Artimiausi mokymai

Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija,  vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo  2021-10-01) 11.2. punktu.: 11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; 11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

  KOVO IR BALANDŽIO MĖN.  SEMINARAI

Nuotolinis seminaras „Konfliktinių situacijų ir krizių valdymas“ (8 ak. val.) MS Teams platformoje.  

Mokymų data: 2024 m. kovo 21 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00 val.

Kaina: 30 Eur. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD -18/09).

Registracijos nuoroda: https://shorturl.at/klvIL

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorėVitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė. Apie mokymus:  Socialiniai darbuotojai savo darbe dažnai ir nuolat susiduria su agresyvaus elgesio klientais. Darbuotojai dažniausiai susiduria su verbaliai agresyviu kliento elgesiu, rečiau – su seksualiai agresyviu elgesiu ir rečiausiai – su fiziškai agresyviu elgesiu. Nepriklausomai nuo agresyvaus pobūdžio elgesio, socialinis darbuotojas turėtų žinoti agresyvaus kliento elgesio priežastis ir neleisti joms kilti arba laiku jas suvaldyti, taip pat socialinis darbuotojas turi numatyti galimas krizines ir konfliktines situacijas ir gebėti jas valdyti. Po šios mokymų dalyviai gebės geriau valdyti krizines ir konfliktines situacijas darbe.
Nuotolinis seminaras „Prieraišumo svarba ir pasitikėjimu grįstų tarpusavio ryšių kūrimas“ (8 ak. val.) ZOOM platformoje.

Mokymų data: 2024 m. balandžio 24 d. (trečiadienis)

Laikas: 9:00–15:00

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-23/49).

Registracijos nuoroda: https://shorturl.at/uU017

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

 

Apie seminarą. Seminaro metu kalbama apie prieraišumo svarbą kuriant pasitikėjimu grįstus tarpusavio ryšius, aptariami prieraišumo tipai ir jiems būdingi požymiai, elgesio modeliai, kontingencijos svarba. Seminaro metu pateikiami įvairūs pavyzdžiai ir pristatomos vizualizacijos užduotys, pratimai bei strategijos, skatinančios vaikų saugumo jausmą. Pristatomi metodai, stiprinantys saugaus prieraišumo įgūdžius (SPĮ). Seminaro metu sudaroma galimybė dalyviams dalintis savo patirtimi ir ieškoti būdų, kaip atkurti saugų prieraišumą. Seminaro tikslas – susipažinti su schemų terapijos principų taikymu darbe su žmonėmis.

Nuotolinis seminaras „Prasmingas vaiko dalyvavimo užtikrinimas jo apsaugos procesuose ir socialinių paslaugų teikimo metu” (8 ak. val.) MS Teams platformoje.

 

Mokymų data: 2024 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00

Kaina asmeniui: 30 EUR.

Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-24/64).

Registracijos nuoroda: https://shorturl.at/cfioX

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorius – Vytautas Kirka, Kolpingo kolegijos Socialinės gerovės centro vadovas, dėstytojas dėstantis Vaiko teisių apsaugos, Socialinės politikos, Sociologijos dalykus. Ilgus metus sukaupta praktinė patirtis Vaiko teisių apsaugos srityje toliau gilinama mokslinėje srityje studijuojant doktorantūrą.

 

Apie seminarą. Seminaro tikslas – socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus dirbančius su šeimomis ir jose augančiais vaikais supažindinti kas yra prasmingas vaiko dalyvavimas jo apsaugos ir socialinių paslaugų teikimo procesuose. Seminaro metu dalyviai susipažins ir gvildens tokias temas kaip: kokie yra vaiko apsaugos procesai, kas yra prasmingas vaiko dalyvavimas ir kodėl svarbu skatinti prasmingą vaiko dalyvavimo užtikrinimą apsaugos procesuose.  Taip pat bus nagrinėjama kaip užtikrinti prasmingą vaiko dalyvavimą teikiant jam socialines paslaugas.

Nuotolinis seminaras „Manipuliacijos. Kaip atpažinti ir nepasiduoti?” (8 ak. val.) MS Teams platformoje.

Mokymų data: 2024 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-19/21).

Registracijos nuoroda: https://shorturl.at/tzEQ5

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą. Socialiniai darbuotojai savo darbe kasdien susiduria su klientais, kurie yra nelinkę priimti pagalbos, nenori daryti pokyčių, priešinasi kaitai. Tam, kad nereikėtų prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą, sprendimus, kad nereikėtų daryti pokyčių neretai socialinių darbuotojų klientai griebiasi manipuliacijų. Atlaikyti psichologinį spaudimą, manipuliacijas nėra lengva. Programos tikslas – išmokti atpažinti dažniausias klientų manipuliacijas ir sužinoti būdus, kaip joms nepasiduoti. Po šios programos socialiniai darbuotojai gebės greičiau atpažinti manipuliacijas ir gebės užkirsti joms kelią.