Markus Demele ir Ottmar Dilleburg sveikinimas 25-mečio proga!

 

Sveikinimas Lietuvos Kolpingo bendruomenei

Traptautinė Kolpingo draugija KOLPING INTERNATIONAL ir mes – Pirmininkas ir Generalinis sekretorius – esame susiję su Lietuvos Kolpingo kolegija įvairiais būdais. Jaunimo švietimas yra pagrindinis ir esminis KOLPING INTERNATIONAL darbo uždavinys. Kolpingo kolegija Lietuvoje puikiai tęsia Švč. Adolfo Kolpingo pradėtą švietimo tradiciją. Inovatyviomis studijų programomis ir mokymosi atmosfera, kurioje vertybės vaidina pagrindinį vaidmenį, ugdoma nauja karta, siekianti geresnio gyvenimo ne tik sau, bet ir visiems žmonėms.

Lietuvos Kolpingo draugija visuomet sugebėjo užmegzti ir palaikyti gerus santykius su kitomis Kolpingo draugijomis visame pasaulyje. Tokiomis bendromis pastangomis, per partnerystes Vokietijoje, Šveicarijoje ir net kituose žemynuose, Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo kolegija kuria tarptautinę atmosferą, kuri yra ne tik naudinga studentams, bet ir suteikia visiems Kolpingo bendruomenės nariams Lietuvoje tikrumą, kad jie priklauso pasaulinei Kolpingo šeimai.

Linkime visiems Kolpingo kolegijos studentams ir dėstytojams bei visiems Kolpingo bendruomenės nariams, dalyvaujantiems Lietuvos Kolpingo draugijos veikloje, visokeriopos sėkmės ir Dievo palaimos. Tebūna šie pirmieji 25-eri Kolpingo kolegijos veiklos metai puikios Kolpingo edukacinės tradicijos pradžia Lietuvoje.

Nuoširdžiausi linkėjimai – TREU KOLPING – iš Generalinio sekretoriato Kelne.