Geriausi baigiamieji darbai

STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Gabrielė Chabibulina Socialinės pagalbos poreikis nuo alkoholio priklausomiems asmenims Už temos aktualumą ir tyrimo rezultatų svarbą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Dženeta Lukošienė Socialinės pagalbos poreikis senyvo amžiaus asmenims savarankiško gyvenimo namuose Už praktinį temos pritaikomumą E. Darulienė
Vilius Televičius Nuo alkoholio priklausomų asmenų patirtys gaunant socialinę pagalbą Už išsamią literatūros apžvalgą ir tyrimo rezultatų svarbą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Akvilė Gaigalaitė Globėjų patirtys globojant ne giminaičius paauglius Už temos naujumą ir darbo originalumą E. Darulienė
Gerda Jaskūnienė Šeimų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiriami iššūkiai Už tyrimo rezultatų kokybę ir svarbą E. Darulienė
Auksė Kubiliūtė Socialinių darbuotojų pagalbos galimybės šeimoms, auginančioms onkologine liga sergančius vaikus Už temos originalumą G. Milčė
Neringa Kutniauskienė Dienos centrą lankančių vaikų pasitikėjimo socialiniais darbuotojais raiška Už inovatyvumą ir išsamią mokslinės literatūros apžvalgą dr. V. Lukamskienė
Laura Matiukaitė Socialinės pagalbos poreikis mamoms auginančioms vaikus su mokymosi sutrikimais Už temos naujumą ir aktualumą J. Dambrauskienė
Karolina Milevskaja Su jaunimu gatvėje dirbančių specialistų patirtys Už kokybinio tyrimo rezultatų svarbą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Augustė Šabūnaitė Socialinių darbuotojų pagalbos galimybės dirbant su deviantinio elgesio paaugliais Už praktinį temos pritaikomumą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Živilė Matulevičiūtė Etnografijos pažinimo veiklų įtraukimo į gamtines edukacijas vertinimas: Kauno Marių regioninio parko atvejis Už etnografinio atvejo analizę dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė

 

Gabrielė Považajevaitė Gidų kursų rengimo programos ir įgyjamų̨ kompetencijų̨ vertinimas Už temos aktualumą ir praktinį pritaikomumą dr. Regina Navickienė
TRANSPORTO LOGISTIKOS STUDIJŲ PROGRAMA
Erikas Balsys Transportavimo proceso tobulinimas Hoptrans Logistics įmonėje Už tyrimo praktinį reikšmingumą įmonei dr. Rūta Meištė
STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Lukrecija Mačionytė Animatoriaus paslaugų poreikis apgyvendinimo sektoriuje Eglės sanatorijoje, AB pavyzdžiu Už kūrybiškumą ir inovatyvumą doc. dr. Regina Navickienė
Sandra Mikalonytė Dalinimasis apgyvendinimu kaip alternatyvaus apgyvendinimo pasirinkimas Už naujumą ir aktualumą šiuolaikiniame turizmo sektoriuje doc. dr. Regina Navickienė
Miglė Muzikevičiūtė Ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO paveldo vietovėse Už aplinkosaugos problemos tyrimą ir sprendimų pateikimą doc. dr. Regina Navickienė
Erika Pervainytė Lankytojų atsakingą elgesį gamtoje lemiančių veiksnių vertinimas: Kauno marių regioninio parko pavyzdys Už ekomąstymo skaitinimą doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė
Vilma Sejonaitė Neuromarketingo elementų taikymas turistinių kelionių/ekskursijų reklamai socialiname tinkle „TikTok“ Už naujumą ir modernumą, pritaikant socialines medias turimo sektoriuje doc. dr. Regina Navickienė
Aristida Vimbaraitė „Geocachingas“ kaip aktyvaus keliavimo būdas skirtingo amžiaus turistams Už projektinio darbo rezultatų pritaikymą baigiamajame darbe doc. dr. Regina Navickienė
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Erika Butkutė Socialinių darbuotojų patirtys bendradarbiaujant su vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvais Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą Lekt. E. Darulienė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Vaiva Alionytė Kaimo gyvenamosiose vietovėse dirbančių socialinių darbuotojų veikla vaikų viktimizacijos procese Už temos naujumą ir darbo originalumą Lekt. E. Darulienė
Inga Butkutė Socialinių darbuotojų patiriami iššūkiai dirbant su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais asmenimis Už praktinį temos pritaikomumą Lekt. E. Darulienė
Rugilė Leliašiūtė Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai Už temos aktualumą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Leda Norgialienė Psichosocialinės pagalbos poreikis studentams, derinant darbą, šeimos gyvenimą ir studijas Už inovatyvumą ir temos aktualumą dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Iveta Žemaitytė Socialinio darbo profesijos statusas visuomenės požiūriu Už tyrimo rezultatų kokybę ir praktinį darbo pritaikomumą Lekt. E. Darulienė
STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Giedrimė Antanaitytė Benamystės dienos centrą lankančiųjų patirtys Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą lekt. E. Darulienė
Evelina Pipiraitė Socialinio darbuotojo vaidmuo paliatyvios pagalbos procese Už temos naujumą ir darbo originalumą doc. dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Sonata Totulytė Vaikų dienos centro specialistų patirtys teikiant pagalbą seksualinį išnaudojimą patyrusiems vaikams Už etiškai bei jautriai pateiktus tyrimo duomenis lekt. E. Darulienė
Gediminas Zepčikas Veiksniai, darantys įtaką studentų adaptacijai organizacijoje mokomosios praktikos metu Už temos aktualumą doc. dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Kamilė Grinaveckaitė Būsimų įtėvių socialinio palaikymo poreikis pasirengimo įvaikinimui procese Už tyrimo rezultatų kokybę ir praktinį darbo pritaikomumą doc. dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
Rūta Petrokaitytė Pandemijos laikotarpiu artimojoje aplinkoje patiriamo smurto priežastys Už inovatyvumą ir temos aktualumą lekt. G. Milčė
Donata Šilkaitytė Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su socialinių problemų turinčiomis šeimomis vaikų dienos centre Už išsamią literatūros apžvalgą lekt. E. Darulienė
Greta Stankevičiūtė Socialinių paslaugų centruose dirbančių socialinių darbuotojų profesijos pasirinkimo motyvai Už praktinį temos pritaikomumą doc. dr. R. Bagdonaitė-Stelmokienė
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Greta Kuprytė Neuromarketingo koncepcijos taikymas agro turizmo veikloje

 

Už inovatyvų darbą doc. dr. Regina Navickienė

Aistė Metelionytė

Gyventojų ekomąstymo vystymas  Alytaus rajone Už ekologiškiausią darbą, kuris skatina ekologines idėjas doc. dr. Rūta Meištė
Rytis Rinkevičius Sportinio turizmo skatinimas Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo sirgalių pavyzdžiu Už geriausią pristatymą ir pademonstruotą didžiausią entuziazmą, kuris užkrečia visus doc. dr. Regina Navickienė
Mantas Salamanavičius Pramoninio turizmo stiprinimo galimybės VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ Už naujos rūšies – pramoninio turizmo  skatinimą

 

doc. dr. Sandra Jakštienė
Jurgita Stravinskaitė UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centro AQUA“ paslaugų vertės didinimo sprendimai Už praktiškiausią darbą doc. dr. Regina Navickienė
Deimilė Šulcaitė VDU Botanikos sodo patrauklumas jaunimo požiūriu Už geriausią jaunimo požiūrio išraišką doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė

 

Romėna Tilindytė Edukacinių veiklų patrauklumo lankytojams vertinimas Kauno marių regioniniame parke Už pritaikomiausią darbą doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė
STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Agnė Eibukaitė Žiemos aktyvių turistinių kelionių paslaugų kokybės vertinimas turizmo įmonėje Už išsamų kokybės vertinimą. doc. dr. Rūta  Meištė
Justina Pliskaitytė Turizmo įmonės įvaizdžio gerinimas naudojant socialinį tinklą „Instagram“ Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
Kotryna Bartaševičiūtė Socialinių tinklų panaudojimas turistų pritraukimui didinant Kauno pilies žinomumą Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
Raminta Varnelytė Edukacinių maršrutų pritaikomumas istorinio – karinio paveldo objektuose: Kauno IX forto atvejis Už turizmo skatinimą Kauno mieste. doc. dr. Regina Navickienė
Rima Veličkaitė Tamsiojo turizmo objektų vertinimas įkalinimo įstaigų pavyzdžiu Už temos aktualumą. doc. dr. Regina Navickienė
Ugnė Gaurilčikaitė Kino filmų daroma įtaka tamsiojo turizmo skatinimui: HBO mini – serialo „Černobylis“ atvejis Už temos unikalumą ir patrauklumą. doc. dr. Regina Navickienė
Tomas Fridmanas VDU Botanikos sodo marketingo veiksmų tobulinimo sprendimai Už praktinį temos pritaikomumą. lekt. Asta Ragelienė
Steponas Tartilas Socialinio tinklo „Facebook” paskyros daroma įtaka turizmo įmonės marketinginei plėtrai Už inovatyvumą ir praktinį darbo pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Simona Astasevičiūtė Socialinio darbo programos studentų psichoemocinė savijauta studijų procese Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Evelina Darulienė
Petras Krapikas Priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų suaugusių asmenų patirtys Už išsamią literatūros apžvalgą. lekt. Evelina Darulienė
Povilas Krapikas Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų nusikalstamas veikas nulėmę socialiniai veiksniai Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą bei gausias, praktikai reikšmingas rekomendacijas. lekt. Evelina Darulienė
Aušrinė Paševeckaitė Įkalinimo bausmę atliekančių asmenų vaikystėje patirto fizinio smurto patirtys Už temos aktualumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Simona Žiūkaitė Atvejo vadybininko profesiniai iššūkiai darbe su šeimomis Už inovatyvumą ir temos aktualumą. lekt. Evelina Darulienė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Vilma Blaževičiūtė Jaunimo darbuotojų patiriami iššūkiai atvirajame darbe su jaunimu Už temos naujumą ir darbo originalumą. lekt. Evelina Darulienė
Žaneta Bujauskaitė Socialinių darbuotojų patiriamas smurtas dirbant su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis Už temos aktualumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Deimantė Kazlauskaitė Kalinčiųjų socialinis atsparumas trumpalaikės išvykos namo metu Už temos aktualumą. doc. dr. Vida Lukamskienė
Simona Kemzūrienė Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų paauglių patirtys sveikimo procese Už etiškai pateiktus tyrimo duomenis. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Augustė Pūraitė Pagyvenusio amžiaus asmenų patirtys gyvenant senelių globos namuose Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
Jolita Ramanauskaitė Įkalinimo bausmę atliekančių nepilnamečių pasirengimas reintegracijai į visuomenę Už išsamią literatūros apžvalgą. lekt. Evelina Darulienė
Evelina Semaškaitė Merginų, vaikystėje išgyvenusių tėvų skyrybas, patirtys Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Justas Urbaitis Nusikaltusių jaunuolių patirtys atliekant laisvės atėmimo bausmę Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Audrius Velička Pilnametystės sulaukusių jaunuolių patirtys paliekant vaikų globos namus Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Angerda Pranckevičiūtė Aviacijos saugumo patikros paslaugų kokybės tobulinimas X oro uoste Už temos aktualumą ir praktinį pritaikomumą. doc. dr. Rūta  Meištė
Eglė Zaleckaitė Tamsiojo turizmo vertinimas socialiniame tinkle „Youtube“ Už temos unikalumą ir naują požiūrį į socialinių tinklų reikšmę bei išsamų analizuojamos temos išnagrinėjimą. doc. dr. Regina Navickienė
Darijus Patackas Terorizmo daroma įtaka turizmo industrijai Už unikalų ir drąsų temos pasirinkimą bei aktualų tyrimą turizmo industrijai. doc. dr. Regina Navickienė
Ieva Mačiulytė Sezoniškumo įtaka renkantis gamtinio turizmo maršrutus Lietuvoje Už pateiktą išsamią problemų analizę gamtinio turizmo srityje. doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė
Izabelė Vyšniauskaitė Nuomonės formuotojų (influencerių) daroma įtaka kelionės krypties pasirinkimui Už aktualią šių dienų temą ir drąsų požiūrį į nagrinėjamą temą. doc. dr. Regina Navickienė
Laura Gudžiūtė Aplinkosauginių programų taikymas apgyvendinimo sektoriuje: ,,Žaliojo rakto“ atvejis viešbutyje Už išsamų teorinį temos išnagrinėjimą. doc. dr. Regina Navickienė
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Jurgita Jočenkaitė Senyvo amžiaus asmenų orumo patyrimas socialinės pagalbos procese Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Gintarė Pocevičiūtė Nusikaltusių jaunuolių adaptacijos pataisos namuose patirtys Už tyrimo rezultatų kokybę ir praktinį rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Dovilė Totulytė Socialinių darbuotojų patiriami profesinės rizikos veiksniai, dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis Už temos aktualumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Evelina Zutkytė Vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų patiriami iššūkiai Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMA
Sandra Vigelė Darbo aplinkos veiksnių įtaka darbuotojų motyvacijai X įmonėje Už aktualų ir praktinį tyrimą. doc. dr. Rūta  Meištė
Marius Cironka Konfliktų sprendimas tarptautinėje įmonėje Už išsamią temos analizę ir pateiktas inovatyvias konfliktų valdymo galimybes. doc. dr. Rūta  Meištė
Monika Chmieliauskaitė Klientų aptarnavimo paslaugų kokybės tobulinimas tarptautinėje telekomunikacijų įmonėje Už tiksliai pritaikytą teorinį modelį empiriniame tyrime. doc. dr. Rūta  Meištė
Monika Razutytė Tarptautinės pigių skrydžių bendrovės plėtros galimybės X oro uoste Už ištirtas plėtros galimybes ir praktiškas rekomendacijas pigių skrydžių bendrovei. doc. dr. Rūta  Meištė
Mindaugas Morkūnas Verslo aplinkos įtaka įmonės plėtrai Už išsamią verslo aplinkos analizę. doc. dr. Rūta  Meištė
Normantas Kalibatas Vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų motyvacijai tarptautinėje įmonėje Už naują požiūrį į vadovavimo stiliaus poveikį darbuotojams. doc. dr. Rūta  Meištė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Agnė Aputytė Krizių centre gyvenančių vienišų mamų patirtys Už temos aktualumą. lekt. Evelina Darulienė
Indrė Jaugėlaitė Socialinio darbuotojo pagalba užtikrinant vienišų motinų savarankišką gyvenimą Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Renata Rauzė Socialinio darbuotojo veikla vaikų dienos centruose Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
Simona Timofejeva Resocializacijos priemonių taikymas: bausmę atliekančių jaunuolių patirtys Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Vilma Ražanauskaitė