Steigėjo stipendija

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA – tai Kolpingo kolegijos steigėjo skiriama stipendija valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo stipendiją, sąrašą. Į steigėjo skiriamą stipendiją pretenduoti gali valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, nepriklausomai nuo Valstybinio studijų fondo teikiamos socialinės stipendijos ir valstybės remiamų paskolų (studijų kainai ar gyvenimo išlaidoms sumokėti), gaunamos tikslinės ar kitų išmokų.

Stipendija skiriama vieną kartą per metus už praėjusių mokslo metų rudens ir pavasario semestrą, atsižvelgiant į:

 • studento studijų rezultatus ir akademinius laimėjimus;
 • studento aktyvų dalyvavimą socialinėje, kultūrinėje, sportinėje bei studentiškoje visuomeninėje veikloje reprezentuojant kolegiją;
 • studento socialinės paramos poreikį.

Į stipendiją gali pretenduoti studentai, kurie iki kovo mėn. 13 dienos pateikia prašymą stipendijai gauti (prašymus registruoja Studentų paslaugų centro koordinatorė) bei užpildytą Stipendijos kriterijų atitikimo formą.

Stipendija gali būti skiriama studentui, atitinkančiam ne mažiau nei du Stipendijos teikimo kriterijus.

Stipendija studentams teikiama kasmetinės Kolpingo kolegijos organizuojamos Kolpingo savaitės metu.

Gavę steigėjo stipendiją, studentai privalo pateikti prašymą vyr. buhalterei pervesti stipendiją į banko kortelės sąskaitą iki balandžio mėn. 1 d. Nepateikus prašymo iki nurodytos datos, studentas netenka paskirtos stipendijos.

Stipendijos dydžiai ir mokėjimo terminai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA

STIPENDIJOS TEIKIMO KRITERIJAI

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai Kolpingo kolegijos steigėjo skiriama stipendija studijoms valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo studijų stipendiją, sąrašą.

Į steigėjo studijų stipendiją gavimą pretenduoti gali studentai nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos ( nuolatinės/ištęstinės).

Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, atsižvelgiant į:

 • stojančiojo motyvaciją;
 • įsipareigojimą stropiai mokytis;
 • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
 • įsipareigojus tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
 • konkursinį balą.

Prašymai steigėjo stipendijai studijoms gauti priimami iki rugpjūčio 14 d. , Studijų skyriuje (Raguvos g. 7, 2 aukštas), pateikiant:

 • užpildytą prašymo formą;
 • motyvacinį laišką;
 • papildomus dokumentus.

Skiriamas stipendijos dydis skiriamas atsižvelgiant į steigėjo stipendijai gauti reikalingų kriterijų atitikimą. Stipendijos dydžiai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu iki rugpjūčio 22 d..

PRAŠYMO FORMA

steigejo stipendija
steigejo stipendija
steigejo stipendijos