MŪSŲ NAUJIENOS:

kvietimas
06
Feb
KVIETIMAS PUBLIKUOTI STRAIPSNIUS

Gerbiami kolegos, Kviečiame publikuoti straipsnius tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiagos leidinyje „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“(angl. “Challenges and Social Responsibility in Business”). Tai nuo 2002 m. leidžiamas periodinis, recenzuojamas leidinys, kuriame publikuojami originalūs Lietuvos ir užsienio tyrėjų bei praktikų apibendrinamieji mokslinių tyrimų rezultatai lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Straipsnių publikavimas leidinyje – NEMOKAMAS. Leidinys indeksuojamas EBSCO […]

Posted in: Naujienos, News,
fotografija
05
Feb
Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse

Studente, jei manai, kad turi savyje menininko gyslelę, o fotografija tau yra neatsiejama gyvenimo dalis, o galbūt visada norėjai, bet nespėjai savęs išbandyti fotografo amplua? Tuomet pasinaudok proga išbandyti savo jėgas!  Kviečiame  dalyvauti tradiciniame fotografijų konkurse „Žemės ir žmogaus darna 2020“. Konkursas skirtas atkreipti dėmesį į tokias temas kaip: „Žaliųjų erdvių kūrimas“, „Mūsų geri darbai […]

Posted in: Naujienos, News,
PARAMA
04
Feb
TIKSLINĖS IŠMOKOS NEĮGALIESIEMS 2020 M. PAVASARIO SEMESTRUI

Informuojame, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. iki kovo 16 d. per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) vyks pagrindinis prašymų skirti tikslinę išmoką 2020 m. pavasario semestrui priėmimas. Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį  prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu […]

Posted in: Naujienos, News,

STUDIJŲ PROGRAMOS:

9 priežastys studijuoti Kolpingo kolegijoje:

Vertybės

50085433_10155871139160785_5412797758157357056_o

Kolpingo kolegijoje didelis dėmesys skiriamas studento asmenybei ir tarpusavio santykiams, bendruomeniškumo puoselėjimui, studijų kokybei, aplinkos apsaugai, vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis. „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“, – teigė žymus XIX a. vokiečių kunigas, pedagogas ir žurnalistas Adolfas Kolpingas, kurio veikla pasaulyje tęsiama jau daugiau nei 150 metų. A. Kolpingas mokė, kad žmogus turi būti tikintis krikščionis, sumanus ir darbštus savo profesijos žinovas, geras šeimos žmogus ir atsakingas pilietis. Šiais pagrindiniais A. Kolpingo filosofijos principais ir remiasi Kolpingo kolegija savo veikloje.

Ištakos ir ilgametė patirtis

Kolpingo kolegija istakos

Kolegija gyvuoja jau 24-tus metus. Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija bei dalininkas Kolping – Bildungswerk Württemberg. Vienas iš kolegijos įkūrimo tikslų buvo įsteigti švietimo instituciją, ugdančią socialinius lyderius. Kitas tikslas – pagelbėti jaunuoliams suvokti savo orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo ir, įgijus profesinių žinių, tapti gerais specialistais.
Kolpingo institucijos Lietuvoje yra Tarptautinės Kolpingo draugijos, žinomos pasaulyje jau daugiau nei 150 metų, veikiančios daugiau nei 60 pasaulio valstybių ir vienijančios virš 600 000 narių, dalis.

Steigėjo stipendijos

kolpingo savaite

Kolpingo kolegijos studentai turi galimybę gauti vieną iš steigėjo stipendijų.
Steigėjo stipendiją gali gauti: gerai besimokantis, aktyvus moksleivis; našlaitis; iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos; motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Teorija ir praktika

Kviečiame į Kolpingo kolegijos tradicinės savaitės renginius

Ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios, kolegijos ilgamečiai ir glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje suteikia kolegijos absolventams išskirtinį konkurencingumą darbo rinkoje. Kolegijoje aukšta studijų kokybė, dėstytojai – tikri savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę patirtį. Čia plėtojama partnerystė su verslo atstovais ir socialiniais partneriais, gerinant studijų kokybę bei siūlant studentams praktikų vietas Lietuvoje ir užsienyje.

Praktika užsienyje

Evelina Gečaitė

Studentai turi galimybes gilinti žinias ir ugdyti praktinius gebėjimus ne tik per paskaitas ar savarankiškai, tačiau ir per praktiką tiek pačioje Kolegijoje, tiek įvairiose kitose organizacijose, socialinių partnerių įmonėse. Kiekvienais metais keliems studentams suteikiame galimybę atlikti praktiką Tarptautinės Kolpingo draugijos ir jos partnerių institucijose.

Tarptautiškumas

tarptautinis simpoziumas

Studentai  turi galimybę tęsti studijas Lietuvos ir kitų ES šalių aukštosiose mokyklose, rinktis studijas ar atlikti praktiką ES šalyse pagal Erasmus+ programą. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos, Turkijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai turi galimybę aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kolegijos ir tarptautinės Kolpingo draugijos veikloje Lietuvoje bei užsienyje.

Energija

rhdr

Kolegija daugiau nei dvidešimt metų organizuoja tarptautines mokslines ir praktines konferencijas,  Kolpingo ir Studentų savaites, nuolat vyksta studentiškos šventės, įgyvendinami įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai projektai. Skaityti paskaitų atvyksta dėstytojai iš užsienio universitetų. Studentai dalyvauja interaktyviose paskaitose, intensyviuose mokymuose, seminaruose, įvairiuose kituose saviugdos ir savižinos renginiuose Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių rajone. Kolegijos studentai prisideda prie socialinių projektų įgyvendinimo. Aktyviai projektuose ir studentiškuose renginiuose dalyvauja Studentų atstovybė.

Modernumas

Kolpingo kolegija - modernumas

Kolpingo kolegija savo studentus kviečia mokytis pastatų komplekse Kauno senamiestyje. 2011 metais duris atvėrė naujas, šiuolaikiškai įrengtas pastatas, pritaikytas neįgaliesiems. Jame veikia atnaujinta biblioteka ir skaitykla, studentų laukia erdvios auditorijos, kompiuterinės klasės, taip pat modernia sinchroninio vertimo įranga aprūpinta konferencijų salė, kavinė ir kt. Naujajame Kolpingo name galima apžiūrėti kultūros paveldą – išsaugotus vienos seniausių Kauno vietų –  XVI a. rūsių fragmentus. 2014 metais pradėjo veikti nauja, jauki vieta kultūringam laisvalaikiui- Kolpingo kiemelis. Jame nuolat vyksta įvairūs gyvo garso koncertai, filmų peržiūros ir kiti renginiai.

Išskirtinės studijų programos

IMG_9479

Baigę studijas absolventai įgyja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pripažintą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kolpingo kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kolegijoje studentai gali rinktis iš 6 studijų programų: Ekoturizmo, Verslo ir socialinių inovacijų, Socialinio darbo vadybos, Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaitos ir Teisės. Net trys iš jų yra vienintelės Lietuvoje: Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, Verslas ir socialinės inovacijos  ir Ekoturizmas.

Kolpingo kolegija