Studentų paslaugų centras

STUDENTŲ PASLAUGŲ CENTRAS KURUOJA VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU PASLAUGŲ STUDENTAMS ORGANIZAVIMU IR VALDYMU:

– skatina studentų, absolventų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą;
– informuoja ir konsultuoja profesinės karjeros klausimais;
– organizuoja renginius, susijusius su studentų karjera bei įsidarbinimu;
– bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Studentų atstovybe, Kolegijos katedromis organizuoja karjeros dienas ar kitus projektus;
– organizuoja individualias konsultacijas darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais;
– kaupia ir sistemina informaciją apie studentus, ieškančius darbo.