Artimiausi mokymai

Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija,  vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo  2021-10-01) 11.2. punktu.:
11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

 

 GEGUŽĖS MĖN.  SEMINARAI

Nuotolinis seminaras „Mirtis ir gedėjimas socialiniame darbe“

Mokymų data: 2023 m. gegužės 2 d. (antradienis)

Laikas: 9:00–15:00 val. (8 ak. val.)

Kaina: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-23/52), Mokymai vyks MS TEAMS platformoje.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/oaoJtPzFoUhPBou59

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: mokymai@kolpingokolegija.lt

Seminaro lektorėVitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Gedėjimas – reakcija į netektį. Tai sudėtingas procesas, kurio metu suvokiamas netekties faktas, pakinta gedėtojo emociniai santykiai, tenka gyventi aplinkoje, kurioje jau nebėra mirusio asmens. Parama, netekus artimojo, gali būti labai įvairi, tačiau ji visuomet privalo būti pritaikoma prie nuolat kintančių gedinčiojo poreikių. Seminaro metu dalyviai susipažins su gedėjimo stadijomis, galimais sunkumais, užsitęsusiu ar patologiniu gedėjimu. Aptars situacijas ne tik kai klientai susiduria su netektimis, bet ir kai pačiam darbuotojui tenka išgyventi kliento mirtį. Analizuos būdus, kaip galima palengvinti netekties skausmą.

 

Nuotolinis seminaras „Kaip į(si)galinti dirbti komandoje?“  

Mokymų data: 2023 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00 val. (8 ak. val.)

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-21/41). Mokymai vyks Zoom platformoje.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/bu74omRTCDM5TJUV7

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: mokymai@kolpingokolegija.lt

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

 

Apie seminarą: Seminaro metu aptariama, ką daryti, kai žmogus gali, bet nenori dirbti (motyvacijos teorijos), ir ką daryti, kai žmogus nori, bet negali dirbti (neturi reikiamų įgūdžių ir patirties). Kalbama apie tai, ar mes patys jaučiamės įgalinti ir kaip save įgalinti dirbti komandoje? Pateikiami praktiniai įrankiai, padedantys įgalinti kitus komandos narius, ypatingą dėmesį skiriant kartų skirtumams.

Nuotolinis seminaras Konfliktinių situacijų ir krizių valdymas“ 

Mokymų data: 2023 m. gegužės 19 d. (penktadienis)

Laikas: 9:00–15:00 val. (8 ak. val.)

Kaina: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-18/09). Mokymai vyks MS TEAMS platformoje.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/RNsGjn4fCJrTNpHg9

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: mokymai@kolpingokolegija.lt

 

Seminaro lektorėVitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

 

Apie seminarą: Didžioji dauguma socialinių darbuotojų susiduria su klientų agresija, neigiamu požiūriu į socialinį darbuotoją. Pastebima, kad smurto iš klientų pusės apraiškos yra gana dažnas reiškinys socialinį darbą dirbančiųjų veikloje, todėl seminaras skirtas socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams, socialinio darbo organizatoriams. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti psichologines strategijas skirtas konfliktų ir krizių valdymui. Po šio seminaro dalyviai gebės geriau valdyti krizines ir konfliktines situacijas darbe.

 

Nuotolinis seminaras „Senyvo amžiaus asmenų psichologija“

Mokymų data: 2023 m. gegužės 25 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00 val. (8 ak. val.)

Kaina: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-18/16). Mokymai vyks MS TEAMS platformoje.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/Y8fATeZqvt5cGDkEA

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: mokymai@kolpingokolegija.lt

Seminaro lektorėVitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

 

Apie seminarą: Seminaro metu dalyviai pagilins žinias apie psichologinius ir socialinius senatvės aspektus, sužinos pagyvenusių ir senų žmonių konsultavimo ypatumus. Sprendžiant skirtingas ir jautrias vyresnio amžiaus žmonių problemas būtina išmanyti šiems klientams tinkamus konsultavimo metodus ir technikas. Taigi, bus pristatomi senatvės psichologiniai ir socialiniai ypatumai bei bus orientuojamasi į pagyvenusių ir senyvų asmenų konsultavimo įgūdžių gerinimą.

Nuotolinis seminaras Į asmenybės augimą orientuotų metodų taikymas socialiniame darbe“

Mokymų data: 2023 m. gegužės 30 d. (antradienis)

Laikas: 9:00–15:00 val. (8 ak. val.)

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-23/47). Mokymai vyks Zoom platformoje.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/fms8VkGN4heHKYYs7

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: mokymai@kolpingokolegija.lt

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

 

Apie seminarą: Seminaro metu bus ugdomi gebėjimai nukreipti klientus tinkama pokyčių siekimo linkme, pasitelkiant įvairius į asmenybės augimą orientuotus metodus. Kalbama apie asmenybės ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą svarbą, aptariami individualaus mokymosi stiliai pagal Kolb, ugdomi gebėjimai skatinti klientus gyvenimo pokyčiams, taikant SCORE problemų sprendimo modelį, bei įgalinti juos siekti asmeninių ir profesinių tikslų, pasitelkiant GROW tikslų siekimo modelį. Dalyviai galės pastiprinti savianalizės ir savirefleksijos įgūdžius, geriau pažįstant save kaip asmenybę.