MŪSŲ NAUJIENOS:

paraiskos
20
Jan
SOCIALINĖS STIPENDIJOS 2020 M. PAVASARIO SEMESTRUI

Studentai, norėdami 2020 m. pavasario semestrą gauti socialinę stipendiją, nuo 2020 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (imtinai) turi per Fondo interneto tinklalapį  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS ,,PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu […]

Posted in: Naujienos,
akademine taryba
08
Jan
Vyko Akademinės tarybos susirinkimas

Š.m. sausio 8 d. vyko kolegijos Akademinės tarybos posėdis, kuris buvo pradėtas Telšių vyskupo dr. Kęstučio Kėvalo palaiminimu. Posėdžio metu pristatytos ir aptartos Socialinės gerovės centro bei Ekonomikos ir verslo centro akademinės veiklos ataskaitos. Akademinės tarybos nariai diskutavo apie Transporto logistikos studijų programos išorinio vertinimo rezultatus, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką bei atnaujintą praktikų organizavimo tvarką. […]

Posted in: Naujienos,
24
Dec
Kolpingo kolegija sveikina su šventėmis

Mieli bičiuliai, brangūs bendražygiai, Dėkodami už Jūsų skirtą laiką Kolpingo kolegijai, už ilgametę draugystę, neišsenkančią energiją, už kasdien juntamą bendrystę ir prasmingą bendradarbiavimą, norime Jums palinkėti, jog šiuo šventu metu Viešpats paliestų kiekvieno Jūsų širdį giliu džiugesiu. Tegul ateinantys 2020-ieji metai nušvinta Jums vilties šviesa, žodžių gerumu ir darbų prasmingumu.   Kolpingo kolegijos bendruomenės vardu, […]

Posted in: Naujienos,

STUDIJŲ PROGRAMOS:

9 priežastys studijuoti Kolpingo kolegijoje:

Vertybės

50085433_10155871139160785_5412797758157357056_o

Kolpingo kolegijoje didelis dėmesys skiriamas studento asmenybei ir tarpusavio santykiams, bendruomeniškumo puoselėjimui, studijų kokybei, aplinkos apsaugai, vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis. „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“, – teigė žymus XIX a. vokiečių kunigas, pedagogas ir žurnalistas Adolfas Kolpingas, kurio veikla pasaulyje tęsiama jau daugiau nei 150 metų. A. Kolpingas mokė, kad žmogus turi būti tikintis krikščionis, sumanus ir darbštus savo profesijos žinovas, geras šeimos žmogus ir atsakingas pilietis. Šiais pagrindiniais A. Kolpingo filosofijos principais ir remiasi Kolpingo kolegija savo veikloje.

Ištakos ir ilgametė patirtis

Kolpingo kolegija istakos

Kolegija gyvuoja jau 24-tus metus. Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija bei dalininkas Kolping – Bildungswerk Württemberg. Vienas iš kolegijos įkūrimo tikslų buvo įsteigti švietimo instituciją, ugdančią socialinius lyderius. Kitas tikslas – pagelbėti jaunuoliams suvokti savo orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo ir, įgijus profesinių žinių, tapti gerais specialistais.
Kolpingo institucijos Lietuvoje yra Tarptautinės Kolpingo draugijos, žinomos pasaulyje jau daugiau nei 150 metų, veikiančios daugiau nei 60 pasaulio valstybių ir vienijančios virš 600 000 narių, dalis.

Steigėjo stipendijos

kolpingo savaite

Kolpingo kolegijos studentai turi galimybę gauti vieną iš steigėjo stipendijų.
Steigėjo stipendiją gali gauti: gerai besimokantis, aktyvus moksleivis; našlaitis; iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos; motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Teorija ir praktika

Kviečiame į Kolpingo kolegijos tradicinės savaitės renginius

Ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios, kolegijos ilgamečiai ir glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje suteikia kolegijos absolventams išskirtinį konkurencingumą darbo rinkoje. Kolegijoje aukšta studijų kokybė, dėstytojai – tikri savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę patirtį. Čia plėtojama partnerystė su verslo atstovais ir socialiniais partneriais, gerinant studijų kokybę bei siūlant studentams praktikų vietas Lietuvoje ir užsienyje.

Praktika užsienyje

Evelina Gečaitė

Studentai turi galimybes gilinti žinias ir ugdyti praktinius gebėjimus ne tik per paskaitas ar savarankiškai, tačiau ir per praktiką tiek pačioje Kolegijoje, tiek įvairiose kitose organizacijose, socialinių partnerių įmonėse. Kiekvienais metais keliems studentams suteikiame galimybę atlikti praktiką Tarptautinės Kolpingo draugijos ir jos partnerių institucijose.

Tarptautiškumas

tarptautinis simpoziumas

Studentai  turi galimybę tęsti studijas Lietuvos ir kitų ES šalių aukštosiose mokyklose, rinktis studijas ar atlikti praktiką ES šalyse pagal Erasmus+ programą. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos, Turkijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai turi galimybę aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kolegijos ir tarptautinės Kolpingo draugijos veikloje Lietuvoje bei užsienyje.

Energija

rhdr

Kolegija daugiau nei dvidešimt metų organizuoja tarptautines mokslines ir praktines konferencijas,  Kolpingo ir Studentų savaites, nuolat vyksta studentiškos šventės, įgyvendinami įvairūs tarptautiniai ir nacionaliniai projektai. Skaityti paskaitų atvyksta dėstytojai iš užsienio universitetų. Studentai dalyvauja interaktyviose paskaitose, intensyviuose mokymuose, seminaruose, įvairiuose kituose saviugdos ir savižinos renginiuose Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių rajone. Kolegijos studentai prisideda prie socialinių projektų įgyvendinimo. Aktyviai projektuose ir studentiškuose renginiuose dalyvauja Studentų atstovybė.

Modernumas

Kolpingo kolegija - modernumas

Kolpingo kolegija savo studentus kviečia mokytis pastatų komplekse Kauno senamiestyje. 2011 metais duris atvėrė naujas, šiuolaikiškai įrengtas pastatas, pritaikytas neįgaliesiems. Jame veikia atnaujinta biblioteka ir skaitykla, studentų laukia erdvios auditorijos, kompiuterinės klasės, taip pat modernia sinchroninio vertimo įranga aprūpinta konferencijų salė, kavinė ir kt. Naujajame Kolpingo name galima apžiūrėti kultūros paveldą – išsaugotus vienos seniausių Kauno vietų –  XVI a. rūsių fragmentus. 2014 metais pradėjo veikti nauja, jauki vieta kultūringam laisvalaikiui- Kolpingo kiemelis. Jame nuolat vyksta įvairūs gyvo garso koncertai, filmų peržiūros ir kiti renginiai.

Išskirtinės studijų programos

IMG_9479

Baigę studijas absolventai įgyja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pripažintą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kolpingo kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kolegijoje studentai gali rinktis iš 6 studijų programų: Ekoturizmo, Verslo ir socialinių inovacijų, Socialinio darbo vadybos, Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaitos ir Teisės. Net trys iš jų yra vienintelės Lietuvoje: Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, Verslas ir socialinės inovacijos  ir Ekoturizmas.

Kolpingo kolegija