ERASMUS+

Erasmus+ programa – Europos Sąjungos programa, skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, studentų, absolventų ir dėstytojų mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis, bendros studijų programų pripažinimo visoje ES kūrimui.

Programa „Erasmus+“ apima buvusias ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: „Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“ ir kitas. Pagal šią programą skiriama paramai ir sportui.

Daugiau informacijos apie Erasmus programą:

http://www.erasmus-plius.lt

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_lt

ERASMUS programa studentams

ES jau beveik 30 metų finansuojama programa „Erasmus“, daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

Studijos ir praktika užsienyje tai proga patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą. Be to, tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

 • 27 Europos Sąjungos (ES) valstybės narės:

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Мalta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Suomija, Vengrija, Vokietija.

 • Programos asocijuotosios trečiosios valstybės:

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Šiaurės, Makedonija, Turkija.

Erasmus+ partnerių sąrašas 

Studentų mobilumas gali būti:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje;
 • praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje;
 • praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje (absolventų praktika).
 • Studijų mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Studijų mobilumu laikomas ir toks mobilumas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančios institucijos. Pavyzdžiui, sujungiamas 1 mėnesio praktikos laikotarpis su 2 mėnesių studijų laikotarpiu.
 • Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų baigimo.
 • Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros).

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje. Stipendija skiriama vienam mėnesiui ir išmokama kaip fiksuota suma. Praktikos atveju, studentas gauna didesnę stipendiją nei vykstant studijoms. Vykstant studijoms, kolegija skiria steigėjo stipendiją.

„Erasmus+“ programos stipendijos studentams

Erasmus+ programos stipendijos:

Priimančių šalių grupės STUDIJŲ MOBILUMUI

(Suma per mėnesį)

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

(Suma per mėnesį)

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 EUR 700 EUR
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 500 EUR 680 EUR
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 450 EUR 630 EUR

Studijų atveju studentai iš socialiai remtinų grupių (t.y. jeigu jie atitinka nacionalinius reikalavimus) gauna papildomą 200 EUR/mėn. sumą pragyvenimo išlaidoms. Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka praktiką, turi teisę gauti papildomą sumą studijų mobilumui (200 EUR/mėn.) vietoj papildomos sumos praktikoms (180 EUR/mėn.). Du papildomo finansavimo tipai netaikomi tam pačiam studento mobilumui.

Papildoma individuali dotacija mažiau galimybių turintiems dalyviams, turintiems fizinę, protinę ar kitą negalią

Vadovaujantis “Erasmus+” programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Kolegija organizuoja konkursus „Erasmus+“ programos studijoms ir praktikai užsienyje pagal patvirtintą tvarką. Atranka gali vykti vieną arba du kartus (rudenį ir pavasarį). Esant laisvų vietų gali būti skelbiama papildoma „Erasmus+ programos“ dalyvių atranka. Kvietimas teikti paraiškas ir tikslios atrankų datos skelbiamos kolegijos internetiniame puslapyje.

Studentai užpildo paraiškos dalyvauti atrankoje anketą.

Studentų atrankos Erasmus+ mobilumui konkursą vykdo atrankos komisija.

Pagrindiniai atrankos kriterijai Erasmus + studijoms/praktikai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės bei visuomeninės veiklos rezultatai;
 • geri užsienio kalbos įgūdžiai;
 • studijų/praktikos programos atitikimas studento studijų krypties programai ir pakopai;
 • studento motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
 • studento gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Po konkurso kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas individualiai informuojamas apie jo rezultatą.

Paskelbus konkurso rezultatus, atrinkti studentai supažindinami su išvykimo į užsienio šalių mokyklas ar įmones dokumentų pildymo, stipendijos išmokėjimo, atsiskaitymo už išbūtą laikotarpį tvarka.

Atrinkti studentai prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį kalbinio pasirengimo testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios. Studentai, jiems paskyrus internetinius kalbos kursus, prisiima atsakomybę už tokio kurso išklausymą. Daugiau informacijos https://erasmusplusols.eu/en/

Prieš išvykstant susitariama dėl mobilumo programos ir pasirašomos sutartys:

 • studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies) ar praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeship), kurioje nurodyta privaloma studijų/praktikos programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos;
 • finansinė sutartis, kurioje numatomas studijų/praktikos laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai; ją pasirašo studentas su jį siunčiančia institucija.

https://erasmusplusols.eu/en/

ERASMUS chartija 2021-2027 metams

Kolpingo kolegijai suteikta Erasmus chartija aukštajam mokslui 2021-2027 metams. ERASMUS CHARTER

ERASMUS STUDENT CHARTER

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

Pasirašydama Erasmus chartiją Kolpingo kolegija įsipareigojo prisidėti prie Europos aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo programos įgyvendinimo pagal prioritetus:

 • didinti prieinamumo lygius, tenkinant absolventų ir tyrėjų poreikius;
 • gerinti aukštojo mokslo kokybę;
 • gerinti kokybę per mobilumą ir užsienio bendradarbiavimą;
 • susieti aukštąjį mokslą, tyrimus ir verslą, siekiant kokybės bei regionų plėtros;
 • gerinti valdymą ir finansavimą.

Kolpingo kolegijos Erasmus mobilumo veiklos principai siekiant įgyvendinti šiuos penkis prioritetus yra išdėstyti Erasmus politikos nuostatose 2021-2027.STUDENTŲ ATSILIEPIMAI

Darijus Patackas, Ekoturizmo studijų programos absolventas

Po studijų kolegijoje pagal Erasmus+ programą išvykau pagilinti profesinių žinių į Korfu salą, Graikijoje, kur pradėjau dirbti animatoriumi 5 žvaigždučių „Corfu imperial hotel“ viešbutyje. Darbo kolektyvas buvo draugiškas, geranoriškas, pasiruošęs padėti įsilieti į darbinę aplinką. Dirbau su paaugliais, organizuodavau aktyvias laisvalaikio veiklas: užsiėmimus vandenyje, paplūdimio tinklinį, stalo futbolo ir teniso varžybas ir kitas pramogas. Praktikos pradžioje jaudinausi dėl praktinių anglų kalbos įgūdžių neturėjimo, bet palaipsniui, net nepastebėjau, kaip šis trūkumas dingo. Atlikta praktika likau labai patenkintas, bet labiausiai nudžiugino, kad po gero pusmečio viešbučio personalo vadovas parašė el. laišką ir paskambino, su prašymu – kvietimu, kad vėl atvykčiau pas juos dirbti jau ne kaip praktikantas, bet etatinis darbuotojas. Pasibaigus karantinui, dėl pasaulyje plintančio koronaviruso, vėl išvykstu į Graikiją, nes tai – puiki galimybė įsitvirtinti turizmo sektoriuje, pritaikant kolegijoje įgytas teorines žinias, bei užsidirbti.

Gytis Kostanja, Transporto logistikos studijų programos 3 kurso ištęstinių studijų studentas

Šią vasarą atlikau praktiką pagal „Erasmus+” programą. Praktiką atlikinėjau Lenkijoje, TIMOCOM įmonėje. Tai viena sėkmingiausių IT ir duomenų platformų Europos transporto ir logistikos pramonėje. TIMOCOM teikia Smart Logistics System programos paslaugas. Tai programa, leidžianti ieškoti krovinių, bei siūlyti transporto priemones ir kitus dalykus susijusius su logistika. Savo apsisprendimu, atlikti praktiką kitoje šalyje, džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Nemeluosiu, išvažiuoti buvo baisu, ir tai nėra keista, nes nauji ir nežinomi dalykai visada baugina. Tačiau nuvykęs į Vroclavą ir kurį laiką pabuvęs įmonėje supratau, kad nėra ko bijoti. Sutikau daug naujų žmonių, kurie man leido patobulėti ir įgyti daugiau žinių šioje srityje. Džiaugiuosi, kad teko galimybė su jais susipažinti ir sukurti bendrų prisiminimų.