Bendradarbiavimas

Kolpingo kolegija vykdydama švietimo veiklą didelį dėmesį skiria tarpinstituciniai partnerystei ir bendrystei vystyti.

Partneriai

Erasmus partneriai

Narystė