Edi Wagner. Liuksemburgo Kolpingo draugijos narys

Liuksemburge, Fioleno komunoje veikia Kolpingo bendruomenė, vienintelė Liuksemburge. Ji buvo iš naujo įkurta septintajame dešimtmetyje, po karo sumaišties, vieningos Europos idėjos šešėlyje. Edi Wagner teko didelė laimė būti Kolpingo draugijos nariu praktiškai nuo pat pradžių ir dalyvauti jos veikloje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu visame pasaulyje. Be kita ko, tarptautinis Kolpingo taikos žygis, kuris Edi labai brangus, taip pat buvo skirtas tam, kad europiečiai geriau pažintų ir suprastų vieni kitus, o tai tapo dar svarbiau po Europos Sąjungos įkūrimo.

Labiausiai Edi Wagner motyvuoja jo krikščioniškas tikėjimas humaniškesne pasaulio tvarka, todėl jis taip pat dirba bažnyčiose kartu su visais žmonėmis, kurie nori mokytis iš praeities ir kurti teisingesnį, laisvesnį ir humaniškesnį pasaulį visiems.

Kalbant apie Lietuvą, Edi teko laimė lydėti vietos draugiją praktiškai nuo pat pradžių Augsburgo Kolpingo draugijos ir jo bičiulio p. Joachim Lehmann dėka. Edi labai susižavėjo naujų draugų iš Lietuvos ryžtu, diplomatišku, pagarbiu priėmimu. Susipažinęs su Lietuvos istorija, daugelį dalykų suprato dar geriau.

Žvelgiant Kolpingo kolegijos veiklą, Edi Wagner išskiria svetingumą, kuriuo visada džiaugėsi Lietuvoje: nuoširdžiu, žmogišku bendravimu, be vaidybos, be kaukių. Jo pirmasis kontaktas su Lietuva – pirmieji vizitai buvo Kolpingo kolegijos įkūrimo ceremonija senajame Kolpingo pastate, naujojo pastato atidarymas, tarptautinis Kolpingo taikos žygis po Lietuvą, kuriame dalyvavo 200 žmonių, dalyvavimas šventėje Vilniuje, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą.

Edi Wagner teigimu, jauniems žmonėms pasisekė, jog jie mokosi būtent Kolpingo kolegijoje, kuri turi sielą! Kurioje atstovaujama tam tikram požiūriui į gyvenimą, į etiką.  Todėl Edi užtikrintai teigia, jog šie studentai neabejotinai patirs naudą vėlesniame gyvenime ir galės ją perduoti kitiems. Švietimo įstaiga turi būti ne tik žinių tarpininkė, bet ir perteikti gyvenimo ir žmonijos tikslą. Ji turi rodyti kelią į atsakomybę, į visų žmonių ateities lūkesčius. Mūsų pasaulyje švietimas turėtų būti įsipareigojimas kurti teisingesnį, humaniškesnį pasaulį. Pasaulį, kuriame gerbiami visi žmonės, įskaitant tuos, kurie dirba savo rankomis, kuriame kiekvienas prisiima atsakomybę.

Edi Wagner siunčia šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus Kolpingo kolegijos bendruomenei 25-mečio proga:

„Nuoširdžiausi sveikinimai Kolegijai ir Lietuvos Kolpingo draugijai. Už tai, kas pasiekta, už drąsą, kovinę dvasią ir už tai, kad visi dalyvavę ir atsakingi asmenys nepasidavė. Už pasitikėjimą tęsti mūsų palaimintojo Adolfo Kolpingo filosofiją, nepaisant daugybės kliūčių. Linkiu Kolpingo kolegijai tolesnės sėkmės, kad ji galėtų toliau vystytis kaip nepriklausoma švietimo įstaiga socialinės konkurencijos dvasia, neprarasdama Kolpingo dvasios. Linkiu atsakingiems darbuotojams, kad jie visada rastų laiko kartu su savo bendradarbiais ir studentais apmąstyti esminius dalykus mūsų greitame, šiek tiek beprotiškame pasaulyje. Deja, mūsų pasaulyje mums taip pat reikia finansinių išteklių, kad galėtume ką nors pakeisti. Tikiuosi, kad visada atsiras žmonių ir organizacijų, įskaitant bažnyčias, norinčių paremti. Valstybė ir vietos ekonomika taip pat turėtų suvokti šią atsakomybę. Jei ateityje kapitalo galia laisvajame ar valstybės kontroliuojamame pasaulyje lems, kas gali išlikti, o kas ne, bus vos keli laimėtojai ir labai daug pralaimėjusių. Kelionė į kosmosą nesumažins neteisybės ir bado pasaulyje. Sėkmės ir vilties, taip pat nepraraskite tikėjimo Dievu!“