Įžanginė socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos programa „Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai darbui su vaikais ir jų šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką“

2022 m. kovo 24,25, 28, 29, 30, 31 dienomis.

Laikas: 9:00 – 14:00.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Zoom.

Mokymų kaina – 100 eur.

 

Registracija: el. paštu [email protected]  arba tel. 8 613 82601.

Programos tikslas – suteikti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, teikiant socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.

Programos uždaviniai:

  1. Suteikti socialinio darbo pagrindų teorinių ir praktinių žinių.
  2. Suteikti žinių apie socialinio darbo su vaikais ir jų šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, ypatumus.
  3. Ugdyti gebėjimus teikti socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.
  4. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dirbant su socialinio darbo paslaugas teikiančiais specialistais ir klientais organizacijoje.

Po mokymų programos dalyviai įgytas kompetencijas panaudos:

teikdami pagalbą vaikui ir šeimai, patiriančiai socialinę riziką, veikdami kartu su kitais specialistais – socialiniu darbuotoju, sveikatos priežiūros specialistu, psichologu ir kt. Įgytos žinios apie socialinio darbo procesą, socialinio darbuotojo vaidmenis leis tinkamai reaguoti į poreikius ir teikti reikiamą socialinę pagalbą, vadovaujantis socialinio darbo profesinėmis vertybėmis, veikti etiškai, kurti bendradarbiaujantį santykį. Įgytos žinios apie socialinio darbo su vaikais ypatumus, smurto formas, smurtą lemiančius veiksnius, taip pat apleistumo požymius leis socialinio darbuotojo padėjėjams tinkamai atpažinti pagalbos poreikį, o žinios apie vaikų socialinių įgūdžių lavinimą padės užtikrinti būtinų įgūdžių ugdymą. Įgytos žinios apie efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, psichologinį konsultavimą, konfliktines situacijas ir jų sprendimus padės socialinių darbuotojų padėjėjams kurti ir palaikyti bendradarbiaujantį santykį su vaiku ir šeima, patiriančia socialinę riziką, bei pagalbą teikiančiais kitais specialistais, gebant dirbti komandoje.

Programa suderinta su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir akredituota  net  penkeriems metams. Mokymų trukmė – 40 ak. val.

Visiems dalyviams išduodami pažymėjimai, su akredituotos programos kodu.

EnglishGerman