Algė Šuliakaitė. Buvusi Kolpingo kolegijos direktorė

Dr. Algės Šuliakaitės kelias Kolpingo kolegijoje prasidėjo dar 2014 m., kai vedama Lietuvos Kolpingo fondo ir Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Linos Kalibataitės, dr. A. Šuliakaitė tapo akademinių reikalų koordinatore, vėliau – pavaduotoja akademiniams reikalams, o 2017 m. – Kolpingo kolegijos direktore.

Dr. Algė Šuliakaitė kuklinasi kalbėdama apie savo indėlį Kolpingo kolegijos augimui: „Negaliu vertinti savo veiklos kaip asmenininės, kadangi Kolpingo kolegija visada pasižymėjo puikiu komandiniu darbu, kurio dėka buvo pasiekiama tai, ko, atrodė, kartais neįmanoma pasiekti. Tų momentų – komandinio darbo, visų darbuotojų susitelkimo, orientacijos į kokybę dar ir dabar pasiilgstu.“ Kiekvienas etapas buvo tarsi istorija ir įvykis, kuris ir kurdavo akimirkas, o šios akimirkos vis dar kuriamos ir gyvuoja jau 25 metus. Dr. A. Šuliakaitė neslepia, jog darbuotojų, dėstytojų, studentų pasiekimai kiekvienais metais buvo įsimintini ir svarbūs, ypatingai gera stebėti ir prisdėti prie studentų tobulėjimo: nuo pirmos paskaitos iki baigiamojo darbo pristatymo. Taip pat su dideliu malonumu prisimena dalyvavimą Kolpingo Taikos žygiuose, kuriuose atsiranda galimybė pažinti kitus tarptautinio Kolpingo tinklo narius bei tapti sąmoningesniais savo veiklose.

Nepaslaptis, jog Kolpingo kolegijoje ypatingas dėmesys skiriamas studentui, jo poreikiams ir augimui. Prisimindama Kolegijos studentus, dr. A. Šuliakaitė teigia, kad Kolegijoje studentams yra sudaroma labai daug sąlygų asmeniniam tobulėjimui ir atsiskleidimui: nuo galimybės dalyvauti tarptautininio Kolpingo organizacijų tinklo veiklose iki įvairiausių projektų. Dalyvavimas įvairiose tarptautinėse veiklose ženkliai prisideda prie studentų asmeninio tobulėjimo. Kolpingo kolegija, palyginus su valstybinėmis kolegijomis, yra nedidelė ir  tai, jos nuomone, yra privalumas – studentams yra sudaromos sąlygos betarpiškai bendrauti su dėstytojais bei administracija, jis čia yra dėmesio centre, studijos yra orientuotos būtent į studentus ir bet kokie pokyčiai, kurie yra reikalingi studijų kokybės užtikrinimui, įvyksta greičiau ir sklandžiau.

25-mečio proga dr. Algė Šuliakaitė linki sėkmės, kantrybės, kūrybiškumo, susiduriant su iššūkiais. „Gyvuokite dar bent 25 metus!“