TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis
renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu analizuojant įvairias temas, ir sudaro palankias sąlygas studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė
susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose
moksliniuose – praktiniuose renginiuose.

International Students’ Conference “Theory and Practice: Student Insights” is an event, which develops students’ abilities to apply theoretical knowledge and practical skills in the analysis of various topics. During the conference, Lithuanian and foreign students will have the opportunity to share their experience; get to know each other and to prepare for participation in other research
and practical events.

Registruotis galima iki 2021 11 15
Straipsnio pateikimo data – iki 2021 11 15
Konferencija vyks 2021 11 25
Konferencijos pradžia 10 val.

Registration deadline: 15 November 2021
Articles must be sent by: 15 November 2021
Conference date: 25 November 2021

Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos 2021“ vyks nuotoliniu (internetiniu) būdu.

International Student Conference “Theory and practice: student insights 2021“ will take place remotely (online).

Kilus klausimams, kreipkitės: spc@kolpingokolegija.lt

More information: spc@kolpingokolegija.lt