TAIKOMĄJĄ MOKSLINĘ VEIKLĄ BEI EKSPERIMENTINĘ PLĖTRĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI