STUDIJŲ KAINA

Valstybinis kodas Studijų programa Specializacijos Studijų forma ir trukmė (m.) Studijų kaina vieneriems metams (nuo 2024 m.)   Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL1 (dieninė) I2 ir In3 (sesijinė) NL (dieninė) I ir In (sesijinė)
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų kryptis: Socialinis darbas
6531JX009 SOCIALINIO DARBO VADYBA
  • Socialinių                           paslaugų organizavimas
  • Socialinis                             darbas bendruomenėje
  • Socialinis darbas su pabėgėliais
3 4 2040 1350 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
6531JX010 VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA 3 4 2040 1350 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
6531LX048 EKOTURIZMAS 3 4 2040 1350 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Verslas
6531LX121 TRANSPORTO LOGISTIKA 3 4 2040 1350 Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Vadyba
6531LX132 TVARAUS VERSLO VADYBA 3 4 2040 1350 Verslo vadybos profesinis bakalauras

[1] NL (dieninė) – nuolatinės studijos su dienine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis). [2] I (sesijinė) – ištęstinės studijos su sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 8 iki 20 val.). [3] In (sesijinė nuotolinė) – ištęstinės studijos su nuotoline sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas nuotoliu darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 8 iki 20 val.).  10 proc. visų studijų vyksta tiesiogiai  kontaktu dalyvaujant dėstytojui ir studentui. *Galima Steigėjo stipendija studijoms