Geriausi baigiamieji darbai

STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Agnė Eibukaitė Žiemos aktyvių turistinių kelionių paslaugų kokybės vertinimas turizmo įmonėje Už išsamų kokybės vertinimą. doc. dr. Rūta  Meištė
Justina Pliskaitytė Turizmo įmonės įvaizdžio gerinimas naudojant socialinį tinklą „Instagram“ Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
Kotryna Bartaševičiūtė Socialinių tinklų panaudojimas turistų pritraukimui didinant Kauno pilies žinomumą Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
Raminta Varnelytė Edukacinių maršrutų pritaikomumas istorinio – karinio paveldo objektuose: Kauno IX forto atvejis Už turizmo skatinimą Kauno mieste. doc. dr. Regina Navickienė
Rima Veličkaitė Tamsiojo turizmo objektų vertinimas įkalinimo įstaigų pavyzdžiu Už temos aktualumą. doc. dr. Regina Navickienė
Ugnė Gaurilčikaitė Kino filmų daroma įtaka tamsiojo turizmo skatinimui: HBO mini – serialo „Černobylis“ atvejis Už temos unikalumą ir patrauklumą. doc. dr. Regina Navickienė
Tomas Fridmanas VDU Botanikos sodo marketingo veiksmų tobulinimo sprendimai Už praktinį temos pritaikomumą. lekt. Asta Ragelienė
Steponas Tartilas Socialinio tinklo „Facebook” paskyros daroma įtaka turizmo įmonės marketinginei plėtrai Už inovatyvumą ir praktinį darbo pritaikomumą. doc. dr. Regina Navickienė
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Simona Astasevičiūtė Socialinio darbo programos studentų psichoemocinė savijauta studijų procese Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Evelina Darulienė
Petras Krapikas Priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų suaugusių asmenų patirtys Už išsamią literatūros apžvalgą. lekt. Evelina Darulienė
Povilas Krapikas Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų nusikalstamas veikas nulėmę socialiniai veiksniai Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą bei gausias, praktikai reikšmingas rekomendacijas. lekt. Evelina Darulienė
Aušrinė Paševeckaitė Įkalinimo bausmę atliekančių asmenų vaikystėje patirto fizinio smurto patirtys Už temos aktualumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Simona Žiūkaitė Atvejo vadybininko profesiniai iššūkiai darbe su šeimomis Už inovatyvumą ir temos aktualumą. lekt. Evelina Darulienė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Vilma Blaževičiūtė Jaunimo darbuotojų patiriami iššūkiai atvirajame darbe su jaunimu Už temos naujumą ir darbo originalumą. lekt. Evelina Darulienė
Žaneta Bujauskaitė Socialinių darbuotojų patiriamas smurtas dirbant su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis Už temos aktualumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Deimantė Kazlauskaitė Kalinčiųjų socialinis atsparumas trumpalaikės išvykos namo metu Už temos aktualumą. doc. dr. Vida Lukamskienė
Simona Kemzūrienė Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų paauglių patirtys sveikimo procese Už etiškai pateiktus tyrimo duomenis. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Augustė Pūraitė Pagyvenusio amžiaus asmenų patirtys gyvenant senelių globos namuose Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
Jolita Ramanauskaitė Įkalinimo bausmę atliekančių nepilnamečių pasirengimas reintegracijai į visuomenę Už išsamią literatūros apžvalgą. lekt. Evelina Darulienė
Evelina Semaškaitė Merginų, vaikystėje išgyvenusių tėvų skyrybas, patirtys Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Justas Urbaitis Nusikaltusių jaunuolių patirtys atliekant laisvės atėmimo bausmę Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. dr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Audrius Velička Pilnametystės sulaukusių jaunuolių patirtys paliekant vaikų globos namus Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
STUDENTO VARDAS, PAVARDĖ BAIGIAMOJO DARBO TEMA ĮVERTINIMAS BAIGIAMOJO DARBO VADOVAS
EKOTURIZMO STUDIJŲ PROGRAMA
Angerda Pranckevičiūtė Aviacijos saugumo patikros paslaugų kokybės tobulinimas X oro uoste Už temos aktualumą ir praktinį pritaikomumą. doc. dr. Rūta  Meištė
Eglė Zaleckaitė Tamsiojo turizmo vertinimas socialiniame tinkle „Youtube“ Už temos unikalumą ir naują požiūrį į socialinių tinklų reikšmę bei išsamų analizuojamos temos išnagrinėjimą. doc. dr. Regina Navickienė
Darijus Patackas Terorizmo daroma įtaka turizmo industrijai Už unikalų ir drąsų temos pasirinkimą bei aktualų tyrimą turizmo industrijai. doc. dr. Regina Navickienė
Ieva Mačiulytė Sezoniškumo įtaka renkantis gamtinio turizmo maršrutus Lietuvoje Už pateiktą išsamią problemų analizę gamtinio turizmo srityje. doc. dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė
Izabelė Vyšniauskaitė Nuomonės formuotojų (influencerių) daroma įtaka kelionės krypties pasirinkimui Už aktualią šių dienų temą ir drąsų požiūrį į nagrinėjamą temą. doc. dr. Regina Navickienė
Laura Gudžiūtė Aplinkosauginių programų taikymas apgyvendinimo sektoriuje: ,,Žaliojo rakto“ atvejis viešbutyje Už išsamų teorinį temos išnagrinėjimą. doc. dr. Regina Navickienė
SOCIALINIO DARBO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA
Jurgita Jočenkaitė Senyvo amžiaus asmenų orumo patyrimas socialinės pagalbos procese Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Gintarė Pocevičiūtė Nusikaltusių jaunuolių adaptacijos pataisos namuose patirtys Už tyrimo rezultatų kokybę ir praktinį rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Dovilė Totulytė Socialinių darbuotojų patiriami profesinės rizikos veiksniai, dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis Už temos aktualumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Evelina Zutkytė Vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų patiriami iššūkiai Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
TARPTAUTINIO VERSLO STUDIJŲ PROGRAMA
Sandra Vigelė Darbo aplinkos veiksnių įtaka darbuotojų motyvacijai X įmonėje Už aktualų ir praktinį tyrimą. doc. dr. Rūta  Meištė
Marius Cironka Konfliktų sprendimas tarptautinėje įmonėje Už išsamią temos analizę ir pateiktas inovatyvias konfliktų valdymo galimybes. doc. dr. Rūta  Meištė
Monika Chmieliauskaitė Klientų aptarnavimo paslaugų kokybės tobulinimas tarptautinėje telekomunikacijų įmonėje Už tiksliai pritaikytą teorinį modelį empiriniame tyrime. doc. dr. Rūta  Meištė
Monika Razutytė Tarptautinės pigių skrydžių bendrovės plėtros galimybės X oro uoste Už ištirtas plėtros galimybes ir praktiškas rekomendacijas pigių skrydžių bendrovei. doc. dr. Rūta  Meištė
Mindaugas Morkūnas Verslo aplinkos įtaka įmonės plėtrai Už išsamią verslo aplinkos analizę. doc. dr. Rūta  Meištė
Normantas Kalibatas Vadovavimo stiliaus poveikis darbuotojų motyvacijai tarptautinėje įmonėje Už naują požiūrį į vadovavimo stiliaus poveikį darbuotojams. doc. dr. Rūta  Meištė
VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJŲ PROGRAMA
Agnė Aputytė Krizių centre gyvenančių vienišų mamų patirtys Už temos aktualumą. lekt. Evelina Darulienė
Indrė Jaugėlaitė Socialinio darbuotojo pagalba užtikrinant vienišų motinų savarankišką gyvenimą Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė
Renata Rauzė Socialinio darbuotojo veikla vaikų dienos centruose Už praktinį tyrimo rezultatų pritaikomumą. lekt. Evelina Darulienė
Simona Timofejeva Resocializacijos priemonių taikymas: bausmę atliekančių jaunuolių patirtys Už temos aktualumą bei tyrimo rezultatų svarbą. lekt. Vilma Ražanauskaitė