STUDIJŲ KAINA

Studijų programa Specializacija Mokymosi forma ir trukmė (m.) Studijų kaina* Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
N I N I
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
EKOTURIZMAS 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras
SOCIALINIO DARBO VADYBA
  • Socialinių paslaugų organizavimas
  • Socialinis darbas bendruomenėje
3 4 1200 800 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
VERSLAS IR SOCIALINĖS INOVACIJOS 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras
VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA 3 4 1200 800 Socialinių mokslų profesinis bakalauras
VERSLO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSŲ APSKAITA 3 4 1200 800 Verslo vadybos profesinis bakalauras

*Galima Steigėjo stipendija studijoms

INFORMUOJAME,

jog šiais metais net dešimt su aukščiausiais balais įstojusių studentų Kolpingo kolegijoje už mokslą mokės mažiau. Kolpingo kolegija, siekdama, kad kiekvienas moksleivis turėtų galimybę studijuoti, o aukščiausius balus gavę stojantieji būtų tinkamai įvertinti,  net dešimčiai studentų dovanos dalį studijų kainos už pirmuosius mokslo metus.

Su aukščiausiais balais į Kolpingo kolegiją įstojusiems studentams – 15% nuolaida studijų kainai už pirmuosius mokslo metus!

Norminė studijų kaina – 1283 EUR

Kolegijos nustatyta studijų kaina – 1200 EUR

Studijų kaina su nuolaida – 1020 EUR!