Teisė (2019 metais priėmimas nevykdomas)

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos teisininką, išmanantį nacionalinę teisės sistemą, teisinius procesus, norminius teisės aktus, gebantį savarankiškai ir atsakingai juos įvertinti bei taikyti, analizuoti ir spręsti teisines problemas bei ugdyti kūrybingą, socialiai išsilavinusią, atsakingą asmenybę, sugebančią prisitaikyti prie teisinio darbo aplinkos pokyčių, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų ir galinčią sėkmingai dirbti konkurencingos rinkos sąlygomis.

Baigus šią programą suteikiamas teisės profesinis bakalauro laipsnis.


Valstybinis kodas: 653M90005
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Teisės profesinis bakalauras
Studijų sritis: Socialiniai mokslai Programa registruota:
Studijų kryptis: Teisė
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika.

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.


TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Baigę studijų programą, absolventai gali dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnu, muitinės tarnautoju, personalo tarnybos vadovu ir specialistu, antstolio ar notaro padėjėju, tarnautoju apskrities/savivaldybės padaliniuose/seniūnijose, teisėsaugos institucijose, teisininkų įmonėse ir kt.


PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Teisės studijų programoje numatytos keturios profesinės veiklos praktikos ir baigiamoji praktika. Praktikų tikslas – įtvirtinti išklausyto dalyko teorines žinias ir įgyti praktinių žinių nagrinėjant smulkaus ir vidutinio verslo įmonių juridinių skyrių ar personalo skyrių darbuotojų,  antstolių, teismo posėdžio sekretorių, teismo raštinės darbuotojų, notarų, advokatų darbą, teisininko funkcijas, galimybes, darbo perspektyvas ir kt.

 

Studijų krypties dalykai – informacinės technologijos, logika, teisės teorija, teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai, teisės psichologija, konstitucinė teisė, civilinė teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė, darbo teisė, tarptautinė teisė, civilinio proceso teisė, baudžiamojo proceso teisė ir kt.

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, kalbos kultūra, krikščioniškas socialinis mokymas.

Studijuojant Teisės studijų programą, III-ame kurse, galite savo turimas žinias gilinti vienoje iš pasirinktų specializacijų – Vykdymo procesas/ Viešasis administravimas/ Socialinė sauga/ Teisinis smulkaus ir vidutinio verslo aptarnavimas.


Teisinio smulkaus ir vidutinio verslo aptarnavimo specializaciją pasirinkę studentai studijuos papildomai šiuos akredituotus mokomuosius dalykus: komercinė teisė, finansų teisė, finansinė apskaita ir auditas.

Socialinės saugos specializaciją pasirinkę studentai studijuos papildomai šiuos akredituotus mokomuosius dalykus: socialinės apsaugos teisė, socialinė parama ir jos organizavimas, globos ir rūpybos teisinis reguliavimas.

Viešojo administravimo specializaciją pasirinkę studentai studijuos papildomai šiuos akredituotus mokomuosius dalykus: viešasis administravimas, savivaldybių administravimo pagrindai, nevyriausybinių organizacijų veikla.

Vykdymo proceso specializaciją pasirinkę studentai studijuos papildomai šiuos akredituotus mokomuosius dalykus: vykdymo procesas, antstolio darbo teisinis reglamentavimas, finansinė apskaita ir auditas.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

KONKURSINIS BALAS
Brandos egzaminai Istorija (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2)
Brandos egzaminai ARBA dalykų metinis pažymys Matematika (0.2)
Dalykų metinis pažymys (tik vienas iš išvardintų dalykų, kurisneturi sutapti su prieš tai pasirinktais dalykais) Geografija/biologija / užsienio kalba / menai/ informacinės technologijos (0,2)

Daugiau informacijos:
info@kolping.lt
+370 37 201528

Baigę šią programą studentai gebės:

  • rinkti, analizuoti ir sisteminti norminius teisės aktus;
  • interpretuoti teisei reikšmingus duomenis;
  • parinkti ir vertinti teisės normas, reguliuojančias žmonių elgesį;
  • analizuoti teisės normas  ir vertinti žmogaus bei socialinių institucijų elgesį ir veiklą;
  • taikyti Lietuvos Respublikos atskirų teisės šakų principus, svarbiausių teisinių institutų turinį;
  • analizuoti svarbiausių Europos Sąjungos norminių teisės aktų turinį;
  • argumentuoti teisinius sprendimus taikant konkrečias teisės normas;
  •  naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis, sisteminti norminius teisės aktus, jų pagrindu rengti teisės taikymo aktų projektus;
  • vykdyti teisėjo ir (ar) kito teisę taikančio pareigūno sprendimus dėl teisės taikymo aktų įgyvendinimo;
  • organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, tvarkyti bylas.
viesasis teisinis administravimas
teise 2
teisinis proceso vykdymas