Lina Kalibataitė. Lietuvos Kolpingo fondo, bei Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė

L. Kalibataitė savo veiklą Kolpingo draugijoje pradėjo 1992 m., kai mokydamasi Vytauto Didžiojo Universitete rado skelbimą, kuris kvietė pristatyti laisvalaikio programą “Po Lietuvą” iš Vokietijos atvykstančioms jaunimo grupėms. L. Kalibataitės pristatytai programai sulaukus sėkmės ir pradėjus vykdyti pasiūlytas programas, jos kelias Kolpingo draugijoje prasidėjo. 1994 m. Linai gavus pasiūlymą įkurti Lietuvos Kolpingo draugijos (toliau-LKD) jaunimo skyrių ir rengti programas vaikų, jaunimo ir šeimų mokymams bei laisvalaikiui, karjera LKD prasidėjo oficialiai. Lina Kalibataitė paskirta į jaunimo referentės pareigas.

Po 4 metų jaunimo referentės pareigose, tai yra 1998 m. Lina paskiriama į LKD nacionalinės sekretorės postą. Šios pareigos atnešė ir daug atsakomybės. L.Kalibataitei pavaldūs tapo ir Kolpingo projektai (tuo metu Kolpingo mokymo centras ir Kolpingo aukštesnioji mokykla, dabar – Kolpingo kolegija). 2007 m. liepą įvykus Kolpingo kolegijos administracijos pokyčiams, Lina paskiriama į Kolpingo kolegijos direktorės pareigas, kurias vykdė iki 2016 m.

Lina Kalibataitė kartu su kolegijos bendruomene įgyvendino Kolpingo savaitės idėją, kuri dabar yra organizuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, kartu su užsienio partneriais įtvirtino kolegijos steigėjo studijų ir vienkartines stipendijas, prisidėjo kuriant “Draugų rato” iniciatyvą, kurios dėka kolegijos studentus remia Kolpingo draugijos nariai iš viso pasaulio. Žinoma, jai, kolegija dėkinga už technologijų bei infrastruktūros plėtrą.

Lina Kalibataitė LKD veikloje yra jau 29-erius metus. Savo veikla ji yra palietusi daugelio studentų gyvenimus. “Jaunimas patekęs į kolegijos bendruomenę visų pirma įsitraukia net tik į kolegijos gyvenimą ir veiklą, bet tampa ir didelės, tarptautinės Kolpingo šeimos dalimi”, – teigė Lina. Kolegijoje, pasak L. Kalibataitės yra ugdomas laisvas,  mąstantis, kuriantis, atsakingas ir sąžiningas, tikintis ir mylintis žmogus. Kolegijoje studentams sukuriamos galimybės įsitraukti į  tarptautinės ir vietinės Kolpingo bendruomenės veiklas.

„Didelis kolegijos išskirtinumas yra tas, kad Kolpingo kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla pasauliniame Kolpingo tinkle. Kolpingo kolegija, tai vienintelė bendruomeniška, tikrąją ta žodžio prasme, kolegija, kurios steigėjų pirminis tikslas – sudaryti sąlygas visiems gebantiems studijuoti pasirinktą programą, suteikiant stipendijas ar atitinkamas galimybes, kad jaunimas čia ne tik galėtų mokytis, bet ir jaustųsi reikalingi, išklausyti. Svarbu paminėti ir tai, kad kolegija yra orientuota ne į kiekybę, bet kokybę. Kolegijoje nerasite „madingų“ studijų programų, o esamos yra orientuotos į realius darbo rinkos poreikius“,- teigė L. Kalibataitė.

„Išlikite unikalia, tokia vienintele, kokia esate, aukštąją mokykla. Nuolat tobulėkite ugdant jaunimą, atliepiant laikmečio iššūkius“,- štai toks paskatinantis iškelta galva žiūrėti į priekį linkėjimas Kolpingo kolegijai 25-mečio proga nuo Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Linos Kalibataitės.