STUDIJUOK NEMOKAMAI

STEIGĖJO STIPENDIJA

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai steigėjo skiriama parama studijų kainos kompensavimui. Gavusiems šią stipendiją tereikia prisidėti simboliniu 30 eurų indėliu per mėnesį.

Į steigėjo studijų stipendiją gavimą pretenduoti gali asmenys stojantys į 1 kursą, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos ( nuolatinės/ištęstinės).

Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, atsižvelgiant į:

  • stojančiojo motyvaciją;
  • įsipareigojimą stropiai mokytis;
  • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
  • įsipareigojus tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
  • konkursinį balą.

Prašymai steigėjo stipendijai studijoms gauti priimami iki rugpjūčio 23 d. , Studijų skyriuje (Raguvos g. 7, 2 aukštas), pateikiant:

  • užpildytą prašymo formą;
  • motyvacinį laišką;
  • papildomus dokumentus.

Skiriamas stipendijos dydis skiriamas atsižvelgiant į steigėjo stipendijai gauti reikalingų kriterijų atitikimą. Stipendijos dydžiai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA


PRIĖMIMAS

Kolpingo kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos pirmosios pakopos studijų programos, suteikiančios profesinio bakalauro laipsnį.

Studijuoti galima nuolatine ir ištęstine forma.

Stojančiųjų priėmimas vykdomas konkurso būdu per Bendrąjį priėmimą ir Tiesioginį priėmimą.

2017  metų priėmimo į Kolpingo kolegiją taisyklės čia.

Papildoma informacija

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.,
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

Kontaktai:
Tel. (8-37) 20 15 28,
el. p. studijos@kolpingokolegija.lt

priemimas
steigejo stipendija
kolpingo kolegija 20
diplomu iteikimai KOK