Dieter Fischer. Tarptautinės Kolpingo bendruomenės narys, Kolpingo stebėtojų tarybos pirmininkas.

Kviečiame susipažinti su p. Dieter Fischer, kuris jau daugiau nei 50 metų (nuo 1966 m.) yra tarptautinės Kolpingo bendruomenės narys, Kolpingo švietimo įstaigos „Kolping Bildungswerk Württemberg e. V.“ (toliau KBW) stebėtojų tarybos pirmininkas.

KBW yra viena iš svarbiausių privačių švietimo įstaigų pietų Vokietijoje, o Dieter, kartu su kitomis stebėtojų tarybomis, yra atsakingas už vykdomosios valdybos stebėjimą. Dieter Fisher taip pat yra „Freundeskreises der Kolping-Stiftung Litauen e. V.“ („Draugų rato“), veikiančio nuo 2009 m., pirmininkas. „Freundeskreises der Kolping-Stiftung Litauen e. V.“ – tarptautinių Vokietijos, Liuksemburgo, Italijos, Šveicarijos ir Lietuvos rėmėjų asociacija, kuri Kolpingo kolegijos studentams kasmet teikia stipendijas. Dieter su kitais tarptautinės Kolpingo bendruomenės nariais prisidėjo prie Kolpingo kolegijos Kaune steigimo finansine parama ir stipendijomis, o KBW yra Lietuvos Kolpingo fondo dalininkė nuo 2014 m.

Vystant KBW ir Lietuvos Kolpingo fondo partnerystę, vykdomi nuolatiniai partnerystės mainai. Lietuvos Kolpingo fondo ir draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir Lietuvos Kolpingo fondo pirmininkas Saulius Filipavičius vyksta į Štutgartą susipažinti su jų švietimo įstaigomis (mokyklomis, darželiais ir pradinėmis mokyklomis), o pats Dieter dalyvauja Kolpingo fondo metiniuose visuotiniuose susirinkimuose. Kolpingo kolegijos darbuotojai reguliariai atvyksta susipažinti su ES projektų („Erasmus+“) praktiniu įgyvendinimu. Visi šie mainai įtraukia visą Kolpingo bendruomenę ir jos narius.

Žvelgiant į 25-erius Kolpingo kolegijos gyvavimo metus, Dieter įvardina įsimintiniausią įvykį Kaune, kai pirmą kartą čia lankėsi 2011 m. vasario mėn., stebėdamas antrojo Kolpingo pastato atidarymą. Jis puikiai prisimena 2011 m., per kuriuos Kolpingo kolegija minėjo 15 metų sukaktį, o 2016 m. minėjo 20-uosius veiklos metus. Tais metais Dieter Fischer buvo suteikta garbė pasveikinti Kolpingo kolegiją ir įteikti piniginę dovaną KBW vardu.

Dieter Fischer teigimu, jaunimas turi suvokti, jog dabartis – tai sėkmingas ir tikslingas darbas su žmonėmis. Žmogus visada buvo Kolpingo bendruomenių dėmesio centre. Be galo svarbu suprasti, lydėti, skatinti ir šviesti žmones. Dieter teigimu, kolpingiečių darbas grindžiamas vertybėmis ir tikslais, kurie lėmė ir mūsų įkūrėjo Adolfo Kolpingo veiksmus. Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo kilmę ir statusą, turėtų būti visuomenės dalis, kad galėtų gyventi savarankiškai. Kolpingo kolegija teikia ne tik kokybiškas švietimo paslaugas, suteikia gilias žinias bei įgūdžius gerai profesinio gyvenimo pradžiai, bet ir perteikia socialines vertybes, bendruomeniškumo ir atsakomybės jausmą.

Dieter Fisher sveikina Kolpingo kolegiją su gražiu 25-erių metų veiklos jubiliejumi ir siunčia visai Kolpingo bendruomenei linkėjimus:

„Šiais metais Kolpingo kolegija švenčia 25-erių veiklos metų sukaktį Kaune. 1996 m. Lietuvos Kolpingo draugija ir Lietuvos Kolpingo fondas turėjo viziją ne tik įkurti aukštąją mokyklą, bet ir sukurti modernią, kosmopolitišką ugdymo vietą Kaune. Adolfas Kolpingas žinojo, kad švietimas yra didžiausias turtas siekiant teigiamo poveikio mūsų visuomenei. Kolpingo kolegijos steigėjai tą suprato laiku ir įgyvendino savo idėją žvelgdami į ateitį. Vadovaudamasi Adolfo Kolpingo vizija, Kolpingo kolegija siekia sudaryti žingeidiems jaunuoliams sąlygas mokytis visą gyvenimą. Mūsų kolegija yra ne tik į rezultatus orientuota mokymo įstaiga, bet ir vieta, kurioje gali vystytis mūsų visuomenės kultūra ir inovacinė jėga, o jaunimas gali praplėsti savo akiratį. Per 25 metus išaugo ir sustiprėjo strateginė partnerystė su Vokietijos, Latvijos, Švedijos, Kipro, Slovakijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Čekijos aukštosiomis mokyklomis. Labai didžiuojuosi tuo, nes nuo kuklios pradžios Kolpingo kolegija tapo sėkminga ir pripažinta švietimo įstaiga. Ateityje linkiu Kolpingo kolegijai ir toliau sėkmingai įveikti būsimus iššūkius ir jau šiandien vystyti savo išskirtinę padėtį.“