Mūsų dėstytojai

Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė

Kolpingo kolegijos direktorė, lektorė, praktikė.

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė
Edukologijos doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

Dr. Rūta Meištė

Ekonomikos ir verslo centro vadovė, socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų Vadybos krypties daktarė, docentė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonių vadyba, personalo valdymas, verslininkystė, verslo tyrimai.
Krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.
Profesinė anglų kalba, Verslo anglų kalba

Evelina Darulienė

Socialinės gerovės centro vadovė, lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Dr. Regina Navickienė

Socialinių mokslų srities daktarė, docentė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų srities vadybos krypties daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Turizmo vadyba, turizmo-verslo organizavimas, alternatyvios turizmo formos, ekoturizmas.
Viešbučių vadyba, turizmo teisė.

Dr. Vida Lukamskienė

Socialinių mokslų daktarė, docentė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų modernizavimas, rinkos modelio taikymas socialinių paslaugų sektoriuje viešojo valdymo kaitos kontekste.

Rokas Jankauskas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teisės magistras

Gintarė Milčė

Lektorė

Išsilavinimas:
Ugdymo mokslų magistrė

Mokslinių interesų kryptys:
Mokymasis visą gyvenimą, neformalus švietimas. Žmogaus raida, kartų teorija. Inovavijos, skaitmeninės mokymo(si) priemonės.

Juozas Stočkus

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo informacijos sistemų vadybos magistras

Mokslinės veiklos kryptys:
Kibernetinis saugumas