Xaver Bernet. Filantropas, altruistas, Lietuvos Kolpingo draugijos garbės narys

Tęsiame Kolpingo kolegijos asmenybių pristatymų ciklą. Kolegiją remia Tarptautinė Kolpingo draugija, vienijanti apie 500 tūkst. narių 60-tyje pasaulio valstybių su centru Vokietijoje. Vienas pagrindinių draugijos narių, ypatingai nusipelnęs ir prisidėjęs prie kolegijos augimo, yra filantropas, altruistas, Lietuvos Kolpingo draugijos garbės narys, didelę savo gyvenimo dalį paskyręs jaunimo švietimo stiprinimui, šveicaras Xaver Bernet (1925-2020).

Xaver Bernet, savo veiklą pradėjęs  kaip Gossau SG (Šveicarija) Kolpingo šeimos narys, visada buvo užjaučiantis ir suprantantis, ištiesiantis pagalbos ranką, savo asmenine iniciatyva padėjęs Kolpingo kolegijos studentams ir daugiau kaip 70 metų savanoriškai dirbęs Kolpingo bendruomenės veikloje. Ilgus metus jaustas ir neblėstantis socialinis įsipareigojimas visuomenei ir ypatingai jaunimui Xaver Bernet skatino prisidėti prie naujų Kolpingo šeimų atsiradimo visame pasaulyje, jo svarus indėlis jaučiamas ir Lietuvoje. Kolegijos labui aktyviai veikė Šveicarijoje, kur kreipėsi į Šv. Galeno vyskupiją ir įvairias verslo organizacijas, siekdamas finansinės paramos Kolpingo kolegijos studentams bei infrastruktūros plėtrai. X. Bernet siekė suteikti jaunimui galimybę mokytis ir siekti išsilavinimo ir taip padėti pagrindą jų gyvenimams, o tai darė per idėjinę bei materialinę pagalbą Lietuvos Kolpingo šeimoms bei kolegijai.

2011 m. balandžio 1 diena Kolpingo kolegijai buvo ypatinga, nes buvo atidarytas vienas iš plėtros projektų, tai naujasis kolegijos pastatas, esantis Jakšto gatvėje. Xaver’as Bernet’as buvo pakviestas į šią atidarymo šventę kaip garbės svečias ir ceremonijos metu jam buvo suteiktas Lietuvos Kolpingo draugijos garbės nario vardas.

Xaver Bernet į jaunimą žiūrėjo kaip į rytojaus lyderius, kūrėjus, tuos, kurie pasaulį ir savo bendruomenę gali ir turi vesti į geresnį rytojų, tik jiems reikia suteikti visus reikalingus įrankius. Vienas iš jų – kokybiškas švietimas. X. Bernet puoselėjo Adolfo Kolpingo įsitikinimus ir mintis, kurios yra kertinis akmuo ir Kolpingo kolegijos misijai apibūdinti. 25-mečio proga Xaver Bernet, anot jo sūnaus Markus Bernet, linkėtų visokeriopos sėkmės ugdant jaunimą.