ERASMUS+

Erasmus+ programa – Europos Sąjungos programa, skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, studentų, absolventų ir dėstytojų mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis, bendros studijų programų pripažinimo visoje ES kūrimui.

Programa „Erasmus+“ apima buvusias ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: „Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“ ir kitas. Pagal šią programą skiriama paramai ir sportui.

Daugiau informacijos apie Erasmus programą:

http://www.erasmus-plius.lt

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_lt

ERASMUS programa studentams

ES jau beveik 30 metų finansuojama programa „Erasmus“, daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

Studijos ir praktika užsienyje tai proga patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą. Be to, tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:
27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Erasmus+ partnerių sąrašas 

Studentų mobilumas gali būti:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje;
 • praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje;
 • praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje (absolventų praktika).
 • Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.
 • Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Mišrus mobilumas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančios institucijos, gali trukti 3-12 mėn. Pavyzdžui, sujungiami 1 mėnesio praktikos ir 2 mėnesių studijų laikotarpiai.
 • Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos.
 • Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje. Stipendija skiriama vienam mėnesiui ir išmokama kaip fiksuota suma.

Erasmus+ programos stipendijos:

Šalių grupės Studijoms Praktikoms
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 EUR 700 EUR
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 470 EUR 650 EUR
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 420 EUR 600 EUR

Parama „Erasmus“ mobilumo programos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis “Erasmus” programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Kolegija organizuoja konkursus Erasmus+ programos studijoms ir praktikai užsienyje pagal patvirtintą tvarką. Atranka gali vykti vieną arba du kartus (rudenį ir pavasarį). Esant laisvų vietų gali būti skelbiama papildoma Erasmus+ programos dalyvių atranka. Kvietimas teikti paraiškas ir tikslios atrankų datos skelbiamos kolegijos internetiniame puslapyje.

Studentai užpildo paraiškos dalyvauti atrankoje anketą.

Studentų atrankos Erasmus+ mobilumui konkursą vykdo atrankos komisija.

Pagrindiniai atrankos kriterijai Erasmus + studijoms/praktikai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės bei visuomeninės veiklos rezultatai;
 • geri užsienio kalbos įgūdžiai;
 • studijų/praktikos programos atitikimas studento studijų krypties programai ir pakopai;
 • studento motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
 • studento gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Po konkurso kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas informuojamas apie jo rezultatą.

Paskelbus konkurso rezultatus atrinkti studentai supažindinami su išvykimo į užsienio šalių mokyklas ar įmones dokumentų pildymo, stipendijos išmokėjimo, atsiskaitymo už išbūtą laikotarpį tvarka.

Atrinkti studentai atlieka kalbinio pasirengimo testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.

https://erasmusplusols.eu/lt/kalbos-ivertinimas/

ERASMUS+ mobilumo išsiuntimo tvarkos reglamentai: studentamsdėstytojams

Erasmus+ atrankos anketa

ERASMUS chartija 2021-2027 metams

Kolpingo kolegijai suteikta Erasmus chartija aukštajam mokslui 2021-2027 metams. ERASMUS CHARTER

ERASMUS STUDENT CHARTER

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

Pasirašydama Erasmus chartiją Kolpingo kolegija įsipareigojo prisidėti prie Europos aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo programos įgyvendinimo pagal prioritetus:

 • didinti prieinamumo lygius, tenkinant absolventų ir tyrėjų poreikius;
 • gerinti aukštojo mokslo kokybę;
 • gerinti kokybę per mobilumą ir užsienio bendradarbiavimą;
 • susieti aukštąjį mokslą, tyrimus ir verslą, siekiant kokybės bei regionų plėtros;
 • gerinti valdymą ir finansavimą.

Kolpingo kolegijos Erasmus mobilumo veiklos principai siekiant įgyvendinti šiuos penkis prioritetus yra išdėstyti Erasmus politikos nuostatose 2021-2027.erasmus

STUDENTŲ ATSILIEPIMAI

Darijus Patackas, Ekoturizmo studijų programos absolventas

Po studijų kolegijoje pagal Erasmus+ programą išvykau pagilinti profesinių žinių į Korfu salą, Graikijoje, kur pradėjau dirbti animatoriumi 5 žvaigždučių „Corfu imperial hotel“ viešbutyje. Darbo kolektyvas buvo draugiškas, geranoriškas, pasiruošęs padėti įsilieti į darbinę aplinką. Dirbau su paaugliais, organizuodavau aktyvias laisvalaikio veiklas: užsiėmimus vandenyje, paplūdimio tinklinį, stalo futbolo ir teniso varžybas ir kitas pramogas. Praktikos pradžioje jaudinausi dėl praktinių anglų kalbos įgūdžių neturėjimo, bet palaipsniui, net nepastebėjau, kaip šis trūkumas dingo. Atlikta praktika likau labai patenkintas, bet labiausiai nudžiugino, kad po gero pusmečio viešbučio personalo vadovas parašė el. laišką ir paskambino, su prašymu – kvietimu, kad vėl atvykčiau pas juos dirbti jau ne kaip praktikantas, bet etatinis darbuotojas. Pasibaigus karantinui, dėl pasaulyje plintančio koronaviruso, vėl išvykstu į Graikiją, nes tai – puiki galimybė įsitvirtinti turizmo sektoriuje, pritaikant kolegijoje įgytas teorines žinias, bei užsidirbti.