STUDIJŲ KAINA

Studijų programa Specializacija Mokymosi forma ir trukmė (m.) Studijų kaina* Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
N I N I
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
EKOTURIZMAS 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras
SOCIALINIO DARBO VADYBA
  • Socialinių paslaugų organizavimas
  • Socialinis darbas bendruomenėje
3 4 1200 800 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
VERSLAS IR SOCIALINĖS INOVACIJOS 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras
VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA 3 4 1200 800 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
VERSLO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSŲ APSKAITA 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras

*Galima Steigėjo stipendija studijoms