Kviečiame studentus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius karinius bazinius mokymus, teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti.

Asmuo, baigęs aukštojo mokslo studijas ir atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus bei siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymo formą ir informaciją, kaip pateikti elektroninį prašymą, rasite fondo interneto svetainėje https://www.vsf.lt/lt/karo-tarnybos-kompensavimas.

Prašymai priimami nuo 2017 m. sausio 5 d. iki 2017 m. vasario 10 dienos (įskaitytinai).

Į sąrašą įtraukiami asmenys, kurie:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje  studijuoja  pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokyklose arba studijų metu;
 • karo tarnybą atliko po studijų baigimo, bet ne vėliau kaip praėjus 3 metams nuo studijų pabaigos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 d;
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų.

2017 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2015 m. spalio 16 d. iki 2016 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus ( ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos) ir karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 15 d.
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos).
 3. antrosios pakopos studijas

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali  būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Asmuo baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 d. iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS PARAMA bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. krašto apsaugos ministro nustatytą tvarką išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Kristina Kaučikienė
(8 5) 2629 626
kristina.kaucikiene@vsf.lt

paskolos
karo tarnybos parama
parama
parama