Kviečiame studentus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius karinius bazinius mokymus, teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti.

Asmenys, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metusiekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Į sąrašą įtraukiami asmenys, kurie:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 balandžio 21 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų.

2022 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpyje nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2021 m. metų spalio 15 d. baigė:

 • pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
 • studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali  būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją iki 2022 m. vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Kaučikienė
(8 5) 2629 626
[email protected]