Nijolė Dovydaitienė. Ilgametė Kolpingo aukštesniosios mokyklos (dabar-Kolpingo kolegija) vokiečių kalbos lektorė. Viena pirmųjų kolegijos administracijos darbuotojų

Nijolė Dovydaitienė su Kolpingo bendruomene yra nuo pat jos įkūrimo, t.y. nuo 1995-ųjų metų. Įkūrus Kaune Kolpingo aukštesniąją mokyklą (dabar – Kolpingo kolegija), Nijolė tuo metu dar jaunoje organizacijoje atliko labai svarbų vaidmenį. Kadangi Kolpingo bendruomenės ištakos yra iš Vokietijos, kalbos barjeras galėjo tapti didele kliūtimi, planuojant veiklas ir projektus, taigi, N. Dovydaitienės vokiečių kalbos žinios tapo labai svarbios.

Nuo 1996 m., kai duris atvėrė Kolpingo aukštesnioji mokykla, Nijolė dirbo vokiečių kalbos dėstytoja, rengė šio dalyko programas, vertė Kolpingo knygas į lietuvių kalbą, atliko kolegijos bendravimo su Vokietijos Kolpingo draugija dalykinio susirašinėjimo, programų, dokumentų vertimus. Nijolė daug prisidėjo prie įvairių Kolpingo aukštesniosios mokyklos renginių ir vakaronių organizavimo, atliko vertėjo vaidmenį ne tik dokumentacijoje, bet ir Vokietijos atstovų vizitų metu, taip pat ir Lietuvos atstovų vizitų metu Vokietijoje. Dovydaitienė yra lydėjusi vokiečių kolpingiečių ekskursijas po Lietuvą, daug vertėjavusi ir įvairių konferencijų metu.

Vienas įsimintiniausių momentų, kurį prisimena gerbiama Nijolė, buvo pirmasis studentų priėmimas į to meto Kolpingo aukštesniąją mokyklą. Priėmimas buvo vykdomas Lietuvių gatvėje Kaune, buvusiame Kolpingo draugijos pastate, kuriam tuo metu buvo daromas kapitalinis remontas ir pastato stogas buvo nukeltas. Pirmąją priėmimo dieną, kaip prisimena Nijolė, smarkiai lijo ir į kambarius sienomis tekėjo vanduo.  Tačiau net ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis procesas sėkmingai vyko toliau. Nijolė dar prisimena Lietuvos kolpingiečių ir ansambliečių kelionę į Vokietiją, pas St. Wendel kolpingiečius. Gatvėse įrengtos scenos ir koncertai jose, anot Nijolės, visuomet išliks atmintyje.

Pasak Nijolės, Kolpingo kolegija iš kitų aukštųjų mokyklų išsiskiria savo mokymo filosofija, kuri yra paremta A. Kolpingo idėjų dvasia. Nors šiai dienai Nijolė yra atitolusi nuo studijų proceso, tačiau net nesuabejojusi teigia, kad jauki kamerinė Kolpingo kolegijos atmosfera bei didelis dėmesys kiekvienam studentui yra tos stiprybės, kuriomis savo veikloje remiasi kolegija. Nijolės linkėjimai Kolpingo bendruomenei 25-mečio proga: „Kolpingo kolegijai linkiu ir toliau gyvuoti, klestėti, sulaukti kuo daugiau studentų. Studentams linkiu sėkmės, ryžto ir pasitikėjimo savimi, tegul Jūsų norai ir siekiai virsta tikrove. Lektoriams linkiu kantrybės, ištvermės, gerų emocijų bendraujant su jaunąja karta. Ženkite visi darniai koja kojon pirmyn, nes kelią nueina tik einantys!“