Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas vykdomas Raguvos g. 7, Kaune


Vykdomas ankstyvasis priėmimas į studijų programas:

 • Ekoturizmas
 • Socialinio darbo vadyba
 • Vaiko gerovė ir socialinė apsauga
 • Transporto logistika
 • Tvaraus verslo vadyba (nauja programa)

PRIĖMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas (originalas ir kopija).
 • Asmens fotonuotrauka (3×4).
 • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalas ir kopija).
 • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus.
 • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla).
 • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai.
 • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

PRAŠYMO STUDIJUOTI KOLPINGO KOLEGIJOJE FORMA


PAPILDOMA INFORMACIJA

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.;
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI
Tel. +370 620 30636, el. p. [email protected]

EnglishGerman