Hubert Tintelott. Ilgametis Tarptautinės Kolpingo draugijos (TKD) generalinis sekretorius

Kviečiame susipažinti su Hubert Tintelott. Iš Vokietijos kilęs, nuo 17 metų Kolpingo draugijos nariu esantis, 39 metus ėjęs Tarptautinės Kolpingo draugijos generalinio sekretoriaus pareigas (1973-2012), nuo 1992 m. palaikęs ir rėmęs Lietuvos Kolpingo draugijos kūrimąsi, vienas iš Kolpingo draugijos veiklos turinio formuotojų ir sklaidos užtikrintojų.

Vienas pagrindinių H. Tintelott uždavinių buvo remti besisteigiančias Kolpingo šeimas ir mokyti jų vadovus nustatyti Kolpingo draugijos tikslus. Taip pat Hubert skatino kitas Europos šalis solidarizuotis, steigiant Kolpingo draugiją Lietuvoje. Tai jam pavyko užmezgant ryšius su Vokietijos vyriausybinėmis institucijomis, skatinant remti konkrečius Lietuvos Kolpingo draugijos socialinius ir švietimo projektus. Eidamas generalinio sekretoriaus pareigas, H. Tintelott ne tik palaikė Kolpingo draugijos, kaip katalikiškos visuomeninės organizacijos, įkūrimą, bet ir rėmė Lietuvos Kolpingo draugijos švietimo iniciatyvas. Hubert iniciatyva sutelkta finansinė parama, žinoma, buvo labai svarbi, bet tai, kad jis padėjo užmegzti ryšius su Vokietijos Kolpingo draugijos švietimo įstaigomis, yra neįkainojama, nes šių organizacijų patirtis ir išmoktos pamokos buvo didelė paspirtis švietimo iniciatyvoms Lietuvoje.

Pažvelgęs į 25-erių metų sėkmingą Kolpingo kolegijos gyvavimą, Hubert įvardija, kad jo inicijuotas kontaktų su Augsburgo Kolpingo švietimo įstaiga užmezgimas buvo neabejotinai svarbus žingsnis, prisidėjęs prie Kolpingo kolegijos steigimo ir plėtros. 2002 m. Kaune vykusios Europos Kolpingo draugijų kontinentinės konferencijos metu H. Tintelott tapo aišku, kad Lietuvos Kolpingo draugija yra gyvybinga Europos Kolpingo draugijų dalis, solidariais ryšiais susijusi su kitomis tarptautinėmis Kolpingo draugijomis. Šios konferencijos metu Lietuvos Kolpingo draugija turėjo progą 60-čiai šalių vienijančiai tarptautinei Kolpingo bendruomenei pristatyti 1996 m. įsteigtą Kolpingo kolegiją ir įspūdingus jos darbo rezultatus.

Apie jau 25-erius metus sėkmingai veikiančią Kolpingo kolegiją Hubert Tintelott kalba kaip apie terpę jaunuoliams ugdyti ne tik savo kompetencijas, bet ir vertybes, kurios itin svarbios tiek atskiro asmens, tiek visuomenės darniam vystymuisi. Jaunuoliai, nusprendę studijuoti Kolpingo kolegijoje, gali būti tikri, kad gaus puikų išsilavinimą pasirinktoje studijų kryptyje, kartu jie įgis į vertybes orientuotų žinių, reikalingų asmenybės augimui, ir patirs, kaip įsipareigojimas socialinei gerovei praturtina kiekvieną žmogų.

Kolpingo kolegijos 25-mečio proga H. Tintelott siunčia linkėjimus ir sveikinimus: „linkiu Kolpingo kolegijai, jos studentams ir dėstytojams visokeriopos sėkmės jų veikloje. Ateities darbai turi būti grindžiami tvirtu pagrindu, kuris buvo padėtas per pastaruosius 25 metus. Per šį laikotarpį Kolpingo kolegija ne tik padėjo daugeliui jaunuolių ugdyti jų asmenybes ir pakloti jų sėkmės pamatus, bet ir buvo svarbus veikėjas Lietuvos visuomenės raidoje, ypatingas Lietuvos švietimo sistemos dalyvis, skleidžiantis krikščioniškas vertybes“.