TARPTAUTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA: TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS

2019 m. lapkričio 14 d. ,Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva

Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu analizuojant įvairias temas, ir sudaro palankias sąlygas studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose moksliniuose – praktiniuose renginiuose.

 

STUDENTŲ KONFERENCIJOS TEMOS

Patirtys ir perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje: Socialinio darbo, Teisės, Verslo ir Turizmo srityse.

STUDENTŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KALBA IR STRAIPSNIO PRISTATYMAS

Studentų konferencijos pranešimų kalba – lietuvių ir anglų. Pranešimas turi būti paruoštas MS PowerPoint programa. Straipsnis gali būti parašytas lietuvių arba anglų kalba. Straipsnio anotacija turi būti parašyta anglų kalba.

Pranešimus prašome siųsti konferencijos organizatoriams iki 2019 11 05 el. paštu: konferencija@kolpingokolegija.lt, gavę komisijos atsiliepimus, konferencijos dalyviai turi atlikti pristatymų korekcijas. Pranešimo trukmė 7-10 min.


ANNUAL INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCETHEORY AND PRACTICE: STUDENT INSIGHTS

14 November 2019, Kolping University of Applied Sciences, A. Jaksto str. 6, Kaunas, Lithuania

International Students’ Conference “Theory and Practice: Student Insights” is an event, which develops students’ abilities to apply theoretical knowledge and practical skills in the analysis of various topics. During the conference, Lithuanian and foreign students will have the opportunity to share their experience, get to know each other and to prepare for participation in other research and practical events.

Students are invited to prepare presentations and/or articles on the suggested topics. All articles will be reviewed. Accepted articles will be published in the conference proceedings.

CONFERENCE TOPICS

Student experience and perspectives in contemporary society in the following areas: Social work, Business, Law and Tourism.

WORKING LANGUAGE

Conference languages are English and Lithuanian.

REQUIREMENTS FOR PRESENTATIONS

Presentations must be prepared by MS PowerPoint. Presentation must be sent to organizers by e-mail: konferencija@kolpingokolegija.lt till 5th of November 2019 and corrected according to the comments of reviewers. Presentation time is 7-10 minutes.

Registruokitės: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5La3Hc-k_6I2up-ISWgZGlkdu5bFnS5Qm8u0BXNZa8xl4VA/viewform

Registruotis galima iki 2019 11 05

Straipsnio pateikimo data – iki 2019 11 05

Pranešimo pateikimo data – iki 2019 11 05

Konferencija vyks  2019 11 14  10 val.

Konferencijos vieta – Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas

Straipsnio    apimtis  5  –  10  A4  formato  puslapių.

Keliamus reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuoti konferencijos straipsnių el. rinkinyje, todėl prašome registruotis ir straipsnio anotaciją pateikti (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5La3Hc-k_6I2up-ISWgZGlkdu5bFnS5Qm8u0BXNZa8xl4VA/viewform) iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Straipsnius ir pranešimus prašome siųsti  el. paštu: konferencija@kolpingokolegija.lt iki 2019 m. lapkričio 5 d.

DAUGIAU INFORMACIJOS (reikalavimai straipsniams)


Registration deadline is 5th of November 2019

Please register till 5 November 2019 at: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5La3Hc-k_6I2up-ISWgZGlkdu5bFnS5Qm8u0BXNZa8xl4VA/viewform

Articles and/or presentations must be sent till 5 November 2019 by e-mail: konferencija@kolpingokolegija.lt

Conference will take place on 14 November 2019.

Venue: Kolping University of Applied Sciences, A. Jaksto str. 6, Kaunas, Lithuania.

MORE INFORMATION

Konferencijos vieta:  Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas

Venue: Kolping University of Applied Sciences, A. Jaksto str. 6, Kaunas, Lithuania

Žemėlapis / Maps