Daniel Unternährer. Hochdorfo Kolpingo šeimos (Šveicarija) atstovas ryšiams su Kolping Lietuva

Daniel Unternährer daugiau kaip 30 metų yra Šveicarijos, Hochdorfo Kolpingo šeimos narys, o nuo 2005 m. ir vykdomojo komiteto narys. Daniel palaiko ryšius su įvairiomis Kolpingo šeimomis ir draugijomis užsienyje.

Hochdorfo ir Lietuvos ryšys užsimezgė jau seniai. Daniel dalinasi savo prisiminimais: „prisimenu lietuvių grupės apsilankymą pas mus Hochdorfe 2007 m. ir daugelį kitų susitikimų, pavyzdžiui, tarptautiniuose Kolpingo taikos žygiuose.“

2015 m. Daniel Unternährer organizavo Hochdorfo Kolpingo šeimos kelionę į Lietuvą. Jie aplankė Kauną ir Kolpingo švietimo įstaigas. Kelionės pabaigoje visi dalyviai buvo ne tik sužavėti Lietuvos kraštovaizdžiu ir lankytinais objektais, bet ir tuo, ką Lietuvos Kolpingo draugija padarė švietimo srityje tuometinėmis sudėtingomis sąlygomis. Po šios kelionės Daniel prisijungė prie „Freundeskreis der Kolping-Stiftung Litauen e.V.“ („Draugų rato“) asociacijos. Jo dėka, Hochdorfo Kolpingo šeimos valdyba remia Kolpingo kolegijos studentus stipendijomis. Daniel prisimena vienos studentės padėkos laiškus: „buvo įspūdinga skaityti, kokia dėkinga ji buvo už mūsų paramą. Praėjusią vasarą ji sėkmingai baigė studijas ir dabar dirba socialine darbuotoja. Skirtingai nei daugelis kitų jaunų žmonių, ji neišvyko iš Lietuvos, bet Kolpingo dėka rado perspektyvą gimtojoje šalyje.“

Daniel Unternährer sveikina Kolpingo kolegijos bendruomenę 25-mečio proga:

„Švietimas yra žmogaus teisė. Jis turi skatinti supratimą, pakantumą ir draugystę, plėtoti taikos palaikymo veiklą (kaip teigiama Visuotinės žmogaus teisių deklaracijoje). Taigi, švietimas nėra vien tik specializuotų žinių įgijimas, veikiau juo siekiama, kad besimokantieji įgytų patirties, vertybių ir orientuotųsi gyvenime. Būtent šią misiją Kolpingo kolegija vykdo nuosekliai orientuodama savo veiklą į krikščioniškąsias vertybes ir remdamasi Adolfo Kolpingo gyvenimu bei veikla. Norėčiau pasveikinti visus Kolpingo kolegijos darbuotojus ir studentus jubiliejaus proga ir palinkėti atkaklumo, motyvacijos ir sėkmės ateityje!“