Į pasirinktą specialybę galite stoti per LAMABPO (http://www.lamabpo.lt/) sistemą, arba pateikti reikiamus dokumentus atvykus į Kolpingo kolegiją.Išsamesnę informaciją apie konkursinio balo sandarą, kainas ir stojimo tvarką rasite čia. Taip pat galite kreiptis tel. (8 37) 20 15 28, arba el.paštu: studijos@kolpingokolegija.lt
Pasirinkus mokamas studijas, yra galimybė gauti vieną iš steigėjo stipendijų,  Jums tereikės prisidėti simboliniu 30 eurų indėliu per mėnesį.Steigėjo stipendiją studijuoti Kolpingo kolegijoje, gali gauti:
–    gerai besimokantis, aktyvus moksleivis;
–    našlaitis, iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos;
–    motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Tiesioginis priėmimas vyksta:

Nuo 2017-04-01 darbo dienomis 9 – 17 val., penktadieniais iki 15.45 val.

Adresu: Raguvos g .7, senojo pastato 2 aukšte, Studijų skyriuje

Pagrindinis priėmimas I etapas vyks:

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-07-24 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-07-25 – 2017-07-27 16 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-07-28 12 val.

Adresu: Jakšto g. 6, naujojo pastato 1 aukšte – Oranžinėje salėje

Pagrindinis priėmimas II etapas vyks:

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-01 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-08-02 – 2017-08-03 16 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-08-04 12 val.

Adresu: Jakšto g. 6, naujojo pastato 1 aukšte – Oranžinėje salėje

Papildomas etapas vyks:

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2017-08-22 – 2017-08-23 16 val.

Adresu: Raguvos g. 7, senojo pastato 2 aukšte – Studijų skyriuje.

PRIĖMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas (originalas ir kopija);
  • Asmens fotonuotrauka (3×4);
  • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalas ir kopija);
  • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

 

*Dokumentų tvarkymo įmoka mokama į Kolpingo kolegijos sąskaitą AB SEB banke. Mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:

gavėjas Kolpingo kolegija
gavėjo bankas AB SEB bankas; sąskaita – LT137044060003231710
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas dokumentų tvarkymo
mokėtojo kodas įrašyti savo asmens kodą
Įmokos dydis 30 EUR

Atsiėmus prašymus, dokumentus arba neįstojusiems dokumentų tvarkymo mokestis negrąžinamas.