Artimiausi mokymai

Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija,  vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92  „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  (suvestinė redakcija nuo  2021-10-01) 11.2. punktu.:
11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas.

 

  LAPKRIČIO IR GRUODŽIO MĖN.  SEMINARAI

Nuotolinis seminaras „Kaip į(si)galinti dirbti komandoje?“ (8 ak. val.) Zoom platformoje

Mokymų data: 2023 m. lapkričio 21 d. (antradienis)

Laikas: 9:00–15:00 val.

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-21/41)

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/82Ukis1Z3c6i3JMAA

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

 

Apie seminarą: Seminaro metu aptariama, ką daryti, kai žmogus gali, bet nenori dirbti (motyvacijos teorijos), ir ką daryti, kai žmogus nori, bet negali dirbti (neturi reikiamų įgūdžių ir patirties). Kalbama apie tai, ar mes patys jaučiamės įgalinti ir kaip save įgalinti dirbti komandoje? Pateikiami praktiniai įrankiai, padedantys įgalinti kitus komandos narius, ypatingą dėmesį skiriant kartų skirtumams.

Nuotolinis seminaras „Emocinio krūvio valdymas socialiniame darbe“ (8 ak. val.)

MS Teams platformoje

M okymų data: 2023 m. lapkričio 29 d. (trečiadienis)

Laikas: 10:00–16:00 val.

Kaina asmeniu: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-18/15).

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/ssH7UWyVUJHsE5im6

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Seminaro metu aptariamos neigiamų emocijų priežastys ir jų įveikimo būdai. Mokomasi suvaldyti neigiamas emocijas, naudojant kognityvinės elgesio terapijos technikas. Susipažįstama su įvairiomis praktinėmis technikomis, pritaikomomis ne tik socialinio darbo lauke, bet ir kasdieniame gyvenime.

Nuotolinis seminaras „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas: kaip mokyti vaikus tinkamo elgesio“ (8 ak. val.) Zoom platformoje

Mokymų data: 2023 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienis)

Laikas: 9:00–15:00 val.

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-21/38)

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/jmPiY4J9ZGiZLGgG8

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

 

Apie seminarą: Seminaro metu aptariama, kaip padėti šeimoms tinkamai auklėti savo vaikus, kaip užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu grįstą ryšį, kaip atpažinti ir atliepti vaiko jausmus ir poreikius, kaip  pozityviai disciplinuoti, atsižvelgiant į vaiko raidos etapus. Taip pat nagrinėjama, kaip padėti tėvams suprasti ir remtis pozityvios tėvystės principais, pirmenybę teikiant ne bausmėms už netinkamą vaiko elgesį, bet tinkamo vaiko elgesio paskatinimui. Tai patirtinis seminaras, kurio metu aptariamos įvairios kasdienės situacijos šeimose bei vaikų grupėse.

 

Nuotolinis seminaras „Konfliktinių situacijų ir krizių valdymas“ (8 ak. val.) MS Teams platformoje

Mpkymų data: 2023 m. gruodžio 8 d. (penktadienis)

Laikas: 10:00–16:00 val.

Kaina asmeniui: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-18/09).

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/knwEoT1kpiXqPjMj8

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Didžioji dauguma socialinių darbuotojų susiduria su klientų agresija, neigiamu požiūriu į socialinį darbuotoją. Pastebima, kad smurto iš klientų pusės apraiškos yra gana dažnas reiškinys socialinį darbą dirbančiųjų veikloje, todėl seminaras skirtas socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams, socialinio darbo organizatoriams. Seminaro tikslas – susipažinti ir išmokti taikyti psichologines strategijas skirtas konfliktų ir krizių valdymui. Po šio seminaro dalyviai gebės geriau valdyti krizines ir konfliktines situacijas darbe.

Nuotolinis seminaras „Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe“ (8 ak. val.) Zoom platformoje

Mokymų data: 2023 m. gruodžio 12 d. (antradienis)

Laikas: 9:00–15:00 val.

Kaina asmeniui: 30 EUR. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-19/32)

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/51Lju95fGSq9W7Md8

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

Seminaro lektorėdr. Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, socialinio darbo magistrė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė. Veda pozityvios tėvystės mokymus Šeimų akademijoje, skaito paskaitas Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Socialinio darbo vadybos studentams, turi ilgametę socialinio darbo su šeimomis ir vaikais patirtį.

Apie seminarą: Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe yra itin svarbus, nes skatina darbuotojus būti atvirais ir ieškoti naujų idėjų esamoms problemoms spręsti. Šiuolaikinėje visuomenėje susiduriama su kompleksiniais iššūkiais, kuriuos spręsti padeda inovatyvus sprendimų matymas. Seminaro metu dalyviai susipažins su kūrybinio bendravimo svarba ir išmoks jį pritaikyti savo profesinėje veikloje.

Nuotolinis seminaras „Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis“  (8 ak. val.) MS Teams platformoje

Mokymų data: 2023 m. gruodžio 15 d. (penktadienis)

Laikas: 10:00–16:00 val.

Kaina asmeniu: 30 Eur Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (SD-19/25).

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/BKCpJxTG5rPvzQzC8

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 613 82601 arba rašykite el. paštu: [email protected]

 

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė. VšĮ Kolpingo kolegijos lektorė, dėsto psichologijos srities dalykus. Privačia psichologo-psichoterapeuto praktika užsiima jau daugiau nei 10 metų. Daugelio publikuojamų straipsnių psichologijos tema autorė.

Apie seminarą: Darbas su vyresnio amžiaus asmenis iš specialistų dažnai pareikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Seminaro dalyviai įgis žinių apie konsultavimo ir bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis ypatumus, aktyvaus klausymosi principus, kontakto užmezgimo su klientu būdus.