Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Leidimas teikti profesinio bakalauro laipsnį

LR Vyriausybės suteikta licencija

Kolegijos akreditavimo įsakymas

Veiklos gerinimo planas

Institucinio vertinimo rezultatai

Visos Kolpingo kolegijos vykdomos studijų programos yra akredituotos Studijų kokybės vertinimo centro. Dalis studijų programų (Ekoturizmas, Tarptautinis verslas, Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita, Vaiko gerovė ir socialinė apsauga) yra naujos ir jų išorinio vertinimo išvadų negalime pateikti, nes jos tarptautinės ekspertų grupės dar nebuvo vertintos. Pateikiame naujausias Studijų kokybės vertinimo centro studijų vertinimo išvadas.

Anglų kalbos studijų programos vertinimas

Studijų programos “Socialinis darbas” vertinimas

Studijų programos “Teisė” vertinimas

kolpingo kolegija kryptys