MŪSŲ NAUJIENOS:

kolpingo kolegija 20 metu
27
Apr
Kolpingo kolegija mini 20-ąsias veiklos metines

Š.m. Gegužės 6-7 dienomis Kolpingo kolegija šventiniais renginiais mini 20-ąsias veiklos metines. Gegužės 6 d. 10 val. vyks iškilminga studentų ir Kolpingo bendruomenės eisena į Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kurioje bus aukojamos šv. Mišios, o 15val. vyks Kolpingo kolegijos 20-mečio minėjimas skirtas pasidžiaugti nuveiktais darbais ir padėkoti už bendrystę švietėjiškoje ir […]

Posted in: Naujienos,
seminaras destytojoms
06
Apr
Dėstytojai dalyvavo pedagoginių kompetencijų ugdymo seminare

Š.m. balandžio 4 d. Kolpingo kolegijos Socialinės gerovės bei Ekonomikos ir verslo centrų vadovės bei dėstytojos dalyvavo pedagoginių kompetencijų ugdymo seminare. Susitikimo metu analizuoti iššūkiai, kurie atsiranda dirbant su studentais, aptartos priemonės, kaip būtų galima valdyti ir  išspręsti kylančias problemas. Seminaro dalyvės dalinosi savo mintimis ir praktikomis sprendžiant tokias situacijas. Antrojoje seminaro dalyje aptarti mokymo(si) […]

Posted in: Naujienos,
QuizRunKAUNAS
04
Apr
Praūžė edukacinis renginys moksleiviams “QuizRun@KAUNAS”!

Š.m. balandžio 1d. Kolpingo kolegijoje šurmuliavo net 14-os Kauno mokyklų  moksleiviai, kurie varžėsi tarpusavyje dėl geriausiai Kauno miesto erdves ir objektus pažįstančių vardo. Dalyviams buvo išdalinta uždavinių aplankai, kuriuose buvo 30 klausimų/užuominų apie Kauno mieste esančias vietas ir daiktus, kuriuos jiems reikia surasti per skirtą laiką. Už visas teisingai įvykdytas užduotis komandos galėjo surinkti net […]

Posted in: Naujienos,

Karjera prasideda “K “raide

9 priežastys studijuoti Kolpingo kolegijoje

Vertybės

Vertybes Kolpingo kolegija

Kolpingo kolegijoje didelis dėmesys skiriamas studento asmenybei ir tarpusavio santykiams, vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis. „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“, – teigė žymus XIX a. vokiečių kunigas, pedagogas ir žurnalistas Adolfas Kolpingas, kurio veikla pasaulyje tęsiama jau daugiau nei 150 metų. A. Kolpingas mokė,kad žmogus turi būti tikintis krikščionis, sumanus ir darbštus savo profesijos žinovas, geras šeimos žmogus ir atsakingas pilietis. Šiais pagrindiniais A. Kolpingo filosofijos principais ir remiasi Kolpingo kolegija savo veikloje.

Ištakos ir ilgametė patirtis

Kolpingo kolegija istakos

Minime jau 20 veiklos metines. Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija. Vienas iš kolegijos įkūrimo tikslų buvo įsteigti švietimo instituciją, ugdančią socialinius lyderius. Kitas tikslas – pagelbėti jaunuoliams suvokti savo orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo ir įgijus profesinių žinių, tapti gerais specialistais.
Kolpingo institucijos Lietuvoje yra Tarptautinės Kolpingo draugijos, žinomos pasaulyje jau daugiau nei 150 metų, veikiančios daugiau nei 60 pasaulio valstybių ir vienijančios daugiau nei 600 000 narių, dalis.

Steigėjo stipendijos

Kolpingo kolegija steigejo stipendija

Jau ketveri metai iš eilės studentai, įstoję studijuoti į Kolpingo kolegiją, turės galimybę  gauti vieną iš steigėjo stipendijų. Kolpingo fondas Lietuvai „Draugų ratas“ finansuos dalies studentųstudijas Kolpingo kolegijoje. Jiems tereikės prisidėti simboliniu 30 eurų indėliu per mėnesį. Stipendijos bus skirtos studentams, pasirinkusiems studijas nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio.
Steigėjo stipendiją, studijuoti pasirinktą specialybę Kolpingo kolegijoje, gali gauti: gerai besimokantis, aktyvus moksleivis; našlaitis; iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos; motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Teorija ir praktika

Kolpingo kolegija teorija ir praktika

Ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios, kolegijos ilgamečiai ir glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje suteikia kolegijos absolventams išskirtinį konkurencingumą darbo rinkoje. Kolegijoje aukšta studijų kokybė, dėstytojai – tikri savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę patirtį. Čia plėtojama partnerystė su verslo atstovais ir socialiniais partneriais, gerinant studijų kokybę bei siūlant studentams praktikų vietas Lietuvoje ir užsienyje.

Praktika užsienyje

Kolpingo kolegija - praktika uzsienyje

Studentai turi galimybes gilinti žinias ir ugdyti praktinius gebėjimus ne tik per paskaitas ar savarankiškai, tačiau ir per praktiką tiek pačioje Kolegijoje, tiek įvairiose kitose organizacijose, socialinių partnerių įmonėse. Kiekvienais metais keliems studentams suteikiame galimybę atlikti praktiką Tarptautinės Kolpingo draugijos ir jos partnerių institucijose. Šią iniciatyvą ketiname tęsti ir toliau.

Tarptautiškumas

Kolpingo kolegija - tarptautiskumas

Studentai  turi galimybę tęsti studijas Lietuvos ir kitų ES šalių aukštosiose mokyklose, rinktis studijų mainus ar atlikti praktiką ES šalyse pagal Erasmus+ programą. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos, D. Britanijos, Danijos, Vokietijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai turi galimybę aktyviai dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kolegijos ir tarptautinės Kolpingo draugijos veikloje Lietuvoje bei užsienyje.

Modernumas

Kolpingo kolegija - modernumas

Kolpingo kolegija savo studentus kviečia mokytis pastatų komplekse Kauno senamiestyje. 2011 metais duris atvėrė naujas, šiuolaikiškai įrengtas pastatas, pritaikytas neįgaliesiems. Jame veikia atnaujinta biblioteka ir skaitykla, studentų laukia erdvios auditorijos, kompiuterinės klasės, taip pat modernia sinchroninio vertimo įranga aprūpinta konferencijų salė, kavinė ir kt. Naujajame Kolpingo name galima apžiūrėti kultūros paveldą – išsaugotus vienos seniausių Kauno vietų –  XVI a. rūsių fragmentus. 2014 metais pradėjo veikti nauja, jauki vieta kultūringam laisvalaikiui- Kolpingo kiemelis. Jame nuolat vyksta įvairūs gyvo garso koncertai, filmų peržiūros ir kiti renginiai.

Energija

Kolpingo-kolegija-energija-300x300

Kolegija daugiau nei dešimt metų organizuoja tarptautines mokslines ir praktines konferencijas,  Kolpingo ir Studentų savaites, nuolat vyksta studentiškos šventės, įgyvendinami įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai projektai. Skaityti paskaitų atvyksta dėstytojai iš užsienio universitetų. Studentai dalyvauja interaktyviose paskaitose, intensyviuose mokymuose, seminaruose, įvairiuose kituose saviugdos ir savižinos renginiuose Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių rajone. Kolegijos studentai prisideda prie socialinių projektų įgyvendinimo. Aktyviai projektuose ir studentiškuose renginiuose dalyvauja Studentų atstovybė, sėkmingai žaidžia Kolpingo kolegijos krepšinio komanda, 2014-2015 metų Kauno krepšinio C lygos, Mažosios taurės turnyre iškovojusi II vietą.

Išskirtinės studijų programos

Kolpingo kolegija studiju programos

Baigę studijas absolventai įgyja LR Švietimo ir mokslo ministerijos pripažintą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kolpingo kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kolpingo kolegijoje studentai gali rinktis iš 7 studijų programų. Net trys iš jų yra vienintelės Lietuvoje: Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita ir Ekoturizmas, kuriai skirtas tikslinis Valstybės finansavimas.

Adolf Kolping

STUDIJŲ PROGRAMOS:

VIDEO