Mokymai socialinių paslaugų teikėjams

Mokymų dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Pažymėjimus išduoda Kolpingo kolegija, kuri vykdo 2 socialinio darbo programas, todėl pažymėjimai socialiniams darbuotojams pripažįstami.

„Emocinio krūvio valdymas socialiniame darbe“

2020 m. vasario 13 d.

Pradžia: 9:00 val.

Seminaro kaina – 25 eur

Registracija

Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė, Kolpingo kolegijos lektorė, psichologė, psichoterapeutė.

Seminaro tikslas – pagilinti socialinio darbo specialistų žinias apie emocinį darbo krūvį, susipažinti su emocinio intelekto nauda ir emocinio palaikymo strategijomis. Seminaro metu susipažįstama su neigiamų emocijų priežastimis; įgyjama žinių apie emocijų įveikimo būdus; išmėginamos relaksacijos formos.

„Kūrybinis mąstymas socialiniame darbe“ (8 ak. val.)

 

2019 m. gruodžio 6 d.

Pradžia: 9:30 val.

Seminaro kaina – 25 eur

Registracija

Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė – socialinio darbo magistrė, edukologijos doktorantė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė ir lektorė.

Seminaro tikslas – supažindinti socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus ir socialinių paslaugų teikėjus su kūrybinio mąstymo koncepcija ir jos nauda profesinėje veikloje.

„Šeima ir sveiki santykiai šeimoje“ (3 ak. val.)
Vieta: Jakšto g. 6, Kaunas, Kolpingo kolegija.2019 m. lapkričio 11 d.Pradžia: 11:00 val.Seminaras nemokamas.Registracija
Lektorius – dr. Jeff Stevenson (Ohio Valley Christian University, JAV).

 

Seminaras vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

 

Seminare  bus kalbama apie bendravimą, teigiamų santykių kūrimą, draugus ir draugystę bei kitus aktualius jaunam žmogui klausimus.

„Priklausomybės ligos mechanizmas. Socialinis darbas  su priklausomais asmenimis“ (8 ak. val.)
2019 m. lapkričio 22 d.Pradžia: 9:00 val.Seminaro kaina – 25 eurRegistracijaInformacinis lapelis
Lektorė – Virginija Blaževičienė, priklausomybės ligų ir priklausomų santykių konsultantė, socialinė darbuotoja, Geštalto terapijos terapeutė.

 

Seminaro tikslas – socialiniams darbuotojams suteikti žinių, dirbant su asmenimis turinčiais priklausomybių. Supažindinama su priklausomos asmenybės savybės ir atsiradimo stadijomis, pagalbos būdais, šeimos sveikimu

„Kontakto technika, aktyvus klausymas ir bendravimas su senyvo amžiaus asmenimis” (16 ak. val.)

2019 m. lapkričio 20 d. ir lapkričio 27 d.

Pradžia: 9:00 val.

Seminaro kaina – 45 eur

Registracija

Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė, Kolpingo kolegijos lektorė, psichologė, psichoterapeutė.

Seminaro tikslas – suteikti žinių socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir socialinio darbo organizatoriams apie konsultavimo ir bendravimo su senyvo amžiaus asmenimis ypatumus, aktyvaus klausymosi principus, kontakto užmezgimo su klientu būdus.

 

„Ar gebame dirbti kartu? Bendradarbiavimas komandoje“

2019 m. spalio 18 d.

Pradžia: 9:00 val.

Seminaro kaina – 25 eur

Registracija

Informacinis lapelis

Seminaro lektorė – Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė – socialinio darbo magistrė, edukologijos doktorantė, VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė ir lektorė.

Seminaro metu analizuojamos tokios temos kaip komandos samprata, komandos dalyvių vaidmenys. Komandos fomavimas ir emocinis klimatas komandoje. Gilinamasi į konfliktus ir lyderio vaidmenį komandoje bei motyvaciją ir bendravimą.

 

„Emocinio krūvio valdymas socialiniame darbe“

2019 m. spalio 9 d.

Pradžia: 9:00 val.

Seminaro kaina – 25 eur

Registracija

Informacinis lapelis

 

Seminaro lektorė – Vitalija Mikutaitienė, Kolpingo kolegijos lektorė, psichologė, psichoterapeutė.

Seminaro tikslas – pagilinti socialinio darbo specialistų žinias apie emocinį darbo krūvį, susipažinti su emocinio intelekto nauda ir emocinio palaikymo strategijomis. Seminaro metu susipažįstama su neigiamų emocijų priežastimis; įgyjama žinių apie emocijų įveikimo būdus; išmėginamos relaksacijos formos.

 

„Socialinio darbo gatvėje iššūkiai (angl. Challenges in Street Social Work)“

2019 m. rugsėjo 19 d.

Pradžia:  10 val.

Registracija

Informacinis lapelis

Vieta: Jakšto g. 6, Kaunas, Kolpingo kolegija.

SEMINARAS NEMOKAMAS.

Pažymėjimo kaina – 4 eur.

SEMINARAS VYKS ANGLŲ KALBA BE VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ.

Informacinis lapelis

 

Seminaro lektorė – Dr. Małgorzata Kostrzyńska.

Lodzės universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Socialinės pedagogikos katedra

Ši mokslininkė vykdo projektus susijusius su socialine veikla atviroje aplinkoje, analizuoja benamystės socialinį reiškinį bei socialinį darbą gatvėje, turi praktinės šio darbo patirties. Pastaroji sritis, apima socialinių gatvės darbuotojų kryptingą darbą, santykių su atskirais žmonėmis ar jų grupėmis užmezgimą, įvairiomis formomis teikiamą asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba nukreipimą į institucijas, organizacijas. Būtent socialinio darbo gatvėje sritis yra aktyviai vystoma Lenkijoje.

2018 m. išleista monografija „Atstumtųjų“ draugija. Benamių pavyzdys“.

Už savo veiklą pelnė Lenkijos Ministro Pirmininko bei Lodzės universiteto rektoriaus apdovanojimus

 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS VYKDYTI MOKYMUS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS 2019-2020 m.