybė (KOK SA) – tai nevyriausybinė, nepriklausoma, ne pelno siekianti, savanoriška organizacija. Bendradarbiaudama su kolegijos administracija, KOK SA rūpinasi akademinių ir socialinių problemų sprendimu. Organizuoja pramoginius bei kultūrinius renginius.

Kontaktai:

[email protected] 

Daugiau informacijos apie studentų atstovybę galite rasti čia

Visoje kolegijos teritorijoje veikia bevielis internetas. Prie bevielio interneto tinklo galite prisijungti paspaudę Kolpingas.

Bevielio interneto slaptažodį galite sužinoti adresu [email protected] arba [email protected]

Kolpingo kolegija yra įsikūrusi seniausioje Kauno miesto dalyje – Senamiestyje. Miesto širdimi laikomas senamiestis yra ne tik kauniečių, bet ir Lietuvos bei užsienio turistų traukos centras.

Adresas:

 • Raguvos g. 7, Kaunas. Šiame pastate II aukšte įsikūrusi kolegijos administracija.
 • A. Jakšto g. 6, Kaunas. Šiame pastate II aukšte įsikūrusi Kolpingo biblioteka.

Stebėkite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

Facebook

Instagram

Linkedin

Youtube