Artimiausi mokymai

Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija,  vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo  2021-10-01) 11.2. punktu.:
11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

Nuotolinis seminaras „Vaikų ir paauglių emocinės ir elgesio problemos“ (8 ak. val.) MS Teams platformoje

Mokymų data: 2022 m. rugsėjo 21 d.
Laikas: 9:00–15:00 val.
Kaina: 30 Eur. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-21/44).

Registracija

Seminaro lektorėVitalija Mikutaitienė. VšĮKolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Seminaro metu dalyviai bus supažindinti su vaikų ir paauglių elgesio ir emocijų sutrikimais, prasidedančiais vaikystėje, sužinos apie psichologinių strategijų taikymą, dirbant su tokiais vaikais, susipažins su pasaulyje pripažinta kognityvine elgesio terapija, mokysis taikyti terapines technikas, kurios padeda įveikti emocinę įtampą tiek darbe, tiek gyvenime.

Nuotolinis seminaras „Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis“ (8 ak. val.) MS Teams platformoje

Mokymų data: 2022 m. rugsėjo 22 d.
Laikas: 9:00–15:00
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-19/25)

Registracija

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. VšĮKolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Mokymų metu dalyviai įgis apie konsultavimo ir bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis ypatumus, aktyvaus klausymosi principus, kontakto užmezgimo su klientais būdus. Pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, gebės užmegzti kontaktą, kadangi kontakto užmezgimas ir išlaikymas su klientu yra labai svarbi darbo dalis.

Nuotolinis seminaras „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas: kaip mokyti vaikus tinkamo elgesio“ (8 ak. val.) Zoom platformoje

Mokymų data: 2022 m. rugsėjo 30 d.
Laikas: 9:00–15:00
Kaina asmeniui: 30 EUR. Susirinkus 5 ir daugiau dalyvių grupei iš tos pačios organizacijos, dalyviui taikome 10 % nuolaidą nuo mokymų kainos.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-21/38)

Registracija

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

Apie seminarą: Mokymų metu aptariama, kaip padėti šeimoms tinkamai auklėti savo vaikus, kaip užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu grįstą ryšį, kaip atpažinti ir atliepti vaiko jausmus ir poreikius, kaip  pozityviai disciplinuoti, atsižvelgiant į vaiko raidos etapus. Taip pat nagrinėjama, kaip padėti tėvams suprasti ir remtis pozityvios tėvystės principais, pirmenybę teikiant ne bausmėms už netinkamą vaiko elgesį, bet tinkamo vaiko elgesio paskatinimui. Tai patirtinis seminaras, kurio metu aptariamos įvairios kasdienės situacijos šeimose bei vaikų grupėse.