MŪSŲ NAUJIENOS:

31
Kov
Dėl paraiškų socialinėms stipendijoms 2023 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo balandžio mėnesį pildymo

Informuojame, jog studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2023 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2023 m. balandžio 2 d. iki balandžio 11 d. (įskaitytinai) turi per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS ,,PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2023 […]

Posted in: Naujienos,
30
Kov
Tradicinėje Kolpingo renginių savaitėje – dalyvių gausa!

Š. m. kovo 13-17 d. Kolpingo kolegijoje vyko tradicinė Kolpingo renginių savaitė, kurios metu visuomenei ir akademinei bendruomenei (dėstytojams, studentams, darbuotojams) buvo suteikta galimybė dalyvauti nemokamuose  seminaruose, mokymuose, paskaitose bei susitikimuose. Džiaugiamės, jog organizuotuose renginiuose dalyvavo gausus būrys dalyvių /  svečių iš įvairių bendruomenių, švietimo įstaigų ir verslo organizacijų. Video (spausti čia) Daugiau informacijos: Kovo […]

Posted in: Naujienos,
23
Kov
ĮVYKO TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „TVARAUS VYSTYMOSI IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS“

Kolpingo kolegija, kurios veikla grindžiama darnios plėtros, integralios ekologijos bei verslo socialinės atsakomybės principais, š. m. kovo 16 d. organizavo nuotolinę tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Tvaraus vystymosi iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijos tikslas – suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti tvaraus vystymosi iššūkius ir perspektyvas, pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis […]

Posted in: Naujienos,

STUDIJŲ PROGRAMOS:

8 PRIEŽASTYS STUDIJUOTI KOLPINGO KOLEGIJOJE:

IMG_0444

Kokybė

Kolpingo kolegijoje veikia reglamentuota ir nuolat prižiūrima kokybės valdymo sistema, kuria siekiama nuolat vykdyti veiklą, atitinkančią visų suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos, absolventų, darbdavių, socialinių partnerių ir kt.) įtraukimu į studijų kokybės tobulinimo procesus, aiškiu ir skaidriu atsakomybės pasidalijimu, palankios aplinkos kokybei užtikrinti kūrimu. Šiuo tikslu Kolegija yra:

 • nustačiusi kokybės užtikrinimo sistemos procesus, seką ir sąveiką;
 • nuolat apsirūpina reikiamais ištekliais ir informacija šių procesų vykdymui ir kontrolei;
 • kontroliuoja, matuoja ir analizuoja šiuos procesus;
 • imasi veiksmų, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai ir nuolat tobulinami procesai.
IMG_4380

Originalumas

Kolpingo kolegija yra autentiška ir išskirtinė:

 • skiriamu ypatingu dėmesiu studento asmenybės ugdymui, jo orumo ir saugumo užtikrinimui;
 • krikščioniško socialinio mokymo principų laikymusi ir puoselėjimu;
 • savalaikėmis studijų programomis, orientuotomis į eko mąstymą ir darnų vystymąsi;
 • kokybišku studijų procesu, užtikrinančiu aukštą parengtų specialistų ir jų įsidarbinimo lygį;
 • dėstytojų profesionalumu ir atvirumu naujoms idėjoms, pasirengimu ir stipria motyvacija priimti laikmečio iššūkius;
 • partnerystės ir bendruomeniškumo idėjų puoselėjimu ir realia praktika grindžiamu efektyviu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, kitomis aukštosiomis mokyklomis, profesinėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis, verslo pasauliu.
IMG_0744

Laipsniškumas

Kolpingo kolegijoje nuosekliai ir palaipsniui ugdomi studentų gebėjimai, kurių jiems reikės besikeičiančioje darbo rinkoje ir kurie būtų pritaikomi ne tik profesinėje veikloje, bet ir asmeniniame bei visuomeniniame gyvenime. Ypač akcentuojamas eko mąstymo, kūrybingumo ir novatoriškumo gebėjimų ugdymas. Šie siekiniai įgyvendinami per inovatyvios didaktikos taikymą. Tokia didaktika skatina studento iniciatyvą, savarankišką mokymąsi, aktyvų įsitraukimą, kūrybingą praktinę veiklą bei dėstytojo ir studento partnerystę. Orientuojamasi į studento poreikius, didžiausią dėmesį skiriant studijuojančiojo individualiems mokymosi rezultatams. Veikia Studentų paslaugų centras, konsultuojantis akademiniais, karjeros, finansiniais ir psichosocialiniais klausimais.

Tradicinė Kolpingo kolegijos renginių savaitė

Paskatinimas

Kolpingo kolegijoje kiekvienas asmuo yra skatinamas judėti tik į priekį ir praplėsti savo galimybių ribas, kuriant tiek savo, tiek kitų gerovę. Kolegija pripažįsta, jog kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo finansinių, socialinių ar fizinių galimybių, turi teisę į kokybišką aukštąjį mokslą, tad Steigėjo stipendijomis siekiama padėti motyvuotiems, tačiau mažiau galimybių turintiems asmenims sudaryti sąlygas siekti aukštojo mokslo diplomo, atrasti ir pasirinkti savo profesinį bei asmeninį kelią. Taip pat kiekvienam, kuris rodo didelį norą, motyvaciją, siekia aukštų mokymosi rezultatų, yra aktyvus sportinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje, kurioje atstovauja Kolegiją, yra skatinamas vienkartinėmis Steigėjo stipendijomis.

IMG_0068

Integracija

Kolegija priklauso tarptautiniam Kolpingo tinklui, vienijančiam daugiau kaip 60 pasaulio šalių ir daugiau kaip 400 000 narių. Kolegija taip pat priklauso tokiems tarptautiniams tinklams kaip:

 • UASNETtaikomųjų mokslų universitetus vienijantis tinklas;
 • FEECA – Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacija;
 • IFCU – Tarptautinė katalikiškų aukštųjų mokyklų federacija;
 • EASSW – Europos socialinio darbo mokyklų asociacija;
 • ERIS – Europos socialinio darbo tyrimų institutas.

Besimokantiems sudarytos sąlygos studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, pasitelkiant Erasmus+ mobilumo programos bei tarptautinio Kolpingo tinklo siūlomomis galimybėmis. Kolegija aktyviai bendradarbiauja su daugiau kaip 150 socialinių partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tad studentų įsidarbinimo rodiklis siekia net 90 procentų.

DSC_1189

Nuotaika

Kolpingo kolegijoje aktyviai veikia Studentų atstovybė, kuri visuomet pasiruošusi padėti studentams. Kolegijos studentai – tai aktyvios, socialiai atsakingos, kūrybiškos ir žaismingos asmenybės, kurių dėka Kolegijoje kuriama bendrystė. Greta studijų proceso organizuojami įvairūs renginiai, kurie suteikia geros energijos užtaisą kiekvienai dienai.

P1180214

Gebėjimai

Kolegija turi labai aiškią ugdymo filosofiją, paremtą Kolpingo mokymo(si) principais, priklauso didžiuliam tarptautiniam Kolpingo tinklui bei rengia Kauno regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, gebančius ne tik taikyti studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius, bet ir savo veikloje remtis krikščioniška morale. Per savo veiklos laikotarpį Kolegijoje susiformavo tokia aukštosios mokyklos kultūra, kuri priima ir apjungia skirtingus požiūrius, nukreipdama juos darbui viena kryptimi, įgalina veikti vidinę inerciją, skatina laikytis mokymosi visą gyvenimą nuostatų ir susitelkti siekiant aiškių ir ambicingų tikslų.

zemelapis-page-001

Organizacija

Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija, vienijanti socialiai atsakingus žmones, veikiančius savipagalbos principu; dalininkas – Kolping Bildungswerk Wuerttemberg (KBW), Vokietija. Kolegiją remia Tarptautinė Kolpingo draugija (www.kolping.net), vienijanti virš 400 tūkst. narių 60-tyje pasaulio valstybių. Draugijos centras yra Vokietijoje, Kiolno mieste, kur savo veiklą pradėjo draugijos įkūrėjas – palaimintasis Adolfas Kolpingas. Pal. A. Kolpingas – vienas žymiausių XIX a. socialinio katalikiškumo vadovų ir puikus socialinis auklėtojas, kurio veikla, įgijusi platų tarptautinį mastą, tęsiama iki šiol (plačiau http://lkd.kolping.lt/apie-draugija).

25

metų veiklos patirtis

4

studijų programos iš kurių
dvi vienintelės Lietuvoje

1460

absolventų

250

studentų

150

socialinių partnerių

60

šalių vienijanti
tarptautinė bendruomenė