Mokslinių straipsnių rinkinys

Kolpingo kolegija leidžia mokslinių straipsnių rinkinį „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, kuris indeksuojamas EBSCO duomenų bazėje.

Leidinyje sudaromos sąlygos publikuoti įvairių mokslo sričių straipsnius. Visi straipsniai yra recenzuojami atitinkamos mokslo srities mokslininkų, siekiant aukštos publikuojamų straipsnių kokybės užtikrinimo.

Reikalavimai straipsniams