Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Leidimas teikti profesinio bakalauro laipsnį

LR Vyriausybės suteikta licencija

Kolegijos akreditavimo įsakymas

Veiklos gerinimo planas

Institucinio vertinimo rezultatai

Visos Kolpingo kolegijoje vykdomos studijų programos yra akredituotos Studijų kokybės vertinimo centro. Dalis studijų programų (Verslas ir socialinės inovacijos bei Transporto logistika) yra naujos ir jų išorinio vertinimo išvadų negalime pateikti, nes jos tarptautinės ekspertų grupės dar nebuvo vertintos. Pateikiame naujausias studijų programų vertinimo išvadas.

Studijų programos “Vaiko gerovė ir socialinė apsauga” vertinimas

Studijų programos “Socialinis darbas” vertinimas

Studijų programos “Ekoturizmas” vertinimas

kolpingo kolegija kryptys