Martin Wecker. Altruistas, švietimo iniciatyvų skatintojas

Kolpingo kolegijos 25-mečio proga linkėjimus kolegijos bendruomenei siunčia ir savo istorija dalinasi Beseringeno Kolpingo šeimos narys, Sar žemės Kolpingo draugijos („LV–Saar“) vertintojas ir sekretorius bei Vyskupijų techninio komiteto (DFA) „Tarptautinė partnerystė“ narys, vokietis Martin Wecker.

Kolpingo bendruomenės veikloje Martin Wecker aktyviai dalyvauja daugiau nei 39-erius metus. M. Wecker savo veiklą Kolpingo bendruomenėje pradėjo tapęs vienu iš trijų tuometinio Beseringeno Kolpingo šeimos jaunimo grupių įkūrėjų. Jo didžiulis atsidavimas ir asmeninis indėlis neilgai trukus jam suteikė vietą draugijos valdyboje. Martin Wecker teigimu, jo pagrindinė užduotis buvo dalyvavimas Beseringeno Kolpingo šeimos veikloje. Tapus valdybos nariu, jis aktyviai įsitraukė į projektus kituose regionuose.

M. Wecker Linos Kalibataitės (Lietuvos Kolpingo fondo nacionalinė sekretorė) surengtą Kolpingo kolegijos plėtros pristatymą įvardija kaip vieną įsimintiniausių su kolegija susijusių įvykių. Tai buvo galimybė įgyvendinti seną siekiamybę, plėsti ir auginti Kolpingo aukštojo mokslo įstaigą. Martin Wecker su džiaugsmu prisimena ir savo pirmąjį susipažinimą su Lietuva, jos gyventojais, istorija ir tradicijomis, kuriomis jis liko sužavėtas.

Kaip vieną didžiausių kolegijos kuriamų verčių M. Wecker įvardija kolegijos suteikiamą kvalifikaciją per aukštąjį mokslą, Kolpingo vertybių bendruomenę bei prisidėjimą prie Lietuvos valstybės socialinio vystymosi. Vertės kūrimo aspektus dar papildo, kad jaunuoliai, turintys gerą išsilavinimą ir socialinę motyvaciją, paremtą Adolfo Kolpingo misija, yra puikiai pasirengę gyvenimui ir jų laukiančiai profesinei karjerai.

Martin Wecker 25-mečio proga Kolpingo kolegijos bendruomenei linki: „Pirma, kad Kolpingo kolegija nuolat judėtų į priekį. Antra, nuoširdžiai linkiu, kad net jei daug jaunų žmonių, baigę studijas, ieškos profesinės laimės užsienyje, vėliau didžioji jų dauguma grįžtų į gimtąją šalį ir padėtų formuoti laipsnišką savo tėvynės vystymąsi, nuo kurio priklauso visų sėkmė. Taip pat tikiuosi, kad mūsų steigėjo pal. Adolfo Kolpingo idėja duos turtingų vaisių ir kad „pagalba kitiems“ visada išliks mūsų veiksmų kelrodė žvaigždė.“