Heribert Wagner ir Joachim Lehmann, Augsburgo Kolpingo švietimo centro vadovybės komandos nariai

1992 metais, griuvus „Geležinei uždangai“, Saksonijos žemės (Vokietija) prezidentas, tuometis Augsburgo Kolpingo švietimo centro pirmininkas p. Iltgen kreipėsi į p. Lehmann su prašymu vykti į Baltijos šalis ir paieškoti galimybių pristatyti Kolpingo mokymo seminarus, kuriuos finansuotų Saksonijos žemės parlamentas. Heribert Wagner, Wolfgang Bunz ir Joachim Lehmann nuvyko į Taliną. Grįžtant aplankė Rygą, taip pat Vilnių ir Kauną, kur susipažino su keletu lietuvių, kurių dėka buvo inicijuotas Lietuvos Kolpingo draugijos atsiradimas.  Taip nuo 1992 m. atsirado glaudūs kontaktai su Lietuva.

Prie Kolpingo kolegijos kūrimo ir vystymo Lietuvoje ypatingai daug prisidėjo Augsburgo Kolpingo švietimo centras (dabar Augsburgo Kolpingo akademija), kuriame apie 40 metų vadovų pareigas ėję p. Joachim Lehmann ir p. Heribert Wagner – pirmieji Kolpingo draugijos projektų Lietuvoje partneriai, dar vadinami krikštatėviais.  Heribert Wagner – ilgametis  Augsburgo Kolpingo švietimo centro vadovybės komandos narys, kurio viena iš atsakomybės sričių buvo partnerystė su Lietuvos Kolpingo draugija bei jos projektų vystymu. Joachim atsakomybėje buvo Vengrija, Čekija ir kt. Anot Heribert Wagner, Lietuva jam visada buvo ir yra viena svarbiausių partnerysčių Kolpingo pasaulyje.

2007 metais Joachim Lehmann kartu su Heribert Wagner vėl lankėsi Lietuvoje. Tuo metu jau vyko intensyvūs naujojo Kolpingo pastato, labiausiai pritaikyto Kolpingo kolegijos reikmėms, statybos pasiruošimo darbai. Joachim sutiko padėti rūpintis naujojo pastato finansavimo klausimais ir dar daugiau laiko skirti tam, kai 2008 m. išeis į pensiją. Tuo tarpu p. Wagner jau buvo pensijoje ir prie Kolpingo kolegijos augimo prisidėjo pristatydamas mūsų iniciatyvas įvairiose institucijose, kurių valdybos nariu buvo. Joachim Lehmann, bendraudamas su įvairiomis verslo įmonėmis, fondais, organizacijomis, privačiais asmenimis, didelių pastangų dėka finansavimo planą padėjo įgyvendinti. 2011 metais Kolpingo pastatas buvo atidarytas.

Joachim pasiūlymu Kolpingo kolegijoje įsteigtas ir „Draugų ratas“, kurio dėka nuo pat kolegijos atsidarymo studentų stipendijoms skiriamų lėšų skaičius iššaugo keliasdešimt kartų.

Kaip sako pats Joachim, Baltijos šalys jam labai mielos ir jis dar būtinai mus aplankys. O mielos ne tik dėl Kolpingo kolegijos ar kitų Lietuvos Kolpingo projektų, bet ir dėl čia gyvenančių jaunų žmonių. Vizitų į Baltijos šalis metu Joachim bendravo su daugeliu studentų ir tokių į sėkmę orientuotų, pozityvumu gyvenimui trykštančių žmonių, kaip Lietuvoje, jam susitikti teko retai.